Souvislosti, které všude nenajdete

Emery Smith promluvil – 35. část

(Článek 264)

"Když sem mimozemci přicházejí, tak chtějí být v utajení. Nesetkali jsme se s tím, že by se mimozemci tady pohybovali, aby lidem ubližovali a škodili. Bohužel největším monstrem na naší planetě stále ještě zůstává člověk. Velká část těchto bytostí nás chce pouze studovat. Pokud jsou takoví mimozemci chyceni na neschválené misi, podléhají programu stíhání. Jsou vyslýcháni a popřípadě uvězněni. Mimozemci, kterým byl schválen jejich pobyt na planetě a jejich mise, jsou průběžně monitorováni. Jsou rozeseti prakticky po všech státech a hovoří se cirka o 100 000 povolených jedincích. Někteří jsou zde v rámci mírové mise, někteří tráví čas mezi těmi nejchudšími, poslouchají příběhy a informace zaznamenávají do obrovských databází. Zajímají je také naše emoce a zjišťují kdo a za co nese zodpovědnost. Někdy jsou i ve vysokých hospodářských pozicích, nejsou to jen "lidé v lesích", ale nemají dovoleno být přímo v mocenských strukturách. Mimozemské výměnné pobyty a výcviky jsou dnes hodně populární. Stále ještě trvají nějaké dohody s drakoniány, ale ti už zdaleka neovládají vše, jen nějakou část populace. Pokud do našeho systému vletí nějaký narušitel a nevydá přátelský signál je zadržen, odveden ze své lodi a započne výslech, aby se zjistilo co se děje. Skupina Solar Warden, jedna ze složek tajných kosmických programů, provádí tyto výslechy, funguje také jako celoplanetární policejní složka a dohlíží na nepozemské skupiny s povolením pobytu. Úkolem Solar Warden bylo hlídání naší sluneční soustavy a také budování základen u nejbližších hvězd v naší lokální hvězdokupě.

Většina mimozemců, které jsem pitval, skutečně vypadají jako my, páchnou jako my a jednoduše jsou schopni zapadnout kdekoliv na planetě. Občas přivezli těla mimozemců, která byla velmi škaredě zbita. Měla velké podkožní hematomy z úderů do hlavy. Měla mnoho zlomených kostí a vypadala, že byla mučena. Později jsem se dozvěděl, že je vozí z vězení nebo nějaké cely. Očividně je ubili k smrti a někteří dokonce umřeli hlady. Vyslýchaní jedinci často zemřeli z důvodu prodělaného stresu a traumatu. Bylo to pro mne velice znepokojující. Někdy byli umisťováni v konvenčních věznicích nebo byli vyměňováni a posíláni dál. Některá vězení jsou vytvořena z celých vesmírných lodí nebo jsou umístěna na vyhloubené asteroidy. Mnoho mimozemců přinutili pracovat na základnách. Měli na výběr. Buď zemřeš, nebo budeš pro nás pracovat. Byla to v podstatě forma otroctví. Já jsem pracoval s některými z nich v týmu. Byli velmi opatrní na to, co říkali a snažili se přizpůsobit našim zvykům. Měli podobné emoce jako my a časem se někteří z nich snažili uniknout. Po delší době pobytu nás ale většinou litují a chtějí zůstat. Jsou 10krát soucitnější než my, projevují minimální sobeckost, a když se přihodilo něco vážného v laboratoři, měli o nás starost. Mají skutečně velký smysl pro humor, milují naši hudbu a libují si ve všem, co se týká smyslů. Přijímají i naše zlozvyky. Mají zde stanovena specifická pravidla a určité věci zde nemohou dělat. Jakmile jsme rozvinuli mezihvězdné cestování a rozmístili okolo svoji armádu, začali jsme si sluneční soustavu hlídat sami. Ostatní mimozemské skupiny nám to dovolily, protože často neměly na výběr, jelikož dnes máme již stejné zbrojní technologie jako oni a někdy i lepší, protože nadnárodní korporace obchodují od 90tých let minulého století s lidmi a genetickým materiálem na galaktickém otrockém trhu. Chvíli jsme měli problémy, protože již byly dané obchodní cesty a my jsme je svou nevědomostí narušovali, a než jsme se naučili obchodovat s místními 52 hvězdami, museli jsme se toho spoustu naučit. Dnes používáme automatické doutníkové lodě, které létají mezi hvězdnými systémy a v příslušné oblasti vždy vystřelí zboží do prostoru a pak doručí další zásilku. Nemusí mít žádné obavy, že by si nějaká jiná skupina zboží přivlastnila, vše je precizně zorganizováno..."

Emery Smith promluvil – 35. část

Doporučené rozhovory, rádiová vysílání, interview, videa a texty - prameny, které dopomohly k vytvoření článků o Emery Smithovi:

 • Et Autopsy Insider Emery Smith Hit With Massive Attack...
 • Free Episode Cosmic Disclosure Paul Comes Forvard David Wilcock / Emery Smith 1 až 5
 • Matrix – 2001.cz / Gaya Cosmic Disclosure
 • POWERFUL "Emery Smith" Interview on Free Energy, et Technology and Black Projects
 • Emery Smith What I Have Seen Would Change the World As We Know It
 • Ep 909 FADE to BLACK Jimmy Church w. Emery Smith
 • Emery Smith – David Wilcock with Cosmic Disclosure 2018
 • Testimontio de Emery Smith – Part 1
 • David Wilcock and Emery Smith EVERYTHING YOU NEI
 • La NASA sekreta por Corey Good y Emery Smith
 • Emery Smith: Portales / Viajes en el tempo / MH 370...

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

16.04.2019

Rychlá navigace: