Souvislosti, které všude nenajdete

Emery Smith promluvil – 25. díl

25. díl

"Většina mimozemců má část lidské DNA jako my. Arkturiáni mohou mít třeba 75% původní arkturiánské krve, 10% plejádské a zbytek lidské. V průběhu miliónů let se pouze kombinovali a proplétali s různými typy DNA. Tito mimozemci jsou vývojově o několik milionů let před námi. Ve starověké minulosti docházelo ke galaktickému cestování a vzájemnému křížení. Arkturiánů existuje mnoho typů, stejně jako lidí. Pracoval jsem s velmi lidsky vypadajícími Arkturiány, kteří jsou ale větší jako my. Někteří měli přes dva metry. Někteří jsou starověkého původu a jejich DNA se nezměnila, někteří vypadají jako z kamene a podobají se kamenným superhrdinům. Ve skutečnosti mají takovou houbovitou strukturu a mají nazlátlou nebo oranžovou barvu. Jsou velmi statní a mají kromaňonskou lebku. Jejich hlava je skoro dvakrát větší jako naše. Pak jsou Arkturiáni, podobající se člověku, kteří mají velmi statnou a svalnatou postavu. Jejich kosti mají třikrát větší hustotu než lidské.

První rok jsem pracoval jen samostatně. Tato praxe trvala tak dlouho, dokud jsem nezískal vyšší bezpečnostní oprávnění. Pak jsem byl převeden do tzv. víceúrovňových projektů, kde byla práce mnohem pestřejší než zkoumání malých vzorků nějaké tkáně. V projektech mohly pracovat na jedné bytosti či plavidle, které mělo organický základ i tři týmy o patnácti vědcích, doktorech a technicích zaráz, přičemž někteří z nich byli nepozemského původu. Pracovali s námi mimozemci, kteří nám dobrovolně pomáhali nebo ti, co byli zajati. Přestože řada z nich byla zajata, krutě bita a byly jim dělány příšerné věci, měli pro nás pochopení, chtěli tu zůstat a pomáhat, abychom se něco naučili o jejich fyziognomii a rase. Tito mimozemci byli benevolentní a měli velmi humanitární myšlení. Také byli mnohem inteligentnější než my. Kdykoliv by nám mohli ublížit svými telepatickými a telekinetickými schopnostmi, ale neudělali to.

Spolupracoval jsem s různými bytostmi. Jako první bych zmínil opičí bytosti. Stojí vzpřímeně jako my, ale charakterově se podobají opici. Mají delší chlupy s výraznějším obličejem, ale bez čumáku. Na tváři nemají srst, ta je pouze po těle. Velmi dobře mluví, mají dobré hlasivky, ale problém jim dělají ostré zvuky. Takže když jsme s nimi pracovali, tak museli nosit v uších různé věci, které snižovaly výšky našeho hlasu. Z elektromagnetického spektra zachytávali trochu jiné frekvence než my a ze zvuků z počítače a televize, které vydávají specifické a pronikavé tóny, by mohli i onemocnět, pokud by neměli ochranné pomůcky. Neměli tak výrazný palec jako je náš a ruce neměli tak mohutné jak tomu je u opic. Měli tenčí prsty a širokou dlaň. Pochází z oblasti Arktura, Síria a Spica. Všechny opičí bytosti z těchto oblastí mají podobnou genetiku a stejný genetický základ ať už na 90 či 30%. Nevím ale, jakou tady mají jednotlivé druhy agendu. Očividně se tu děje něco za scénou, do čehož jsem nebyl zasvěcený, ale věřím, že tyto chycené nebo dobrovolně pomáhající bytosti pracují s vládou, korporacemi či armádou na různých projektech, které mají striktně humanitární charakter. Když se pohybuješ v energetickém poli takového mimozemce, cítíš se báječně. Lidé v jejich pouhé přítomnosti se mohou, díky jejich vysokým frekvencím, "zázračně uzdravit". Po mých zkušenostech se žádných mimozemců dnes nebojím, přestože jsem viděl několik skutečně nechutně vypadajících typů. Běžně třeba reagujeme vystrašeně na červenou barvu, která vyvolává pocit napětí, krve a násilí, ale mimozemci nevidí běžné spektrum barev jako my. Někteří vidí různá barevná spektra, což znamená, že vidí za hranicí našeho zraku. Dokonce někteří vidí rentgenově a k tomu mají na očích speciální vrstvu. Určité reptiliánské druhy mohou pokrýt oči třemi různými vrstvami, což jim umožňuje pozorování různých barevných spekter.

Mravenčí lidé zase mají úžasnou schopnost vidět skrz hmotu a slyšet to, co my neslyšíme. Dokážou se podívat do tebe a poznat zda nemáš nějakou nemoc. Někteří musí nosit brýle, aby zde vůbec mohli být, neboť tu máme pro ně příliš silné světlo. U nich světlo naopak zesilují, protože pocházejí z míst, kde panuje pro člověka naprostá tma. Na společných operacích s mimozemci je také zajímavé to, že používají různé typy obleků. Mravenčí oblek pro práci na sále má třeba i vlastní atmosféru. Někteří mimozemci zde musí mít vlastní atmosféru nebo vakuum, aby zde vůbec mohli být. Mravenčí lidé mají velmi tenké ruce a nohy, ale silné. Jsou o 75% tenčí než ty naše, ale jsou přesto odolnější. Mají mohutné tělo, ať už rozčleněné nebo nerozčleněné. Toto záleží na místě jejich původu. Mají tykadla, kusadla a na krku, uších a někdy v ústech mají speciální hlasový analyzátor. Díky němu překládají automaticky do lidského jazyka, ať už je to angličtina či ruština a mohou také mluvit. Jsou schopni mluvit více jazyky, ale jejich řeč nezní lidsky. Jejich tónina je o něco vyšší a při prvním setkání působí děsivě, zejména když otevřou ústa a ty uvidíš všechny ty vrstvy uvnitř. Oni nejsou a nesnaží se být negativní, ale my to tak někdy můžeme vnímat, protože se rozhodně neusmívají..."

Emery Smith promluvil – 25. část

Doporučené rozhovory, rádiová vysílání, interview, videa a texty - prameny, které dopomohly k vytvoření článků o Emery Smithovi:

 • Et Autopsy Insider Emery Smith Hit With Massive Attack...
 • Free Episode Cosmic Disclosure Paul Comes Forvard David Wilcock / Emery Smith 1 až 5
 • Matrix – 2001.cz / Gaya Cosmic Disclosure
 • POWERFUL "Emery Smith" Interview on Free Energy, et Technology and Black Projects
 • Emery Smith What I Have Seen Would Change the World As We Know It
 • Ep 909 FADE to BLACK Jimmy Church w. Emery Smith
 • Emery Smith – David Wilcock with Cosmic Disclosure 2018
 • Testimontio de Emery Smith – Part 1
 • David Wilcock and Emery Smith EVERYTHING YOU NEI
 • La NASA sekreta por Corey Good y Emery Smith
 • Emery Smith: Portales / Viajes en el tempo / MH 370...

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

09.10.2023

Rychlá navigace: