Souvislosti, které všude nenajdete

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 12. díl

(Článek 189)

Nemyslel jsem si, že se Ebenové uchýlí k takovému jednání. Nehodlal jsem však dopustit, aby se tento incident vyvinul do něčeho horšího. Uvědomil jsem si, že s tím, co Ebenové udělali s tělem 308, se nestalo nic jiného, než bychom mohli udělat sami. Ebe 2 vypadala velmi rozrušená. Řekla mi, že každý by měl být milý a opakovala to mnohokrát. Ebe 2 nechtěla, aby se tato záležitost vystupňovala. Řekl jsem vedoucímu, že nechci dělat další zásahy do toho, co zbylo z těla 308 po jejich experimentech. Ukázal jsem prstem na tvář velitele. Ebe 2 to přeložila spolu s doktorem. Doktor byl velmi přímočarý a řekl mi, že s tělem se nic dalšího nestane a prozradil, že z těla toho zůstalo jen velmi málo. Ebe 2 mi řekla, že vedoucí se obával, že budeme rozrušeni. Byla také rozčilená také proto, že jsme byli uraženi. Vedoucí nás nechtěl dále znepokojovat a slíbil, že se tělu nic jiného nestane. Vrátili jsme se do našich chatek. Všichni jsme byli rozčilení, zvláště 899. Řekl jsem proto všem, aby se uklidnili. Vysvětlil jsem jim naši situaci, aby si každý člen týmu uvědomil, že jsme zde jen jako jedenáct vojenských pracovníků. Nemáme žádnou možnost, jak bojovat s Ebeny. Nepřišli jsme ze vzdálenosti 40 světelných let, abychom zahájili válku s Ebeny. Takovou válku jsme nemohli vyhrát. Nemohli jsme dokonce vyhrát ani obyčejný pěstní souboj s Ebeny. Ano, možná bychom je mohli porazit, ale co pak? Musíme si uvědomit naši situaci a postupovat podle toho. Vyzval jsem každého člena, aby přehodnotil situaci, týkající se faktů o těle 308. Řekl jsem 633 a 700, aby vyhodnotili tento postup klonování u anglicky mluvícího ebenského lékaře. Podívejme se na všechna fakta o tom, co udělali s tělem, a co můžeme zjistit o těle a experimentech Ebenů s jeho tělem. Ebe 2 přišla za námi do chatrče. Řekla jsem jí, že 633 a 700 budou zkoumat to, co zbylo z těla 308. Také by zkoumali experimenty Ebenů prováděných na těle 308. Ebe 2 vypadala velmi znepokojeně. Někdy bylo pro nás obtížné, a to i po době, kdy jsme byli na této planetě, zjistit význam výrazů obličeje Ebenů. Ebe 2 odpověděla, že musí nejprve získat k tomu souhlas. Schvalování bylo pro Ebe 2 nové slovo. Musí se naučit číst nebo učit se náš jazyk. Možná právě vybírá vhodná slova. Řekl jsem Ebe 2, že může dostat povolení, protože nám bylo řečeno, když jsme dorazili, že nemáme žádné omezení, kam můžeme jít. Ebe 2 řekla, že promluví s vůdcem. 633 a 700 shromáždili výzkumné přístroje a připravili se na zkoumání laboratoře Ebenů. Podle našich časoměřičů se Ebe 2 vrátila asi za 80 minut. Řekla nám, že je schváleno, aby moji lidé navštívili jejich laboratoř. Rozhodl jsem se, že ji také navštívím. Já sám, 633 a 700 jsme doprovázeli Ebe 2 do laboratoře. Museli jsme se tam dostat pomocí helitransportu, jak říkáme jejich vrtulníkům. Zaujalo nás to již předtím, než jsme doletěli na toto místo. Podle našich kompasů, které nejsou zcela funkční, jsme si vybrali referenční body a podle nich jsme cestovali na sever. Zařízení bylo podle měřítka Ebenů velké. Budova vypadala jako velká škola bez oken. Přistáli jsme na střeše, kde byla přistávací plocha. Šli jsme s doprovodem po jakémsi chodníku nebo rampě. Na planetě nemají žebříky. Myslím, že jsem o tom psal v jednom ze svých minulých příspěvků. Mají všude šikmé rampy. Přišli jsme do místnosti s bílými stěnami. Pak jsme prošli chodbou do další větší místnosti. Setkali jme se zde s naším anglicky mluvícím lékařem. Viděli jsme mnoho dalších Ebenů, oblečených do modrošedého jednodílného overalu. Byl odlišný od obyčejných obleků, o kterých jsem mluvil v minulých příspěvcích.

Lékař nám řekl, že všechny pokusy provedené uvnitř této budovy, která není nazývána laboratoří, jsou prováděny za účelem vytvoření klonovaných bytostí. Byli jsme vedeni do další místnosti, kde byly řady kontejnerů, které vypadaly jako skleněné vany. V každé vaně bylo tělo. Byl jsem šokován, stejně jako 700 a 754. Byla to podivně vypadající těla. Nebyla to lidská těla, alespoň ne všechna. Začali jsme procházet prostorem mezi vanami. Podívali jsme se dovnitř. Byli tam zlověstní tvorové. Zeptala jsem se lékaře, jaký typ bytostí je uvnitř těchto van. Doktor nám řekl, že tyto bytosti pocházejí z jiných planet. 700 se zeptal doktora, jestli tyto bytosti zemřely, když přišly, nebo je Ebenové přivedli již mrtvé. Doktor řekl, že všechny bytosti byly přivedeny na planetu živé. 700 se zeptal, jestli byly tyto bytosti uneseny nebo přivezeny proti jejich vůli. Lékař si nebyl jistý, co znamená slovo uneseni. Doktor vypadal zmateně a ptal se 700 na tuto otázku. 700 řekl, že tato stvoření byla vzata z jiné planety a přivezena na Serpo bez jejich svolení nebo vůdců z jejich planety. Doktor řekl, že tyto bytosti byly přivezeny na experimenty. Tito tvorové nejsou inteligentní bytosti. Ebe 2 pak použila slovo zvířata. Ok, teď to chápu. Všichni tito jsou zvířata z jiných planet. Doktor zřejmě nechápal slovo zvíře. Ebe 2 a doktor si vyměnili slova v ebenštině a doktor pak řekl, že to jsou skutečně zvířata. Pak jsem se ho zeptal, jestli v této budově existují nějací inteligentní tvorové. Doktor řekl, že ano, ale všichni již byli mrtví, když dorazili na Serpo. 700 ho požádal, že chce vidět tato stvoření. Lékař ho opravil, že jim říká bytosti. Ok, myslím, že stvoření jsou zvířata a bytosti jsou jako lidé...

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 12. díl

18.01.2019

Rychlá navigace: