Souvislosti, které všude nenajdete

Co nám ve škole neřekli

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

(1. díl)

Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru. Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit… více

03.04.2021

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

(2. díl)

Zákon č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 1 b), umožňuje pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. Důležitý výraz v zákoně, téměř klíčový, je formulace: doplňující otázky MUSÍ být SROZUMITELNĚ zodpovězeny… více

04.04.2021

Otázky pro poskytovatele zdravotních služeb k testům na Covid-19

Otázky pro poskytovatele zdravotních služeb k testům na Covid-19

(3. díl)

1 Ministerstvo zdravotnictví Austrálie, vyslovilo po zkoumání fakta týkající se testů PCR. Tyto testy jsou naprosto zbytečné při zjišťování, zda je člověk COVID 19 pozitivní nebo ne. Australský lékař poskytl veřejnosti tyto informace z oficiálního oběžníku australského ministerstva zdravotnictví pro praktické lékaře. V oběžníku je uvedena informace, že testy PCR mají nulovou průkaznost ohledně jasného výsledku, zda testovaná osoba je na COVID 19 pozitivní, nebo ne… více

05.04.2021

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

(4. díl)

Objednejte si v DIALÉKÁRNĚ krevní certifikovaný test na SARS CoV 2, cena cca 300,- Kč. Zajděte k vámi zvolenému poskytovateli zdravotní služby (po něm nemusíte požadovat veškerá výše uvedená oprávnění, to je vaším právem, nikoli povinností), ten vám test provede a vydá potvrzení. Nutné pouze je, aby byl oprávněn takové potvrzení vydat. Tak získáte platné potvrzení o negativitě či pozitivitě na covid… více

06.04.2021

K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid-19

K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid-19

(5. díl)

Řada zaměstnavatelů v současnosti řeší složitý problém – část zaměstnanců se bojí onemocnění covid-19 do té míry, že se domáhá, aby zaměstnavatel učinil vše pro to, aby předešel možné nákaze, například testováním. Část zaměstnanců však testování rozhodně odmítá… více

07.04.2021

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

(6. díl)

Občan má ze zákona právo žádat na testech INFORMOVANÝ SOUHLAS – je to potvrzení, že zdravotní výkon nemohou vykonat bez vašeho souhlasu. Občan má právo zkontrolovat, zda mají ti, co testují, potřebné certifikáty. Pokud jste už na testech, žádejte informovaný souhlas a žádejte zdravotníka, aby se vám prokázal zdravotním certifikátem. Tlačte na tyto dvě věci… více

08.04.2021

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

(7. díl)

Vážení zaměstnavatelé a zástupci odborových organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádná opatření, zejména vedená pod č.j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, přikazující povinné a plošné testování zaměstnanců a provést jejich vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Tato mimořádná opatření však mohou být v rozporu s platnými právními normami… více

09.04.2021

UPOZORNĚNÍ: Určité testry na COVID-19 JSOU KONTAMINOVÁNY NOVÝM ORGANISMEM !!! (Nanoboti a paraziti vlasovci)

UPOZORNĚNÍ: Určité testry na COVID-19 JSOU KONTAMINOVÁNY NOVÝM ORGANISMEM !!! (Nanoboti a paraziti vlasovci)

(8. díl)

V únoru Legitim.ch varoval, že strůjci koronového podvodu mají technologii, která nás tajně očkuje pomocí testu PCR, podle publikace Univerzity Johna Hopkinse. Nezávislí pozorovatelé objevili meritum věci a objevili neznámé organismy na čínských testovacích tyčinkách z TESTSEALABS, které reagují na teplo a kapalinu. Děsivý nález byl několikrát potvrzen. Zatímco filipínský regulační úřad varuje všechny zdravotníky a širokou veřejnost před nákupem a používáním necertifikovaných testovacích souprav Covid-19, my je používáme nekontrolovaným způsobem. Celá řada videí ukazují, co lze na těchto testovacích soupravách nalézt… více

10.04.2021

Rychlá navigace: