Souvislosti, které všude nenajdete

Nebezpečné informace

Jak ovládnout a zotročit Goyimy a jak je uzavřít do Nového světového řádu (1. díl)

Jak ovládnout a zotročit Goyimy a jak je uzavřít do Nového světového řádu (1. díl)

(1. díl)

Pokud je něco silné veřejné tabu, o kterém se nesmí mluvit a dokonce je soudně zakazované šířit (v Německu) a ještě je značně bagatelizované, zatracované, cenzurované, zesměšňované, osočované, trolené, onálepkované termínem "jasná konspirační teorie", tak tím více na sebe strhává pozornost a naznačuje, že právě toto je to nejdůležitější co chtějí mocní tohoto světa před námi utajit. Toto tabu v sobě nese jednoduše všechny možné znaky skutkové podstaty maximálně možného utajení… více

18.02.2021

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (2. díl)

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (2. díl)

(2. díl)

Dalším prvkem v pořadí ovládnutí Goyimů je vzbudit v nich touhu po Luxusu, využít politiku jako nástroj ovládání a kontrola výživu a vzdělávání… více

19.02.2021

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (3. díl)

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (3. díl)

(3. díl)

Protokoly dále hovoří o kontrole svobodozednářských lóží a charakterizují vše takto: "Ve všech krajinách budeme zakládat a množit svobodozednářské lóže, abychom nalákali a sdružili osobnosti, které mají schopnost vyniknout a oslovovat dav nebo už to dávno dokázali. Všechny lóže budou spadat pod naše centrální vedení, které jim, kromě držitelů nejvyšších stupňů, budou neznámé, a tak naši skrytou a neviditelnou moc nic a nikdo nepřemůže. Nežidovští svobodozednáři nám ve své nevědomosti a zaslepenosti poslouží jako dokonalá kulisa, zatímco naše skutečné mocenské plány zůstanou pro naše bratrstva tím nejposvátnějším tajemstvím."… více

20.02.2021

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu a jak se osvobodit (4. díl)

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu a jak se osvobodit (4. díl)

(4. díl)

Moc v pozadí vykonává nekonečnou, obrovskou práci: zastírá všechny důkazy a to v rozsahu své obrovské síly a svého velikého ekonomického vlivu. Vše je rozpracováno do těch nejmenších detailů a slouží k zakrytí i těch nejdrobnějších střípků pravdy. Dnešní situaci demonstruje naivita, důvěřivost, prodejnost a "inteligence" davu. Nejdříve ti utajení v pozadí kolonizovali naši mysl a důvěřivý dav nyní nedokáže pojmenovat ani dohlédnout k našemu utlačovateli a ze strachu z okamžitého obvinění z antisemitismu a fiktivní hrozby nosí roušku i na očích a uších… více

21.02.2021

Rychlá navigace: