Souvislosti, které všude nenajdete

Musíme přestat zavírat oči před protilidským jednáním

(12. díl)

Jaký vztah mezi sebou mají obě dvě největší skupiny Židů a kam až jsou obě skupiny schopny zajít ve vztahu k sobě, ukazuje spisovatel Jan van Helsing a popisuje nevyřízené účty mezi oběma těmito největšími židovskými větvemi. Obě skupiny, ať už Chazaři či Sionisti se cítí druhou stranou hanebně podvedení. Jan van Helsing jako jeden z mála autorů se nebojí zdrženlivým a diplomatickým způsobem přibližovat svému publiku tyto zakázané dějiny lidstva, které jsou v tom lepším případě označené jako alternativní nebo zatajované informace. (On sám tvrdí, že píše o někom a ne proti někomu, což je zásadní rozdíl.)
Van Helsing dokonce dostal od jisté židovské skupiny lukrativní nabídku, aby pod svým jménem zveřejnil další šokující, diskriminující a společensky těžce přijatelné dokumenty, a aby je veřejně okomentoval a publikoval. Členy této skupiny charakterizoval jako přímé lidi s působivými jmény, kteří ho motivovali možností získání štědré finanční odměny. Přinesli velký fascikl dokumentů s podtitulem výbušné bomby. Jednalo se o originální spisové materiály, které pojednávaly o nacistickém holokaustu s názvem "Úmluva Ha’avara". V přílohách byly doložené převodové šekové formuláře banky stojící v pozadí, podílející se na řízení všech důležitých procesů vyhlazování Židů. Dále tam byly materiál obchodní skupiny zapojené do tohoto procesu, Ha’anota Company a kartel I. G. Farben, který vyráběl vraždící plyn Cyklon-B určený pro smrtonosné plynové komory v koncentračních táborech. V čele těchto operací stál chazarský žid a do celé této genocidní akce byl zapojený i soukromý (židovský) FED a také Paul Warburg přes svoji M. M. BANK (Warburgové jsou též chazarští židé a velmi blízcí přátelé Rotschildovců). Van Helsing musel po prostudování těchto materiálů tuto příležitost odmítnout a to minimálně ze dvou důvodů: Jednak se mezi tím prosadil v Německu zákon, který zakazuje "obnažovat" či kritizovat tuto epochu temných dějin 20-tého století, což by mu způsobilo nemalé justiční problémy (bohužel se jim stejně nevyhnul) a za druhé se otevřeně vyjádřil, že by ještě rád alespoň chvíli pobyl na tomto světě, i když se z karmického hlediska umřít nebojí...
Van Helsing se přesto snažil přinést lidem některé svoje zjištění, ale byl nakonec stopnutý totálně absurdním soudním procesem a jeho ještě nesmyslnějším rozsudkem, přičemž se nijak a ničím neprovinil, protože každé své tvrzení uměl před porotou obhájit zcela průkazně a konkrétně. On sám prostudoval kamión i hory dokumentů a mnoho textů se starobylou tématikou si musel nechat nejdříve přeložit. Jen tak se mohl dopátrat ukryté pravdy. Díky zevrubnému porovnávání různých textů s rozdílnou mírou vložených manipulativních dezinformací při přepisování textů mezi věky, se mohl dopátrat k zamlčovaným informacím. Van Helsing se naučil velmi dobře kriticky posuzovat studované texty, hodnotit a dekódovat jejich obsah. Při zveřejňování některých obrázků a fotografií musel vyplatit v rámci autorských práv nemalé částky jejich vlastníkům. Odměnou ze strany "oficiální" společnosti se mu ale nakonec dostalo "uznaní" jen v podobě tvrdého odmítání a bojkotu. Dnes je trnem v oku svobodozednářských lóži a jejich představitelů, protože odhalil jejich utajované pravdy. Za to je zesměšňovaný a označovaný za kontroverzního autora a zároveň za jednoho z největších mezinárodních "konspirátorů" vůbec. Bere to s humorem a stále pokračuje ve svém poznávání jednotlivých důležitých událostí tohoto světa a v odhalování skrytých a utajovaných souvislostí. Každá jeho kniha přináší celou řadu zajímavých informací a odhaluje bezcharakterní lži a manipulace, které účelově vytváří nelidské mocné bytosti, aby zotročili ve finále celé lidstvo, a které kují svoje pikle už po celé dlouhé věky. Odhaluje vykořisťovatelské a monopolní aktivity bank, které nejsou víc, než obyčejným nádorem civilizace, který postupně ničí a zabíjí všechny "Goyimy", ale také přírodu a celou živou planetu. Drancují její zdroje, a to jen pro své nekonečné potěšení, ješitnost, pach moci a zotročující úchylné blaho. Pokud má mít lidstvo nějakou perspektivu, musí toto rakovinové zhoubné schéma odstranit.
Celý světový terorizmus je jen vypracovaná inscenace ve jméně dlouhodobých globálních plánů a výplodem zvrácených fantazií elit, které reálně fungují přesně v opačném gardu, než je skutečný zájem lidstva. Je to jejich nekonečná vykonstruovaná válka proti lidem, kdy se ti největší teroristi svobodně a klidně procházejí ve statisícových sakách a média je blahořečí jako dobrotivé spasitele současné doby a k tomu jsou ještě nekriticky uctíváni. Je nejvyšší čas se probrat a pochopit tuto špinavou hru, která se s námi hraje a nechat se přestat manipulovat. Musíme přestat zavírat oči před protilidským chazarsko-sionistickým jednáním a přestat hltat ten meinstreamový oscarový "fake", kterým se nám média pokouší dokonale zaslepit oči, mozky i naše srdce.

Podle Martina Solcanského

Musíme přestat zavírat oči před protilidským jednáním

15.02.2021

Rychlá navigace: