Souvislosti, které všude nenajdete

Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina

(Článek 93)

Archontská agenda ovládání byla postupně zavedena prakticky po celém světě a Britské impérium bylo tou úplně nejvýznamnější z nich a Britské ostrovy se staly jedním z nejmocnějších center archontských pokrevních linií na Zemi a to stále trvá. Není tady řeč o britské vládě, to je jen další kamufláž a banda poskoků archontské agendy, bez ohledu na to, který člověk nebo politická strana je právě u moci. Je řeč o globální archontské síti tajných společností, která skrytě, tajně a nekompromisně tlačí archontské pokrevní linie a jejich poskoky do mocenských pozic. Propojení archontských pokrevních linií a jejich umístění v oblastech energetické mřížky Země učinilo z Británie důležité místo globální sítě. Archontským královským tyraniím všechno dobře procházelo až do chvíle, kdy se lidé začali bouřit a požadovali větší podíl na tom, co se bude na Zemi dít. Tato velká hrozba pro Archonty byla záhy utnuta. Vznikla shora řízená hierarchická struktura a lidem byla prodána báchorka o "demokracii" a o tom jak jejich volební hlas jednou za 4 až 5 let může významně ovlivnit směřování světa a život "svobodných" voličů. Dnes je ale každému trochu bystřejšímu člověku jasné, že bez ohledu na to, která strana ve volbách vyhraje, směr vývoje se nezmění. Názorně to předvedl Bush s Obamou, který měl být nositelem výrazných změn, které sliboval. Vše ale pokračovalo úplně stejně jako předtím. Hybridní pokrevní linie jen vyměnily své královské koruny za tmavé obleky a staly se králi byznysu, bank, politických kruhů, farmacie, médií a "vědy". Tak vyměnily archontské diktátorství za skrývané diktátorství, nazvané "demokracie" což je vlastně prosazování diktátu pod zástěrkou "svobodné volby". Je to jako když se dva vlci a jedna ovce demokraticky usnesou, co bude k večeři... Klíčem k tomuto podvodu na lidech je vláda politických stran a ne vláda skutečně nezávislých a schopných zvolených zástupců. Politické strany jsou jen další hierarchie ovládané malou skupinkou na vrcholu. Abyste uspěli, musíte vstoupit do nějaké politické strany, která vám zajistí propagaci, finance a média. Ale aby vás vybrala za svého zástupce, musí být přesvědčena o tom, že budete bezvýhradně hájit jí stanovené zájmy a linii, protože nebudete zastupovat voliče, ale stranu, která vás podporovala. Abyste se stali premiérem či ministrem, musíte naprosto poslouchat diktát strany, jinak nemáte nejmenší šanci, Každá strana je shora řízená hierarchická pyramida, kde těch pár nahoře, kteří vše řídí, ve skutečnosti zastupují zájmy archontského systému ovládání (i když většinou nevědomky). Aby veřejnost tento podvod spolkla a neodhalila je nutné, aby lidé uvěřili, že klíčové strany představují různé scénáře řízení země. "Vláda lidu" je jen maškaráda a odvedení pozornosti. Politici slouží své jednostranné agendě a zákulisním archontím zájmům a ne lidem. Jejich úkolem je, aby lidé spolu bojovali. Hrají jen divadlo pro otupělé lidi, ať už tuší, vědí nebo ne, kdo v zákulisí tahá za provázky. Neřeší, ve spolupráci s ostatními stranami, závažné lidské problémy, tak jak by to mělo být, pokud by byli zástupci lidí, protože skrytě hájí agendu protilidskou – agendu Archontů! "Demokracie" je ve skutečnosti jen prosazování diktátu pod zástěrkou svobodné volby a je jen jedním z projevů našeho zotročení. Pokud lidé neuvěří, že mají možnost volby, ztrácí tato zmanipulovaná demokracie důvěryhodnost. Různé masky na stejné tváři nepředstavují volbu. Nezáleží, koho budete volit, protože všichni jsou vlastně stejní, tak to bylo zkonstruováno. Tak to bylo Archonty nastaveno.

Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina

08.10.2018

Rychlá navigace: