Souvislosti, které všude nenajdete

Nebezpečné informace

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (1. díl)

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (1. díl)

(1. díl)

Hluboko pod zemí se po celém světě nachází podzemní vojenské základny "DUMBS", kde dochází ke kontaktům mezi lidskou "elitou" a mimozemskými bytostmi. Mainstream má za úkol zesměšňovat tyto informace při každé příležitosti. Je to promyšlený a zorganizovaný plán těch, kteří v pozadí tahají za nitky a navíc je podpořený nevědomostí jejich akademických pěšáků a netečností otroků Systému. Akademické báchorky, kryjící toto, dnes už veřejné tajemství, jsou čím dál, tím více bizarnější a zoufalejší, vzhledem k již známému, obrovskému množství dat a ke stále se vynořujícím důkazům o těchto skutečnostech… více

13.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (2. díl)

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (2. díl)

(2. díl)

Pětina gnostických textů objevených v minulém století v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty, kteří po věky manipulovali a spoluovládali lidstvo (v řečtině toto slovo znamená "vládci"). To je ta síla za naším uměle vytvořeným "Matrixem", která nám i dnes vytváří tuto pokřivenou, obrácenou nasimulovanou realitu a celý systém našeho ovládání a zotročování. Gnostické texty důrazně varují, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat naše vnímání. Soustřeďují se hlavně na ty nejvlivnější, klíčové osobnosti a vládce. Jejich strategie je jasná, pokud ovládnou pastýře, tak ovládnou i celé stádo. Odtud pramení jejich obrovská touha po dosažení globalizace s jedním světovládcem… více

14.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (3. díl)

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (3. díl)

(3. díl)

Archonti manipulovali s lidstvem po celé aiony stejně, jako to dělají i dnes. Získávali postupně stále větší kontrolu, pomocí jimi skrytě ovládnutého bankovního sektoru, velkých korporátních společností a klíčových politiků a vlád v celém světě. Toto je přesně stav, který vidíme dnes kolem sebe v přímém přenosu a stále více v pokročilejším stádiu. Lidstvo stojí na kraji propasti a už skutečně nemá, kam ustoupit. Proto je životně nutné se tomuto zlu statečně a nekompromisně postavit a to každý na své úrovni, kde se nachází. Pokud chce lidstvo přežít a normálně se evolučně vyvíjet, nesmí už dál sloužit umělé síle, ničící postupně vše hezké, přírodní a organické, včetně základní podstaty člověka… více

15.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (4. díl)

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (4. díl)

(4. díl)

Satanistické symboly, obrácené pentagramy (tento symbol si dala do svého loga Demokratická strana v USA ve volebním boji proti Trumpovi), obrácené kříže a mnohé další znaky znázorňují převrácenou realitu, kterou archontské entity vytvářejí. Pozor! Všechny symboly jsou informační pole, která komunikují s tím, kdo je stvořil, kdo se na ně dívá, kdo je propaguje a kdo je nosí. Působí mnohem silněji, než si myslíte a nejsou používány pro svůj vizuální efekt, ale pro svůj energetický a frekvenční účinek… více

16.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (5. díl): Výraz pro zlo – "evil", je pozpátku (po archontsku) "live" – život

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (5. díl): Výraz pro zlo – "evil", je pozpátku (po archontsku) "live" – život

(5. díl)

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života ve smrt a naopak. Proto se projevují v naší fyzické realitě morbidně, negativně, mají podobu satanistů a černých mágů, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Lidské a zvířecí oběti jsou prováděny na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro ně životadárná energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo zabránit, jsou dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídil celou lidskou společnost a živí se negativní energií, kterou vytváří zmanipulované a zbídačené lidstvo. Našeptává, uplácí, korumpuje, vydírá a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí jedinci provádí špinavou práci vůči svému živočišnému druhu – lidstvu a naplňují tak archontskou agendu, aniž by si uvědomovali, že i oni jsou v hledáčku jako výhledová oběť a nepřipouští si, že stejnému děsivému osudu, který Archontům pomáhají připravovat pro své bližní, budou také jednou čelit, až na ně přijde řada. Navíc to oni nakonec ponesou karmickou zodpovědnost za své jednání, protože se stávají přímými vykonavateli zla, které jim vnukli Archonti… více

17.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (6. díl): Existuje "posednutí ďáblem"?

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (6. díl): Existuje "posednutí ďáblem"?

(6. díl)

Gnostici popisují Archonty jako bytosti, které nemají žádný soucit, pocit viny a hanby. Jsou to patologičtí lháři, prospěcháři a podvodníci. Parazitují na všem a udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého cíle. Archonti jsou gnostiky popisováni jako bytosti bez emocí, stejně jako psychopati. Jsou emočně ploší a neschopni vyjádřit zejména pozitivní a láskyplné emoce. Proto jsou lidé nakaženi archontským virem také označováni jako psychopati… více

18.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (7. díl): Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (7. díl): Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci

(7. díl)

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovouto entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé (známé je ztvárnění tohoto fenoménu jako Jekylla a Hyde). Pohybují se mezi vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající agent viru stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět začne procházet dramatickou proměnou osobnosti. Lidé, kteří žili se satanisty, popisovali, že oni měli často zcela jinou povahu ve dne a jinou v noci. Ovládající entity také používají svou oběť k tomu, aby pronikli "s milou tváří" mezi další lidi a skupiny… více

19.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (8. díl): Archontský virus, na sebe bere různé podoby

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (8. díl): Archontský virus, na sebe bere různé podoby

(8. díl)

V protilidské archontí agendě jsou dnes používána zejména mainstreamová média, která se stala největším šiřitelem tohoto viru. Také učební programy, osnovy a celé učivo je infikováno archontským virem manipulace, lži a polopravdy, které jsou nebozí učitelé nuceni předávat dětem, a to dokonce už ve školce. Probuzení lidé musí být stále v pohotovosti, protože tato "výuka" a postupy na nás budou stále dotírat, prostřednictvím nejrůznějších infikovaných politiků a autorit ze všech myslitelných oborů. Musíme se domáhat pravdy a začít každodenně protrhávat a odplevelovat svoji zahrádku a podílet se i na zbavování se buřiny na celém celosvětovém poli, plném doslova jedovatých a ostnatých trvalek. Nejprve ale odplevelte sebe a své nejbližší okolí. Tím se začněte zachraňovat a až budete dostatečně silní, můžete začít pomáhat zachraňovat postupně i ostatní. Opřete se o duchovní zásluhy, buddhisté jim říkali paramity, o vědomé jednání, v souladu se svým srdcem, svědomím a zákony Univerza. Je třeba pátrat, hledat, vnímat, zajímat se, ale ty největší pravdy naleznete uvnitř sebe...… více

20.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (9. díl): Lidstvo je dlouhodobou obětí Archontů

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (9. díl): Lidstvo je dlouhodobou obětí Archontů

(9. díl)

V království slepých je jednooký králem. Archonti jsou tím jednookým a zařídili, aby lidstvo bylo slepé k všemu, co všechno je ve skutečnosti možné. Jedině tímto postupem a neustálým utajováním si mohli uchovat takovou moc nad svými nadanými a kreativními lidskými oběťmi. Archontský virus už velmi dlouho parazituje na lidské společnosti a žije z kreativity druhých… více

21.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (10. díl): Náš svět zatím ještě řídí archontští paraziti

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (10. díl): Náš svět zatím ještě řídí archontští paraziti

(10. díl)

Archonti jsou pro nás neviditelní také proto, že se pohybují v jiném frekvenčním pásmu, než jsme schopni dešifrovat našimi pěti smysly. Archontský virus potřebuje mnohem více radiace než my. Potřebují k životu nízkofrekvenční energii, ale neumí si ji sami vyrobit, a proto používají lidské bytosti jako "baterie" a nutí je tuto energii vytvářet. Umí si ale také brát energii z vysoké radiace. V tomto kontextu se nabízí myšlenka, že jaderné katastrofy zřejmě nejsou takovou náhodou, jak se oficiálně tvrdí. Ve frekvenčním pásmu lidstva hájí archontské zájmy hybridi, kteří jsou speciálně vytvořené bytosti tak, aby se staly nositeli viru Demiurga. Existují různé úrovně infiltrace archontím virem a to se u nich projevuje s takovou intenzitou, jak moc jsou lidé ovlivňováni a napojeni na "Nekonečné vědomí". Jsou lidé, kteří takřka úplně dokážou odfiltrovat vliv fantomového "Já" a u někoho zase dokázalo fantomové "Já" získat nad člověkem absolutní kontrolu a moc… více

22.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (11. díl): Shape-shifting – proměna tvaru z lidského do démonského či reptiliánského tvaru

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (11. díl): Shape-shifting – proměna tvaru z lidského do démonského či reptiliánského tvaru

(11. díl)

Satanismus a pedofilie se infiltrovaly do každé vládní a kontrolní společenské struktury. Proto byla vytvořena globální síť satanistů a pedofilů, která je tvořena národními satansko-pedofilními sítěmi. Všichni lidé v této pavoučí síti otrocky slouží skryté temné vládě, úzce spolupracují a navzájem se chrání, aby informace o jejich protilidských aktivitách nepronikaly na veřejnost ve větší míře, než je nezbytně nutné. Všichni tito lidé jsou pod stálou kontrolou (jako loutky na provázku) mocných pokrevních linií, které si je pečlivě vybírají a vychovávají z nich poslušné nebo satanistické politiky a pak je dosazují do mocenských pozic… více

23.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (12. díl)

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (12. díl)

(12. díl)

Plno otřesných případů a praktik zneužívání dětí si můžete prostudovat na stránkách ITCCS což je soudní tribunál vyšetřující pedofilii a satanizmus ve vysokých společenských kruzích. O této problematice se snaží informovat širokou veřejnost britský badatel a spisovatel David Icke, jehož výzkum je hlavním zdrojem těchto textů. O globální elitě a jejím zapojení do satanistických a pedofilních struktur píše už desítky roků. O něco níže je uvedený seznam některých elitních satanistů, pedofilů a masových vrahů dětí i dospělých a archontsky ovládaných otroků, kteří řídí naše každodenní životy, a kteří si hrají na morální autority a říkají nám, jak máme žít… více

24.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (13. díl): Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich programů

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (13. díl): Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich programů

(13. díl)

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, hinduismus, šivaismus, globálně ovládané politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné umělé a archontí síle. Je to perfektní odvedení pozornosti od skutečného problému lidí – Archontů. Chtějí, abychom sami v sobě zabili naši lidskou identitu a skutečnost, že patříme k jednomu živočišnému druhu – lidem. Manipulují nás k tomu, abychom sami ničili lidské kolektivní vědomí a zapomněli historické zkušenosti lidstva i svého rodu. Snaží se všemožně rozbít institut rodiny, naši kulturnost a vyvrátit všechny pozitivní tradice. Chtějí zpřetrhat všechny kořeny, které nás vyživují, dávají nám sílu, moudrost a nezlomnost, a to jak jednotlivcům, tak i celému lidstvu… více

25.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (14. díl): Archontsko-reptiliánsko-lidské pokrevní linie

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (14. díl): Archontsko-reptiliánsko-lidské pokrevní linie

(14. díl)

Po celém světě jsou rozvrstveny elitní královské, pokrevní linie, které si nárokují "božské právo vládnout". Ve skutečnosti tím hovoří o svém genetickém spojení s "bohy", ale vlastně se hlásí k propojení s nelidským archontským virem. Mají za úkol v této realitě sloužit Archontům jako jejich prostředníci a pátá kolona. Elitní hybridní pokrevní naprogramované linie byly nainstalovány po celém světě, aby vládly lidstvu v zastoupení Archontů. Tato agenda byla rozšířena po celém světě, od Evropy, přes Čínu, Dálný východ až po Afriku a Ameriku… více

26.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (15. díl): Všechna zavedené politické strany slouží Archontům

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (15. díl): Všechna zavedené politické strany slouží Archontům

(15. díl)

Archontská agenda ovládání byla postupně zavedena prakticky po celém světě a Britské impérium bylo tou úplně nejvýznamnější z nich a Britské ostrovy se staly jedním z nejmocnějších center archontských pokrevních linií na Zemi. Není tady řeč o britské vládě, to je jen další kamufláž a banda poskoků archontské agendy, bez ohledu na to, který člověk nebo politická strana je právě u moci. Je řeč o globální archontské síti tajných společností, která skrytě a nekompromisně tlačí archontské pokrevní linie a jejich poskoky do mocenských pozic… více

27.09.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (16. díl): Archontí "systém" pohlcuje veškerou samostatnost a originalitu

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (16. díl): Archontí "systém" pohlcuje veškerou samostatnost a originalitu

(16. díl)

Pokud se objeví nová politická strana nakloněná skutečným zájmům lidí, je Systémem brzy pohlcena a ona se stane pouhou kopií těch, které strana chtěla nahradit. Systém je projevem archontího viru a lidi, kteří kdysi uvažovali nezávisle a organizace, které bývaly kdysi nezávislé, jsou dnes Systémem pohlcovány a pak "nakaženy" archontským virem, který Systém zosobňuje. Politici, kteří vstoupili do politiky s očividně dobrými úmysly, aby změnili evidentní zlo, velmi často skončili jako přímé ztělesnění toho, co původně chtěli změnit. Takových politiků jsou celé zástupy… více

07.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (17. díl): Hlavní cíl Archontů – úplné zotročení lidstva

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (17. díl): Hlavní cíl Archontů – úplné zotročení lidstva

(17. díl)

Politické strany jsou jenom jednou z úrovní nastraženou archontským Systémem. Amerika byla dlouho příkladem této úrovně. Republikánskou stranu za vlády mladšího Bushe ovládala a stále ovládá nevolená skupina za oponou, zvaná jako "Neocons" neboli neokonzervativci, kteří stáli za invazí do Afganistánu, Iráku a dalšími konflikty, sehráli také nechvalnou roli v událostech 11. září. Demokratická strana má podobnou řídící kliku. Na vyšší úrovni se ale obě tyto kliky zodpovídají stejnému pánovi ukrytému za "zrcadlem". Na této úrovni je tedy zcela jedno, zda jsou zvoleni demokrati či republikáni a také jaký prezident zvítězí. Všichni jsou v konečném důsledku ovládáni stejnou silou. Ve skutečnosti jsou to vždy Archonti, kdo vše řídí… více

08.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (18. díl): Žijeme v simulaci zvané archontský matrix

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (18. díl): Žijeme v simulaci zvané archontský matrix

(18. díl)

Svět, který zakoušíme jako "hmotný" je dle gnostiků falešná simulace instalovaná Archonty, aby chytila do pasti naše Vědomí a umožnila trvalé ovládnutí lidstva. Gnostici tvrdí, že náš "hmotný svět" je jen simulací a je dílem Demiurga a ne projevem božského "Nekonečného Vědomí", jehož jsou lidské duše součástí, jako jiskry, které ale uvízly v zajetí iluze hmoty. Gnostici tvrdí, že "pád člověka", o kterém se ve starých textech hovoří, byl ve skutečnosti pádem do hmoty – do nízkofrekvenčního stavu. Pád byl tím okamžikem, kdy bylo lidské vnímání vlákáno do nízkofrekvenčních stavů. Texty z Nag Hammádí popisují vznik naší "fyzické reality" tak, že Demiurg vytvořil "špatnou kopii již existujícího světa, který lidé znali z dřívějška"… více

09.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (19. díl): Původní realita nám byla zaměněna za archontský svět

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (19. díl): Původní realita nám byla zaměněna za archontský svět

(19. díl)

Svět fyzických forem je interaktivní virtuální realita, "počítačová hra", ve které hra ovlivňuje hráče, a ti zase ovlivňují hru. Osvícení a zasvěcení hráči mohou hrát podstatně jinou hru než ti nevědomí a zmanipulovaní… více

10.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (20. díl): Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (20. díl): Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura

(20. díl)

Vysokofrekvenční varianta Země má k dispozici hojnost volné energie a všichni v této realitě ji mohou absorbovat přímo a nikdo nemusí zabíjet ostatní kvůli potravě. Proto jsou nám zatajovány obrovské zdroje volné energie lehce dostupné všem, protože by to byl konec ropného syndikátu, ale zejména konec vyživování Archontů nízkofrekvenkční energií, vytvářenou nedostatkem a utrpením lidí. Tam, kde není zabudován projev strachu a nedostatku jsou vztahy mezi živočišnými druhy velmi odlišné. Z podvědomých vzpomínek na předešlou realitu pochází příběhy o lidech žijících v harmonii s divokými zvířaty a o lvech žijících vedle sebe s jehňaty. Pokřivená kopie Země nemá k dispozici původní vysokofrekvenční energii a vyrovnává se s tím tak, že je energie konzumována v holografické formě jako zvířata a rostliny. Jednotlivé druhy se musí chovat přesně tak, jak jim to předepisuje program. Nemají na vybranou. Jejich chování a vnímání řídí program… více

11.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (21. díl): V naší DNA je vložen fraktálový podpis Archontů

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (21. díl): V naší DNA je vložen fraktálový podpis Archontů

(21. díl)

Také výzkumy ruského biologa Piotra Garjajeva prokázaly, že lidská DNA disponuje specifickými sekvencemi, které doslova kopírují principy nějakého jazyka. Z tohoto důvodu si jeho pracoviště musela k některým fázím výzkumu přizvat specialisty z lingvistických oborů, kteří potvrdili u této části DNA projev programovacího jazyka. Proto Dr. Garjajev se svým kolegou dr. Poponinem propagují myšlenku, že tzv. "odpadní DNA", je ve skutečnosti cosi na způsob biologického počítačového programu. Lidská DNA je mimořádný generátor vjemů a nástrojem virtuální reality. DNA si můžeme představit jako komplexní program, který řídí životní procesy (například náš metabolismus apod.), ale zároveň brání našemu vědomí, se plnohodnotným způsobem projevit… více

12.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (22. díl): Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (22. díl): Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší

(22. díl)

Gnóze byla přeneseným tajným souborem učení přeneseného z Atlantidy (do Somálska a Etiopie) a novodobý globální mocenský systém, ovládaný Archonty s ní nemilosrdně bojoval od Sumerské doby a snažil se ji zcela vymýtit, zničit a to tak, aby po ní nezbyla ani stopa a on tak měl zcela volnou cestu k vytvoření svého "Velkého díla věků" (zotročení lidstva a plné ovládnutí naší reality). Jedním z posledních gnostiků byl Gordano Bruno, který v Anglii orodoval za gnózi a navrhoval, aby se vyučovala a přitom netušil, že právě církev a Vatikán jsou hlavním centrem Archontů. Tím byl zpečetěn jeho ortel smrti, z důvodu jeho gnostického přesvědčení, které předával, protože se stal velkým nebezpečím pro církev, jedné z hlavních nositelek archontího viru… více

13.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (23. díl): Lidská bytost pod vlivem Archontů způsobuje na Zemi největší chaos

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (23. díl): Lidská bytost pod vlivem Archontů způsobuje na Zemi největší chaos

(23. díl)

Archonty dlouhodobě manipulovaná lidská bytost způsobuje nyní největší chaos na planetě. Původně byla ale nastavena harmonicky. Lidská psychika a mentalita byla Archonty neustále přeprogramována. Gnostické poznání to odhalilo, popsalo podstatu tohoto jevu, pojmenovalo ho a snažilo se to změnit. Archonti ale usilují věky o to, aby jejich existence a činnost zde na Zemi byla utajena a oni tak mohli nerušeně udržovat lidskou populaci v hluboké nevědomosti a zotročení. Proto byly knihy a informace o gnózi vždy tak tvrdě a nekompromisně páleny a ničeny. Stoupenci a šiřitelé gnostického učení byli pronásledováni a vybíjeni… více

14.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (24. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 1. část

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (24. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 1. část

(24. díl)

Podíváte-li se kolem sebe pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje. Je nám vnucováno stále více lží a polopravd s údajnou absolutní platností a přitom jsou tato tvrzení na hony vzdálena od pravdy. Jsou nám záměrně poskytovány protichůdné informace, které jsou ještě průběžně měněny, aby chaos, dezorientace a zmatek byl co největší. Tímto jsme sváděni z cesty, na které bychom se správně zorientovali a přijali správná opatření proti virusové zámince, za kterou se skrývá velmi temná depopulační agenda… více

15.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (25. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 2. část

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (25. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 2. část

(25. díl)

Podíváte-li se kolem sebe pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje: totální neekonomičnost, obrovské daňové zatížení, skrývání informací před lidstvem, šlendrián jako norma… více

16.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (26. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 3. část

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (26. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 3. část

(26. díl)

Podíváte-li se kolem sebe pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje: podpora neschopných a zkorumpovaných, nefunkční a nevymahatelné právo, netransparentnost… více

17.10.2020

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (27. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 4. část

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (27. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 4. část

(27. díl)

Vytváření umělé zadluženosti, organizování destabilizace, terorismu a válek, podpora pokleslého umění a morálky, podpora závislostí všeho druhu, nahrazení byrokracie umělou inteligencí… více

18.10.2020

Rychlá navigace: