Souvislosti, které všude nenajdete

Nebezpečné informace

UBUNTU, nový svět podle M. Tellingera

UBUNTU, nový svět podle M. Tellingera

(1. díl)

V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k většímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá buňka v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to přece nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo. Šest tisíc let našeho působení v otroctví peněz se ale nedá tak lehce vymazat. Nechte svou mysl otevřenou a připravte se na nové uvažování o ideách, které jsou naprosto cizí nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly… více

01.12.2020

Proč jsou zákony výhodné pro korporace a ne pro lidi?

Proč jsou zákony výhodné pro korporace a ne pro lidi?

(2. díl)

Pamatujte, že jsme jmenovali politiky a vládu, aby nám sloužili a dělali pro nás to nejlepší a ne, aby se stali našimi otrokáři, kteří se obohacují a napomáhají k obohacení korporacím, které je pak na oplátku udržují u moci. Vláda každý týden vytváří nové zákony, které lidem neprospívají a uvrhávají je do stále většího skrytého otroctví. Položme si otázky: Proč je s lidmi nekonzultují, když tady mají být pro lidi?… více

02.12.2020

Celý svět je gigantická korporace, která zotročuje nevědomé lidi

Celý svět je gigantická korporace, která zotročuje nevědomé lidi

(3. díl)

Téměř všechny země jsou registrované korporace. Všechny nesmyly, nelogičnosti a neekonomičnosti, které jsou zaváděny a skrytě podporovány ve společnosti, začnou dávat hluboký smysl, jakmile zjistíme, že naše země byly celou dobu registrovány jako korporace. A co dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností se rozšiřuje dále do států, provincií, měst a dokonce vlády samotné jsou nebo byly registrovány jako korporace. Celý svět kolem nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno na korporátní majetek, aby mohl být vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací a nakonec bankéři, kteří si na to vytisknou peníze… více

03.12.2020

Zákony slouží korporacím

Zákony slouží korporacím

(4. díl)

Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé živých, dýchajících lidských bytostí. Jejich agendou je zničit veškerou humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a blažené, pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů. Musíme odstranit nelidské, robotické vedení korporací, orientované pouze na peníze. WHO, OSN a ostatní mezinárodní organizace jsou bohužel také jen korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou bankéřských rodin a slouží pouze jejich zájmům a už vůbec ne lidem… více

04.12.2020

Právní systém slouží vládě a korporacím

Právní systém slouží vládě a korporacím

(5. díl)

Říkají nám, že máme nezávislý právní systém. To je ale naprostá lež, jejíž pravý význam lidem uniká, protože neznají jemnější detaily podvodu, který je dokonáván způsobem jmenování vrchního soudce, ministra spravedlnosti, prezidenty soudu a soudcem nejvyššího soudu. Soudci, státní prokurátoři a další lidé spojení s právním systémem jsou placení vládou. To znamená, že vláda je může zaměstnat a kdykoliv vyhodit, když není spokojená s jejich prací. Mělo by být tedy každému naprosto jasné, že právní systém je na hony vzdálen nezávislosti a že "korporace" nazývaná STÁT a její výkonní ředitelé ovládají právní systém. Je to evidentní konflikt zájmů. Korporace ani vláda nemohou vnucovat svá pravidla lidem… více

05.12.2020

Korporace je nenasytná saň

Korporace je nenasytná saň

(6. díl)

Korporace je pouze idea napsaná na papír a parta lidí běhajících a hrajících divadlo o idejích a pravidlech, napsaných na kousek papíru. Korporace nedýchají ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou projevit nekonečnou lásku, toho jsou schopni pouze lidé. Od roku 1868 se s korporacemi začalo zacházet přesně stejně jako se skutečnými živými bytostmi. Reálný právní termín zní "umělá osoba". Ale protože "on"?, "ona"?, "to"? nemají žádnou morálku, nemohou zemřít a nemají žádné buňky a živou tkáň, může se korporace asi rozpínat na věky… více

06.12.2020

Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec

Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec

(7. díl)

Filozofie dobrovolného přispívání jako nové sociální struktury se zrodila v roce 2005. Vznikla jako důsledek intenzivního výzkumu kořenů lidstva a podvodu, který nás, lidskou rasu, zavedl až do dnešní "nelidské" doby. Někteří původní obyvatelé na planetě, například Cherokee, mají přísloví, které říká: "Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec."… více

20.12.2020

Banksteři řídí svět a peníze jsou jejich zbraň

Banksteři řídí svět a peníze jsou jejich zbraň

(8. díl)

UBUNTU je založeno na základní víře v absolutní rovnost všech a v důležitosti společné práce pro všeobecnou hojnost ve sjednocených komunitách, které přirozeně prosperují na všech úrovních společnosti. Systém vychází z přirozeného pořádku věcí, z naprosté harmonie s přírodou, naší planetou a s veškerým stvořením. Společnost založená na spolupráci, synergickém efektu a nových, lidstvu utajených technologiích přinese lidem mnohem větší dostatek ve všech sférách života, takový, jaký si ani nedovedeme představit… více

21.12.2020

Velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

Velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

(9. díl)

Po celá tisíciletí se velcí myslitelé stavěli proti zneužívání lidí pomocí peněz. Nejedná se o nic nového. Skutečnost, že v našem životě stále používáme peníze, dokazuje, jak velká je moc banksterů, která už trvá po tisíce let. V roce 48 před naším letopočtem Julius Caesar sebral penězoměncům (bankéřům) moc razit mince a razil mince sám k užitku všech lidí v římském impériu. S touto novou a bohatou zásobou peněz císař založil a vybudoval mnoho velkých staveb a postavil skvělá veřejná zařízení. Řím byl bohatý, císař byl milovaný a lidu se vedlo dobře. Ale to se nelíbilo penězoměncům, ti chtěli kontrolovat zásobu peněz, tím i moc a politickou situaci. Všichni víme, jak to s Juliem Caesarem dopadlo – byl zavražděn. Nám jen nebylo "umožněno" abychom pochopili pravý důvod jeho vraždy – odvážil se postavit na odpor bankéřům… více

22.12.2020

Peníze slouží jako měřítko úspěchu

Peníze slouží jako měřítko úspěchu

(10. díl)

Peníze slouží v této společnosti jako měřítko úspěchu. Tvrdí vám, že čím více peněz budete mít, tím budete úspěšnější. Od útlého věku se nám to vtlouká do hlavy, že čím tvrději budeme pracovat, tím se staneme úspěšnější. Říká se nám, že abychom uspěli, musíme být nejlepší a musíme se za každou cenu dostat na vrchol. Říká se nám, že soutěživost je dobrá, ale vy nemáte soutěžit, ale hlavně porazit své soupeře. Máte být rychlejší a vychytralejší než oni, abyste se v atmosféře soutěživosti dostali až na vrchol. Ale být chytřejší, než kdokoliv jiný v soutěživé, podnikatelské atmosféře často znamená zničení soupeřů tak, aby soutěživost vymizela, a je jen otázkou času, kdy celá situace dospěje k diktátorskému režimu s absolutní kontrolou a s totálním zotročením všech lidí, kteří se nedostali na vrchol pyramidy… více

23.12.2020

Globalisté nás ovládají, zotročují a programují  svým nejmocnějším nástrojem – strachem

Globalisté nás ovládají, zotročují a programují svým nejmocnějším nástrojem – strachem

(11. díl)

STRACH je základním nástrojem elit v zotročování lidstva a toho, co nás neustále mediálně válcuje a snižuje naše vibrace. Tuto manipulaci mnozí z nás ještě neokázali diagnostikovat a rozpoznat. Je všude kolem nás, ten všudypřítomný a neustále podsouvaný STRACH. Stojíme neustále tváří v tvář nejmocnější podvědomé pasti, STRACHU, který mnohým cíleně zabraňuje využívat své šance v životě. Žijeme ve světě, kde strach je primární silou Temna, která ovlivňuje naše rozhodování. Je to jedna z nejtěžších překážek, kterou musíme překonat, jestliže chceme uniknout zotročení… více

24.12.2020

Peníze nebo duši /život/

Peníze nebo duši /život/

(12. díl)

Honba za penězi a mocí je v zásadním konfliktu se základními lidskými hodnotami – milovat a tvořit. Namísto dravé soutěže, rozkazování a surové honby za úspěchem bychom měli naše děti naučit spolupracovat a dělat věci k užitku všech. Neustálý úprk za penězi a osobním prospěchem posouvá na vedlejší kolej harmonii našich duší, naši lidskost, zvyšování našich vibrací a rozvíjení našeho vědomí… více

25.12.2020

Prý nutně potřebujeme peníze!

Prý nutně potřebujeme peníze!

(13. díl)

Prý, ať si ti lenoši najdou práci a stanou se respektovanými členy společnosti! Prý, velmi nutně potřebujeme jejich práci. Ale toto všechno není pravda, nepotřebujeme! To je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Když slyšíme, jak politici oznamují, že vytvořili nová pracovní místa, nemusíte se vůbec radovat, protože to je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Udržují nás co nejvíce zaměstnané a v co největším nedostatku, abychom běhali stále do kola a ztratili schopnost si uvědomit, co je skutečně důležité a co je nutné udělat. Chtějí, abychom ztratili schopnost přemýšlet nad tím, jaký život bychom měli žít. Nazvali to "Buzy-ness" což volně znamená /utíkat stále dokola/. Všechno je zakódované v jazyce, který používáme… více

26.12.2020

Rychlá navigace: