Souvislosti, které všude nenajdete

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (4. díl)

(4. díl)

Cabal má starodávný původ. Ze Sumeru se posunula do Babylonu, pak do Kanaánu a Chazarska a pak dále do Evropy, od Řádu templářů k Řádu jezuitů a stále měli na paměti svůj plán na ovládnutí celého světa. Plán, jak si podmanit svět a celé lidstvo. Abychom pochopili rozsah jejich elitního plánu a důsledky jejich úmyslu, musíme nejprve zjistit, proti komu humánně nastavené lidstvo stojí. Všude koluje spousta dezinformací, nejen na internetu, ale také v našich historických knihách, skrytá cenzura, zastrašování a odvádění pozornosti zvídavých lidí toužících po pravdě, aby byli odděleni od podstaty toho, co se tady tisíce let odehrává a od sil tahající za nitky lidských poskoků, kteří vědomě či nevědomě slouží této temné, chazarské síle usilující o zotročení lidstva. Údajně pravdivá historická fakta nikdy nepsali neutrální pozorovatelé, ale vždy manipulátoři a vítězové. Musíme pochopit, odkud Cabal pochází, jak daleko zasahuje do historie, jaká je její skutečná identita a jak mnoho tváří, masek a převleků v sobě nese a používá. Musíme poznat celou šíři nejrůznějších metod, které používá, od absolutního zla, agrese, a nemilosrdného vyvražďování až po korumpování, slibování, chválení, chlácholení či "charity" a údajného konání "dobra". Záludnost její aktivity spočívá v tom, že v nějakém období své činnosti může vypadat jako humánní, bohulibá síla, ale konečným cílem je vždy skryté zotročování lidstva a nastolení světovlády.
Byli jsme vedeni k přesvědčení, že všechny tyto tajné řády a hnutí byly oddělené entity, které v historii přicházely a odcházely nezávisle na sobě. Je třeba si uvědomit, že se nacházíme ve finální fázi jejich temného "mistrovského" plánu. A pokud plně nepochopíme, v jakém nebezpečí se nyní nacházíme, nebudeme ani vědět, co máme dělat. Je třeba se rychle probudit, prohlédnout všechny jejich lži a podniknout kroky, abychom si my a celé podmaněné lidstvo opět vzalo zpět svoji suverenitu. Historické knihy budou muset být přepsány.
V roce 1748 v Bavorsku v jižním Německu, v malém městě jménem Ingolstadt se narodil chlapec jménem Johann Adam Weishaupt. Když mu bylo pět let, zemřel mu otec. Jezuité si ho vzali pod svá křídla a Adama vychovávali. Vyrostl z něho vysoce inteligentní a rázný jedinec, který se stal profesorem kanonického práva na jezuitské univerzitě v Ingolstadtu. Přepsal starověké historické dokumenty tak, aby ideologie Lucifera vedla k naprosté kontrole nad světem. V roce 1773 došlo k tajnému setkání mezi Mayerem Amschel Rothschildem, nesmírně bohatým a mocnmým aškenázsko-chazarským bankéřem z Frankfurtu a vybranou skupinou 12 elitních chazarských bankéřů a podnikatelů. Rothschild jim navrhnul, aby sjednotili síly a bohatství za účelem vytvoření společné světové nadvlády. Zaměřil se tehdy zejména na Adama Weishaupta, který byl dokonalým kandidátem k praktickému zavedení jejich plánu a řízení jejich organizace. A tak 1. května 1776 Adam Weishaupt založil "Bund der Perfectibilisten", Řád perfekcionistů, kterému se později začalo říkat Řád iluminátů.
Tak došlo ke spojení finančního impéria Rothschildů a bohatství a moci vojenského řádu jezuitů. Jejich cíl byl jasný – vytvoření světové vlády a ovládnutí světa. Ale jen málo lidí si je vědomo skutečnosti, že tento řád iluminátů byl založen na starověkých dokumentech. Jeden z nich byl dopis, který Rothschild Adamovi Weishauptovi daroval. Tento dopis, kterému se říkalo konstantinopolský dopis, byl starodávný a pro Aškénáze velmi důležitý a napsal ho v roce 1489 Nasi, předseda židovské (chazarské) vysoké rady v Konstantinopoli. Dopis byl reakcí na žádost o pomoc vůdce aškenázských židů ve Francii. Byli to Chazaři, kteří tehdy uprchli z Ruska, a kteří si změnili svoje jméno na aškenázské židy? Nyní se cítili ohroženi ostatními etnickými skupinami ve Francii. Král jim dokonce řekl, že musí přestoupit na křesťanství. Odpověď Nasiho v konstantinopolském dopise svým stoupencům byla následující: "Pokud jde o to, že vám král Francie nařizuje, abyste přestoupili na křesťanství: udělejte to, jelikož nemůžete učinit jinak, ale udržujte zákon Mojžíšův ve svém srdci. Pokud jde o to, co říkáte ohledně požadavku vás okrást o váš majetek: udělejte ze svých synů obchodníky, aby krok po kroku mohli zase křesťany připravit o jejich majetek. Pokud jde o to, co říkáte o jejich usilování o váš život, udělejte ze svých synů lékaře a lékárníky, aby mohli křesťanům vzít jejich životy... Pokud jde o to, co říkáte o jejich ničení vašich synagog, udělejte ze svých synů kanovníky a kněze, aby mohli potom zničit jejich kostely. Pokud jde o další věci, na které si stěžujete: zajistěte, aby se vaši synové stali advokáty a právníky, a zajistěte, aby se angažovali v záležitostech státu, abyste získáním kontroly nad křesťany, mohli ovládnout svět a pomstít se jim. Neodchylte se od tohoto rozkazu, který vám nyní udělujeme, protože zkušeností zjistíte, že ponížením, v jakém jste nyní, dosáhnete nakonec skutečné moci..."
Jinými slovy... bylo jim řečeno, aby předstírali svůj přestup ke křesťanství, aby infiltrovali každý aspekt společnosti: obchod, zdravotnictví, náboženství i legislativu a to za jediným účelem: pomstít se, zničit a vše ovládnout. Jak chazarské... Adam Weishaupt založil řád iluminátů v roce 1776, který byl financován Rotschildy a který byl založen na tomto dopise, a který ale vycházel z ještě mnohem staršího dokumentu.

Podle Janet Ossenbaard

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (4. díl)

07.02.2021

Rychlá navigace: