Souvislosti, které všude nenajdete

MUDr. Matthias Rath

MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy.
MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farmakartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat. Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro dvacet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů.

MUDr. Rath se stal celosvětově uznávaným obráncem práv pacientů a získal řadu uznání za občanskou odvahu, se kterou se postavil farmaceutickým zájmům. Založil se skupinou lékařů, právníků a pokrokových lidí nadaci zdraví, která podporuje široké aktivity na poli lidského zdraví, sociální spravedlnosti a zachování míru. Nadace se stala pokračováním myšlenek laureátů Nobelových cen míru jako Linuse Paulinga, Alberta Schweitzera a Martina Luthera Kinga.


Výňatky žaloby na farmaceutické korporace

MUDr. Matthias Rath a kolektiv lékařských odborníků a právníků podali žalobu u mezinárodního soudního dvora v Haggu na všechny, kteří se podílejí na genocidě lidské rasy prostřednictvím farmaceutického monopolu.

Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli "obchodu s chorobami"...

Obžalovaní vědí, že budou za tyto zločiny voláni k odpovědnosti a proto spustili globální kampaň k podkopání autority ICC za účelem vyhnout se mezinárodnímu právu a aby mohli pokračovat ve svých zločinech ke škodě všeho lidstva.

Každá fyzická osoba a každá vláda je tímto vyzvána aby se účastnila na této žalobě s cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny.


Více informací v článku Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu

22.12.2016

Rychlá navigace: