Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (42. díl)

(42. díl)

Na počátku 19. století byla konečně Moskva dobyta. Zajetí Moskvy "Romanovci" s podporou Francouzů je nám dnes prezentováno jako válka proti Napoleonovi. Povstání v Kazani v roce 1615 se překvapivě shoduje se "strašlivým požárem" v kazaňském Kremlu v roce 1815. Padělání časového sledu minulosti a vnesení ještě většího chaosu do historických událostí se dalo snadno provést, protože Petr I. provedl reformu kalendáře v roce 1700 a nahradil byzantský kalendář, podle něhož byla vedena veškerá státní správa "od stvoření světa". Tvrdili, že v té době to byl rok 7208 "podle staré časové chronologie". V královském dekretu "O oslavě Nového roku" bylo zdůrazněno, že pro ně bylo počítání let od stvoření světa zrušeno kvůli existenci široké škály názorů na určování minulé časové éry. Panuje tedy mnoho názorů na počítání v těch letech a na časové rozdíly. Nebylo tedy vůbec skutečností, že to byl rok 7208, ale byl to rok 7008. Vzhledem k těmto okolnostem je nutné opravit pouze jeden dokument, který spojuje tyto dvě časové chronologie. Pak se všechny staré dokumenty, paměti a kroniky datované podle "starého stylu" automaticky přesunou v čase. Pokud tedy čteme dokumenty Muscovyho, které jsou datovány podle starého byzantského stylu a my je přepočítáme, tak dostaneme počátek 17. století. A všechny dokumenty od Romanov-Oldenburgů, dostaneme po přepočtu do 19. století.
V druhé polovině 19. století patrně vyvrcholily všechny snahy o úpravu historických událostí. Stále se pokračovalo v přepisování dějin, které začalo už přechodem na juliánský kalendář. Události byly cíleně zkreslovány časově i fakticky, protože se jejich výklad nehodil pro nově utvářený globální výklad obrazu světa. Nevyhovoval vládnoucím dynastiím v Rusku, ale ani "globálnímu predátoru". Ovšem zcela přepsat historii v době, kdy ještě ani neexistovaly počítače a centrálních knihoven a archívů bylo velmi málo, nebylo jednoduché. A tak díky mnohým nesrovnalostem mezi přepisovači dochází k podivnému zhruba čtyřicetiletému posunu (38 let), který si můžeme doložit dokumentem vlastnoručně napsaným Lermontovem, na němž jsou letopočty 1870 a 1872 opraveny na 1830 a 1832. A pokud se roky zapsané Lermontovem zvedají o 40 let, pak je třeba spolu s nimi zvednout i datování všech událostí. Týkalo by se to Puškina i Žukovského a dokonce možná také války s Napoleonem.
Tato verze pak odpovídá novému datování Borodinské bitvy, která tímto proběhla v roce 1867, a také s faktem, který byl uváděn v prvním vydání Tolstého románu "Vojna a mír", kde je na titulním listu uvedené datum, kdy se děj knihy odehrává (1865 – 1869). Tato "nesrovnalost" je později neutralizována tvrzením, že to je omyl, a že je to doba, kdy autor tento román psal.
V případě čtyřicetiletého posunu událostí by tedy platil tento sled událostí: V roce 1812 Romanovci obsazují Smolensk a Moskvu. Tartárie vysílá vojska Pugačova a snaží se dobýt zpět Moskvu a osvobodit Moskevskou Tartárii. A právě na vojscích Pugačova z orbity zapracují "bohové" zbraněmi, jejichž následky ve velkém množství nacházíme také na Urale i v Povolží. V této variantě vojska Pugačova utrpěla drtivou porážku, ale její skutečnou příčinou nebyla síla armády Romanovců, ale použití vysoce technických zbraní "bohů" a nasměřování a následný pád roje meteoritů na Zemi, složených zejména ze zmrzlé vody, kamení a písku.
Pokud vás trápí, jak mohla tato vesmírná tělesa přilétnout, tak pokud nějaká civilizace běžně cestuje vesmírem, je velmi pravděpodobné, že "vyluštila" zákony gravitace, a tudíž rovněž nevyhnutelně uměla ovládat gravitační pole a nebyl by pro ní velký problém vrhnout na povrch planety roj meteoritů složený z desítek tisíc objektů, v pásu širokém několik set kilometrů, jehož stopy můžeme pozorovat v západní Sibiři, až ke Kaspickému moři. Navíc se nachází v naší Sluneční soustavě obrovský pás asteroidů a zmrzlé vody, který je pozůstatkem zaniklé planety, kterou pozemšťané nazývali "Faeton", a která se nacházela na orbitě mezi Marsem a Jupiterem. Právě tyto asteroidy by mohly být pro "vyspělou" útočnou civilizaci velmi dobrou a vhodnou "municí".

Nová chronologie dějin (42. díl)

31.08.2021

Rychlá navigace: