Souvislosti, které všude nenajdete

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (6. díl)

(6. díl)

Vévoda z Wellingtonu, který bojoval s Napoleonem, ho nakonec porazil v bitvě u Waterloo v roce 1815. Nathan Rothschild, geniální, ale bezcitný podnikatel, měl ve Waterloo svoje špehy a měl soukromý systém kurýrů, jelikož věděl, že rychlá komunikace je v obchodu to zásadní. Když bylo jasné, že Napoleon byl poražen, byl Rotschildovi okamžitě zaslán vzkaz, který se o této novince dozvěděl o dva dny dříve než kdokoliv jiný. Dokonce nechal napsat do novin dezinformaci, že Napoleon vyhrál. Toto všechno okamžitě využil na londýnské burze. Než, aby nakoupil anglické dluhopisy, prodal ty, které měl. Ostatní obchodníci si toho všimli a dospěli k nesprávnému závěru, že Napoleon musel válku vyhrát. Okamžitě začali svoje dluhopisy také prodávat, což způsobilo dramatický pokles hodnoty těchto dluhopisů. To byl moment, kdy Rothschild učinil svůj spekulativní tah. Koupil všechny dluhopisy, které mohl, za velmi nízkou cenu, než si toho ostatní všimli a začali zběsile znovu nakupovat. Tak se Nathan Rothschild, který financoval jeho války, stal nesmírně bohatým a dokonce i anglický král Jiří III. se stal vůči němu velmi zadluženým. Anglický král musel nejen splatit svůj dluh, ale navíc musel zaplatit i úroky z těchto dluhů a tak se ocitl pod vlivem Rothschildů. Nathan Rothschild to takto okomentoval: "Nezáleží mi, jaká loutka bude na anglickém trůnu a bude vládnout říši, protože muž, který řídí peněžní zásoby Británie, je ten, který také bude řídit britské imperium a já jsem tím, co řídí tyto peněžní zásoby..."
V roce 1914 společenství iluminátů, kterému můžeme říkat Cabal, vyvolalo také 1. světovou válku, která zpočátku byla pouze mezi Rakousko-Uherskem na jedné straně a Srbskem na straně druhé. Co se tehdy stalo? Panovník Rakouska-Uherska, císař František Josef I. neměl žádné následovníky trůnu. Jeho jediný syn spáchal sebevraždu a jeho synovec František Ferdinand se stal dědicem trůnu. Jeho představy o politice se ale velmi lišily od těch, jaké měl jeho strýc František. Ferdinand chtěl něco jiného, než jeho strýc. Chtěl decentralizaci a autonomii pro různé etnické skupiny. Chtěl zahrnout Srbsko do říše jako politickou entitu rovnocennou s Maďarskem a Rakouskem. Ferdinand byl trnem v oku císaře, jeho strýce. I když vyrůstal v jezuitské linii svého otce i strýce, měl vlastní vůli. Odmítal přijmout jejich politickou vizi a navíc si vzal ženu, kterou miloval, což mezi elitami bylo nebývale "hříšné" a byla to velká troufalost. V době extrémních vnitřních nepokojů poslal císař svého synovce na hranici se Srbskem, na smrt, kde byl on i jeho žena Sofia zavražděni. Podle oficiální verze historie spoušť spustil srbský Gavrilo Princip. Tak byl připraven důvod, aby Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku a ještě byl odstraněn nepohodlný Ferdinand. Německo spojilo síly s Rakousko-Uherskem. Anglie, Francie, Rusko a později Itálie, Rumunsko, Bulharsko a bývalá Osmanská říše přišli na pomoc Srbsku. Všichni víme, jak to skončilo. Čtyři hrozné roky v zákopech, devět milionů obětí a hodně peněz pro Rothschildy.
Německo bylo v ruinách a to bylo přesně to, o co jezuité usilovali, jelikož Německo bylo převážně protestantské. Možná si pamatujete, co se v jezuitské přísaze říká o protestantech. Byli ochotní udělat naprosto cokoliv, aby navždy zničili tu "příšernou, protestanskou rasu". Císař František Josef byl na tak vysokém postu v Radě jezuitů, že měl oprávnění udělovat tituly jako princ a velmistr. Například v roce 1880 udělil titul Princ svaté římské říše velmistrům maltézského řádu. Dokonce založil svůj vlastní řád, Imperiální rakouský řád Františka Jozefa. Tři roky po vydání papežské buly, která potlačila jezuitský řád, Adam Weishaupt a lord Rothschild založili řád iluminátů. Na základě starodávných dokumentů implementovali do něho původní plán na ovládnutí světa a zotročení celého lidstva. Jezuitská pomsta sežehla celou zemi a Evropa zaplatila nejvyšší cenu za "zrazení" jezuitského řádu. Vedla se jedna válka za druhou, měly miliony obětí a mezi populací zanechaly pouze zoufalství a strach. Každá další válka obohacovala Cabal, což vytvářelo stále větší a větší propast mezi ní a "obyčejnými lidmi". Německo na konci první světové války bylo zdevastované a zničené. Proč nebylo tak zničené Rakousko-Uhersko, které válku začalo? Bylo to díky nadvládě elitní jezuitské Cabal, která zde měla silnou pozici. Protestantské Německo bylo svrženo a Cabal pokračovala dál ve svém destruktivním plánu, jak si podrobit celý svět, pomocí válek, importovaných revolucí, neziskovek a manipulace burzovního trhu na celém světě...

Podle Janet Ossenbaard

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (6. díl)

09.02.2021

Rychlá navigace: