Souvislosti, které všude nenajdete

Dr. Nikolaj Kozyrev

(1908 - 1983)
Dr. Nikolaj Kozyrev

Rus Dr. Nikolaj Kozyrev přišel s úžasnými objevy, které byly potlačeny vojensko-průmyslovým komplexem, zejména informace o tom jak jsou lidské bytosti mocné díky svému vědomí a emocím a to že existuje vyšší inteligence, která tvoří každého z nás. Zjistil, že viry a plísně se rozrůstají v prostoru spirálovitě a definoval životodárnou sílu v tomto prostoru a její působící vlny. Pochopil, že se vše pohybuje ve spirále a přišel tak na koncept torzních polí, které pohání planetární systémy, proud času a biologický život. Základ fyziky torzních polí Kozyrev položil v koncentračním táboře, kde strávil 10 let s dalšími vědci, které zde Stalin cíleně zavíral a ničil na Sibiři v otřesných podmínkách. Zde zažil hluboké vize a propojení se svým vyšším vědomím. Po návratu z koncentráku otestoval své hypotézy a zjistil, že tato kroutící energie je zdrojem všeho co známe. Až později vědci zjistili, že tato energie je skryta v gravitaci.

V 90tých letech bylo jen v Rusku uskutečněno na 10 000 výzkumných studií na jeho práci, o kterých dodnes víme velmi málo. Tento výzkum byl utajen ruskou vládou. Kozyrev přišel na to, že hmota je tvořena torzními poli a vesmír je myslící a vnímavá bytost, pro níž je krví - čas a zjistil, že čas je možné měnit torzními poli. A že i v malé oblasti můžete změnit to, jak čas proudí. Čas je energie, která tvoří hmotu, realitu, prostor a biologický život a čas je něco jiného, než co si myslíme. Svou teorii potvrdil mnoha měřeními pomocí kyvadla a gyroskopu.

Čas je pohyb - oběh Země kolem slunce. Minuta může trvat věčnost, vše závisí na stavu mysli. U hmyzu či ptáků čas probíhá zcela jinak jak u nás, vše je z našeho pohledu zrychleno. Když zpomalíme cvrkot ptáků, zní jako symfonie. Jejich život je jakoby kratší, ale daleko intenzivnější. Čas probíhá lokálně různě. Tím se Kozyrev liší od Einsteina, který k tomuto nedospěl.

Vesmír je živý organizmus. Když se zatlačí na torzní pole na jedné straně, reaguje vesmír jak hmotné těleso i na obrovské vzdálenosti, posun se projeví v celém toroidu ihned, i když má velikost tisíců světelných let. Takhle se šíří vědomí naší galaxií okamžitě. Necestuje tedy rychlostí světla, ale projevuje se ihned rezonančně na druhém konci vesmíru. Když se stane něco na jednom konci vesmíru, projeví se to i na jeho druhém konci ihned.

Torzní pole je krkem toroidu a chová se jako vlnění, ale i jako hmota. Kozyrev nazýval tuto energii vyzařování času a Reich ji nazval orgon. Ale oba mluvili o stejném efektu. Mezi póly toroidu působí gravitační pole. Gravitace se pohybuje vyšší rychlostí než je rychlost světla, což vyplývá z charakteru vesmíru a toroidů, kdy impuls na jedné straně se ihned projeví na druhém bez ohledu na vzdálenost. Protože frekvenční toroid se chová jako hmotné těleso. Binární hvězdy také vytváří toroidy a spolupůsobí okamžitě a celý vesmír je plný binárních planet.

Informace tedy necestují ve vesmíru rychlostí světla, ale projevují se okamžitě. Čas není to, co měříme v rozdělených intervalech. Kozyrev prokázal, že mysl a emoční myšlenky vytváří velmi silné torzní pole, že vědomím můžeme tvořit a kontrolovat čas.

Tuto definovanou energii nazval Kozyrev jako torzní pole. Torzní pole prochází zdí, ale lze jej zastínit. Když jste tvořiví a jste pozitivní, je vaše torzní pole posilováno, čas ubíhá rychleji. Tato torzní pole potřebujeme stejně jako kyslík. Když torzní pole zastíníte, budete méně zdraví. Plasty stíní torzní pole stejně jako hliník a jsou proto, z hlediska léčivých energií, škodlivé. Proto syntetické oblečení škodí. A my intuitivně víme, že pro naše zdraví jsou nejlepší přírodní materiály: bavlna, vlna a len, protože v nás aktivují léčivou energii.
Chlorohydrát hliníku, základní složka deodorantů také škodí a stíní. Spousta žen má rakovinu prsu, protože do něj kvůli stínění hliníkem neproudí energie...
Neměli byste žít v karavanu, je také z hliníku. Obecně kovy na sebe vážou torzní pole a snižují jeho pozitivní účinek.

Naše vědomí je tvořeno torzními poli. Když přemýšlíme, tvoříme, vytváří se vlny rychlejší než rychlost světla a v druhé části vesmíru jsou tyto myšlenky telepaticky přijímány. Vědomý vesmír nemůže být omezen rychlostí světla, tato rychlost je pro něj příliš pomalá.

Nejúžasnější Kozyrevův objev a jedno z nejstřeženějšího tajemství vojensko-průmyslového průmyslu je, že celý Vesmír je živý a plný života. Globální mocenský systém ničí, vyhrožuje, zabíjí a uplácí všechny, kteří toto tajemství odhalili.

21.10.2017

Rychlá navigace: