Souvislosti, které všude nenajdete

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (5. díl)

(5. díl)

Více jak 2000 jezuitů se stali vedoucími mnoha lóží po celém světě, čímž bylo zřízeno obrovské impérium moci, ve kterém byl jezuitský řád pavoukem, kontrolujícím celou pavučinu. Adam Weishaupt pak oficiálně odešel z jezuitského řádu, aby římskokatolická církev a jezuitský řád nebyli nijak podezříváni ze zapojení v plánu iluminátů. Rothschildové využili svoje bohatství k financování všech válek a tímto způsobem zvětšovali svůj kapitál. Jejich financování obou stran každé války bylo vždy finančně obrovsky lukrativní a jediným vítězem těchto válek byli vždy oni. Neznali žádné zábrany a žádné slitování.
Společenství luciferských Chazarů a jezuitského řádu začalo úřadovat. Jejich cíle byly jasné: Osobní zisk, hromadění bohatství a kumulace moci. Podrobení si královských rodin. Vyhlazení bezvěrců – protestantů, kalvinistů, ateistů, muslimů, židů... jinými slovy zničení všech náboženství kromě římskokatolické víry, kterou měli pod kontrolou. Usilovali o zničení všech vlád a chtěli nastolit světovou nadvládu papeže a pomstít se komukoliv, kdo jim stál v cestě a kdo je kdy zradil. Především bylo jejich cílem se pomstít Rusku, zemi, která Chazary vyhnala ze země. Ale nejen to, všichni evropští králové z Francie, Španělska, Anglie, Rakouska ad., kteří zakázali jezuitský řád, brzy zakusili jejich hněv. Pěšcem, se kterým společenství iluminátů táhlo jako první, byl Napoleon Bonaparte. Skutečnost, že Velká francouzská revoluce byla zorganizovaná elitními tajnými společnostmi, bylo zdokumentováno a prokázáno francouzským jezuitou Augustinem Barruelem. On napsal obsáhlý záznam, ve kterém se zaměřil na Adama Weishaupta, zakladatele řádu iluminátů. Podle Barruela byla Velká francouzská revoluce zorganizovaná svobodnými zednáři. Napoleonův poradce byl jezuita. Jmenoval se Emmanuel Sieyes. Radil Napoleonovi, kam jít a co má udělat. Dnes bychom Sieyesa nazvali jeho manipulátorem. Podle mnohých historiků a výzkumníků, jezuité byli ti, kteří zorganizovali a vedli Velkou francouzskou revoluci a utvářeli její průběh i výsledek. Napoleon byl zednářský velmistr. Řád si ho vybral a inicioval, aby hrál klíčovou roli v jejich plánované revoluci. Napoleonův bratr, Louis Bonaparte, byl jmenován velmistrem francouzské zednářské lóže Grand Orientu. Jeho žena Joséphine byla také členkou zednářské lóže. Za vlády Napoleona se počet lóží ve Francii rozšířil ze 300 na 1220. Napoleon byl jasnou loutkou Cabal. Skrytá dlaň, která podle některých historiků měla "zahřívat střevní vředy" je ve skutečnosti běžným zednářským gestem, které se jmenuje "Znak mistra druhé opony“. Spousta světových vůdců napříč věků tento znak používala. Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala 10 dlouhých a krvavých let. Byl to mistrovský hrůzný plán Rady jezuitů, jak se pomstít Francii, destabilizovat zemi skrze válku a zničit francouzskou korunu. Jejich nástrojem byli Jakobíni, politické hnutí extrémistů, které založil, kdo jiný než Napoleonův poradce, jezuita Sieyes. Jakobíni ve Francii vyvolávali chaos, dělali výtržnosti, rabovali a vraždili všechny, kteří jim stáli v cestě, byla to jedna z mnoha uměle vytvořených barevných revolucí Cabal.
Kdekoliv se tyto temné síly objevily, tak za sebou zanechali stopy krve, násilí a ničení. Jezuitský plán smrti, pomsty a zastrašování fungoval velmi dobře. Gilotiny pracovaly přesčas. Jezuitský řád byl nejnebezpečnější ze všech řádů. Způsobil více škody a utrpení, než všechny ostatní řády dohromady. Doktrína jezuitů tvrdí, že jejich vrchní generál je panovník všech panovníků a mistr celého světa. Po konci Velké francouzské revoluce vypukly napoleonské války, které způsobily ještě více nestability a destrukce, nejen ve Francii, ale v mnoha dalších zemích, které Napoleon napadl:
Rakousko, Rusko, Anglie, Prusko, Portugalsko a Španělsko, ve kterém byla svržena královská rodina a na trůn dosazen Napoleonův starší bratr. Každá země, která kdysi zakázala jezuitský řád a chazarské aškenázské židy, byla nyní v ruinách. Tohle byla jedna z největších tužeb Chazarů – pomstít se. Společenství iluminátů během napoleonských válek opět nasadilo svoji nejúspěšnější strategii. Financovali jak anglická tak francouzská vojska a samozřejmě jim vůbec nezáleželo na tom, kdo vyhraje.

Podle Janet Ossenbaard

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (5. díl)

08.02.2021

Rychlá navigace: