Souvislosti, které všude nenajdete

Odhalení

Jezuité – 1. "Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu beránčím, ale uvnitř jsou to draví vlci"

Jezuité – 1. "Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu beránčím, ale uvnitř jsou to draví vlci"

(Článek 206)

Přečetl jsem snad tisíc knih o jezuitech, některé už jsou jen v elektronické podobě. Několik skvělých lidí mi totiž poslalo elektronické soubory knih, protože v tištěné podobě už možná neexistují nebo jsou uloženy v rozsáhlých archívech ve sklepeních Vatikánu, říká Dean Garner, vědec, který se specializuje na fenomén jezuitů. V 19. století dostali Rotschildové od Jezuitů pokyn, aby odkoupili společnost REUTERS a začali slučovat všechny větší nakladatelství. Tím postupně došlo ke kontrole všech médií prostřednictvím nadnárodních společností… více

07.02.2019

Jezuité – 2. Přišli jsme jako beránci, ale vládnout budeme jako vlci – Francesco Borgia, třetí jezuitský Superior General

Jezuité – 2. Přišli jsme jako beránci, ale vládnout budeme jako vlci – Francesco Borgia, třetí jezuitský Superior General

(Článek 207)

Jezuité posílali misionáře do všech koutů světa. Byli to ozbrojení misionáři, protože jezuité jsou vojenskou organizací. Činy Jezuitů brzy otřásly celým světem a zvedla se proti nim obrovská vlna nevole. Lidé, kteří se setkali s jejich praktikami a skutky byli tak zasaženi jejich nelidskostí, že museli své velmi negativní zkušenosti s nimi zaznamenat do celé řady knih a podělit se o tom s širokou veřejností… více

08.02.2019

Jezuité – 3. Nyní, více než kdykoliv předtím je extrémně důležité zveřejnit  historická fakta o tomto spolku zla a ukázat jeho zkaženou povahu

Jezuité – 3. Nyní, více než kdykoliv předtím je extrémně důležité zveřejnit historická fakta o tomto spolku zla a ukázat jeho zkaženou povahu

(Článek 208)

Jezuité se dostali do různých zemí a ovládli je pomocí plánu, který se skládá ze 4 etap. Byl odhalen jejich vzorec, který se táhne celou lidskou historií, a který tato zlovolná skupina uplatnila v různých dobách na různých místech planety. Snaží se vytvořit nový světový řád a ovládnout planetu… více

10.02.2019

Jezuité – 4. Ďábelský plán ovládnutí lidstva: "Budeme vyhnáni jako psi a vrátíme se jako orli"

Jezuité – 4. Ďábelský plán ovládnutí lidstva: "Budeme vyhnáni jako psi a vrátíme se jako orli"

(Článek 209)

Jezuité jsou známi svými klamy, špionáží, infiltracemi, atentáty a vyvolávanými revolucemi a nepokoji. Zasahovali do hloubky politického pole a osnovali své plány skrze politiky zemí celého světa… více

11.02.2019

Jezuité – 5. Když jsou jezuité vyhnáni z nějaké země, jednoduše změní strategii a vrátí se do této země v jiném převleku

Jezuité – 5. Když jsou jezuité vyhnáni z nějaké země, jednoduše změní strategii a vrátí se do této země v jiném převleku

(Článek 210)

Je třeba si uvědomit, že se jezuité neobjevili z ničeho nic. Převzali jen štafetový kolik od mocenské síly, která se věky snaží ovládat lidstvo a řídit celý svět. Vatikán byl ve středověku nejmocnější ekonomikou, a proto se tato síla pomocí jezuitů infiltrovala do vnitřních struktur Vatikánu, kde je koncentrováno veškeré bohatství světa, důležité informace i starověké technologie. Vatikán je obrovská entita. Je to v podstatě Římská říše s náboženskou tváří… více

11.02.2019

Jezuité – 6. Předvídavé varování generála Shermana

Jezuité – 6. Předvídavé varování generála Shermana

(Článek 211)

V 16. století začala moc Vatikánu upadat a tak byli Jezuité umístěni pro veřejnost neviditelnou, temnou, mocnou silou do Vatikánu, aby ho normalizovali. Jezuité jsou pokračovatelé miozemských linií, lidstvu nepřátelských a byli pečlivě připravováni pro své mocenské poslání… více

11.02.2019

Jezuité – 7. Církev je armáda, církev je vzdělávací systém, církev je zástěrka kontrolního systému

Jezuité – 7. Církev je armáda, církev je vzdělávací systém, církev je zástěrka kontrolního systému

(Článek 212)

Všechna náboženství jsou prostředkem kontroly nad lidstvem a nejsou třeba při vší úctě k věřícím lidem. Je to velmi stará hra, která se s lidstvem hraje tisíce let. Jezuité kontrolovali armády, vlády, soudy, a pokud řekli, že je někdo vinen bez ohledu na pravdu, tak byl vinen. Vše co bylo důležité, bylo kontrolované Jezuity… více

11.02.2019

Jezuité – 8. Po vraždě Lincolna byly jím zavedené dolarovky zrušeny a byla ihned přijata měna centrální banky

Jezuité – 8. Po vraždě Lincolna byly jím zavedené dolarovky zrušeny a byla ihned přijata měna centrální banky

(Článek 213)

Jezuité vytvořili řadu umělých krizí a pak obvinili americkou vládu z nekompetentnosti a amatérismu. Pak tvrdili, že musí tuto "odbornou" agendu přenechat skutečným odborníkům, aby oni mohli pomoci Americe. Sebevědomě tvrdili: "Nechte to na lidech, kteří umí vydělávat peníze a privatizujme americkou ekonomiku, zdroje, sociální zabezpečení a vše ostatní. Nechejme na nich také vydávání americké měny." Celá řada bohatých a vlivných Američanů ale s tímto plánem nesouhlasilo a tak Jezuité použili teror. Nalákali všechny bohaté a vlivné osobnosti, kteří nesouhlasili s jejich plánem na "malou výletní plavbu" – velmi prestižní akci s obrovskou komerční propagací, na plavbu TITANIKEM… více

18.02.2019

Jezuité – 9.  Dnes už lidé vědí co se děje. Prezident Woodrow Wilson k tomu řekl: "Existuje moc tak tajná, tak devastující, že se neodvažujeme o ní mluvit hlasitě, když ji odsuzujeme…"

Jezuité – 9. Dnes už lidé vědí co se děje. Prezident Woodrow Wilson k tomu řekl: "Existuje moc tak tajná, tak devastující, že se neodvažujeme o ní mluvit hlasitě, když ji odsuzujeme…"

(Článek 214)

Jezuité pomocí východoindické společnosti, kterou získali, kontrolovali veškerý obchod mezi Asií a Evropou a zejména obchod s opiáty, které jednak masívně demoralizovalo a ničilo asijské obyvatelstvo, hlavně v Číně, která už tehdy byla vnímána jako obrovská konkurence cílů Jezuitů a také se stal obrovským zdrojem jezuitských zisků. Jezuité začali rozvíjet bankovnictví a obchod mezi Afrikou a Amerikou. Pro dokreslení obrazu Jezuitů je třeba říci, že Jezuité stáli za veškerým obchodem s otroky z Afriky do dolů v Americe… více

19.02.2019

Jezuité – 10. Veřejnost většinou neví o ohromující zodpovědnosti Vatikánu a jeho Jezuitů v započetí obou světových válek…

Jezuité – 10. Veřejnost většinou neví o ohromující zodpovědnosti Vatikánu a jeho Jezuitů v započetí obou světových válek…

(Článek 215)

Hitler zformoval svou obávanou SS armádu podle principů Jezuitského řádu a svou stranu podle organizační struktury Jezuitů a katolické církve. Hitler řekl: "Doposud nebylo na Zemi nic impozantnějšího než hierarchická struktura Katolické církve. Velkou část této organizace jsem transportoval přímo do své vlastní strany. Zakládám Řád. V mých "Pevnostech" Řádu vychováme mládež, před kterou se bude třást celý svět…"… více

19.02.2019

Rychlá navigace: