Souvislosti, které všude nenajdete

Jimmy Savile, prominentní dodavatel dětí

(Článek 139)

V roce 2012 policie potvrdila výpověď přítelkyně princezny Diany, Christine Fitzgerald, že bývalý bavič Jimmy Savile je nechutný pedofil a nekrofil, a že tuto činnost provozoval v nebývalé míře. Od něho vedou nitky k dalším významným lidem. Savile totiž nebyl jen pedofil, ale velmi významný dodavatel dětí pro bohaté a vlivné. To vysvětluje fakt, že o jeho činnosti už dlouho věděl establishment, policie, zpravodajské služby, členové vlády a přesto se nic nedělo a nikoho to "nezajímalo". Kolektivní archontská síť a pavučina, pedofilní a satanské sítě infiltrovaly všechny tyto instituce i mnohé další. Jedním z výsledků jejich činnosti bylo, že Savilovi, expertu na obstarávání dětí, kryly záda a vše dlouho ututlávaly.
Christine Fitzgerald vypověděla, že Savile byl v úzkém kontaktu s královskou rodinou a že ho princezna Diana nemohla vystát, protože byl neskutečně odporný a slizký. A nepletla se. Jeho napojení na královskou rodinu zametla policie tak jak plno dalších skutečností pod koberec. Byl si obzvlášť blízký s pokrevním příbuzným "hrůzovládce" Vlada Napichovače, princem Charlesem. Po odhalení skandálu kolem Savila se ukázalo, že měl zaručen neomezený přístup do všech královských paláců a to jak do veřejných, tak i do soukromých částí. Charles dokonce chtěl, aby Savile byl kmotrem prince Harryho, než mu to zarazili královští pobočníci. Savile sám uvedl, že ho do královských kruhů uvedl lord Mountbatten, dříve německý Battenberg, který si poangličtil své jméno stejně jako "Britská" královská rodina, která si změnila během první světové války své jméno z německé pokrevní linie Saxe-Coburg-Gotha na Windsor. Byl to naléhavý tah, kdy jejich příbuzní pod vedením císaře Wilhelma válčili proti Británii a shazovali na Londýn bomby jménem Gotha. Proto také Windsorové měli během druhé světové války hodně německých příbuzných, kteří podporovali nacisty. Blízké spojení mezi Lordem Mountbattenem a Savilem je významný detail, protože Mountbatten, který působil jako mentor princů Philipa a Charlese nebyl jen královským poradcem, ale rovněž pedofilem a také sehrál významnou roli při ututlání skandálu týkajícího zneužívání dětí v chlapeckém domově Kincora v Belfastu v Severním Irsku. Měl pro to pádný důkaz – sám totiž děti z Kincory zneužíval. Savile byl mimořádně bohatý i když neměl žádný evidentní zdroj příjmů, protože většina jeho peněz pocházela ze zajišťování dětí pro další pedofily. Byl také satanistou a objevily se historky popisující rituály prováděné v nemocnicích, kde někdy dobrovolně pracoval. To ho posunulo ještě výše v hierarchii archontské sítě a zvýšilo to jeho ochranu. Satanismus nás tady přivádí do nejvyšších pater archontské konspirace a této úrovni se již dostává maximální podpory, ochrany a utajení. Margaret Thatcherová byla dalším blízkým přítelem Savila a královna ho pasovala na rytíře poté, co za něj Thatcherová léta lobovala a kryla hnízdo pedofilů ve své vládě, což se nedávno potvrdilo. Dokonce obdržel rytířský řád od papeže Jana Pavla II., jako představitele babylonské církve, největší sítě pro zneužívání dětí. Pedofilové a satanisté v politice představují nekonečný potenciál pro vydírání a jsou dobrým nástrojem, který umí zajistit, aby byla učiněna taková rozhodnutí, která vyhovují agendě archontských hybridů i těch, kteří by jinak s takovou agendou nesouhlasili.

Jimmy Savile, prominentní dodavatel dětí

23.11.2018

Rychlá navigace: