Souvislosti, které všude nenajdete

Petr Chobot

Vždycky byli lidé ovládáni a kontrolováni, to se děje tisíce let. Nejrafinovanější kontrola ale je ta, kterou si lidé neuvědomují a nejlepší otrok je ten, který si myslí, že je svobodný. Na naší planetě je celosvětová nadnárodní struktura tajného vládnutí. Na jedné straně je lidstvo a na druhé je tato struktura. Jasnovidní lidé od Filipín, Peru, Afriky a Ruska se shodují na tom, že tato struktura ovládá dlouhodobě planetu, je víceúrovňová a má zcela jiné cíle než má lidstvo.
Funguje tak, že ovládá malou skupinu lidí v každém státě, používá různé manipulační strategie a prostřednictvím této skupiny většinou zkorumpovaných psychicky nestabilních a moci chtivých lidí ovládá celou společnost.
Tato struktura má obrovskou hromadu peněz, což je největší koncentrovaná moc. Ovládá tak církve, vlády, nadnárodní společnosti, banky, anonymně tahá za nitky svých loutek. Jí ovládané církve jsou dlouhodobě zprofanované, zaštiťují se láskou, soucitem, pravdou a humanitou a přitom zneužívají logo Krista a jiných humánních osobností. Ve jménu lásky pak vraždí, upalují, vedou války, hromadí majetek, manipulují masami, ohlupují je a vedou je k nevědomosti a slepé poslušnosti. Skutečně humánní a pokrokové jedince nesmiřitelně pronásledují. Svatá inkvizice tak upálila miliony nejpokrokovějších lidí. Do poloviny šestého století neslo křesťanství světlo a lásku, ale od té doby se stalo křesťanství temným kultem. Světská a temná moc církev zmanipulovala a to trvá dodnes.

Tento systém kontroly lze odstranit. V prvé řadě je třeba si ale uvědomit, kdo a kde je náš nepřítel. Neviditelný nepřítel je ten nejnebezpečnější. Vsugeruje vám, že neexistuje. Takový nepřítel je pak neporazitelný. V současné době si ale tato tajná planetární vláda uvědomuje, že se lidstvo probouzí, zvyšuje svoje vibrace, stejně jako se mění vibrace země i slunce.
To co ovládá tuto planetu, ale nechce přijít o svou moc. Podařilo se nám servat z velké části pouta náboženství, komunismu, fašizmu. Jak se nám ale podaří ze sebe servat některou manipulaci zla, globální vláda nám podstrčí jinou rafinovanější, pokud možno nezničitelnou a neviditelnou moc, která nás pak rdousí, ovládá a která stojí za válkami, terorizmem a za propagací náboženství.

Fašizmus bylo zlo primitivní a zřetelné i pro průměrné lidi. Vyšlo do ulic a křičelo: „já jsem zlo“. Komunismus už byl rafinovanější, protože se zaštiťoval rovností, bratrstvím a pomocí chudým a obyčejným lidem, ale církve jsou zlo, které je daleko více nebezpečné, protože se zaštiťují slovy o lásce, bohem a tak maskují svou temnotu ještě více.

Jasnovidní lidé tvrdí, že vládnoucí síť není úplně lidský projekt, je napojena na jiné organizmy než lidské. Lidé již dávno sice tuší, že jsou zde na planetě jiné formy života než lidské a je jedno, jak jsou nazýváni - démoni, andělé, mimozemšťané. Tato skutečnost je ale dnes již zcela evidentní. Veškeré masové vraždění, světové války jsou projektem těchto sil, které již tisíce let nepřejí vývoji lidské rasy. Využívají pro své cíle velmi malou část lidstva a využívají ji jako pátou kolonu. Do těchto lidí investují, korumpují je a prostřednictvím jich ovládají planetu, organizují násilí, terorizmus, zlo.
Tyto entity se živí výrony negativní energie a vše pozitivní jim bere sílu.
Nepřejí vývoji technologií a pokroku. Jsou skutečnými vlastníky církví, vlád, nadnárodních společností, stojí za rozvojem byrokracie, demagogie, chaosu, neefektivnosti a konfrontací všeho druhu, rozvíjí nenávist k lidem. Nemají zájem na prosperitě lidstva, ekologii, ochraně přírody, zdraví. Brání pokroku, spolupráci a veledůležitému uvědomění, že jednota lidské rasy je základem skutečné síly lidstva a zároveň i důležitým evolučním cílem. Podpora konkurence a jakékoliv konfrontace lidstvo oslabuje a výrazně snižuje jeho schopnost vyvíjet se.
Spolupráce je obrovská hodnota a katalyzátor vývoje lidstva a příčina obrovské prosperity. Tyto entity se snaží zastavit vývoj a pokrok po dobrém (korupce) i zlém (násilí a vraždy). Úžasné metody léčby rakoviny a dalších chorob jsou skrývány před lidmi už desítky let. To stejné platí pro využití volné energie, která by lidstvo zcela ekonomicky osvobodila. Přestala by fungovat současná ekonomická diktatura.
Životní potřeby by byly prakticky zadarmo, lidé by se mohli rychle a svobodně rozvíjet, věnovat se svým zájmům rozvíjet svůj duchovní potenciál prostřednictvím zvyšování svých vibrací.

Peruánští indiánští šamani jednotně tvrdí, že po celá tisíciletí je lidstvo manipulováno energetickými bytostmi, které pojmenovali Supai. Tyto entity brání lidskému vývoji. Šamané tvrdí, že část vládnoucí struktury na planetě je lidská, ale nejvyšší patro už lidskou podobu nemá. Pokud by tady tyto síly nebyly, nebyly by ani války, inkvizice, ani by kněží nevytrhávaly srdce nebohých obětí, nebyl by tu fašizmus, komunizmus ani současná ekonomická diktatura. Supai pochází z podzemních světů UKRU. Tento svět vibruje na nižší frekvenci než náš svět. Z horních světů HANAK PAČA naopak přicházejí bytosti, jež jsou lidem nakloněni. Tyto bytosti vibrují naopak ve vyšších frekvencích a podporují dlouhodobě rozvoj lidstva. To se děje již tisíce let.

V těchto posledních letech se hraje skutečně o naši planetu. Boj dobra a zla, chcete-li temna a světla jde do finále. Završuje se cyklus, který trvá přes 25 000 let. Záleží na každém z vás, na kterou stranu se postaví a zda svou pasivitou umožní totální zotročení vás i vašich dětí a vydrancování přírodních zdrojů lidstva a planety mimozemskými entitami, nebo se začnete aktivně zajímat o utajované skutečnosti na planetě a pomůžete svým duchovním vzestupem odvrátit definitivní totalizmus na planetě.
Temné síly, entity, Supai či agregoři, negativní mimozemšťané, je jedno jak je nazveme, ženou zkorumpovanou pátou kolonu banksterů, zednářů a nejrůznějších odpadlíků k vytvoření totalitní světovlády. Chtějí lidstvo zotročit do podoby stáda, které jim vytváří jen energetickou potravu. Za nespravedlnost, lež, tupost, chaos a drancování jsou hlupáci motivováni, chváleni, odměňováni a vyznamenáváni.

My považujeme bohužel nějaké pohádky za naši historii, přičemž je historie stále měněna v souladu s typem manipulace, který zrovna probíhá. Každých pár let máme jinou minulost a ta je přepisována vždy tak, aby vyhovovala současné vládnoucí třídě. Například velmi početné národy Kataři a Bogomilci, kteří byli opravdoví křesťané a nedbali křesťanských dogmat, panovali několik staletí na velkém území Evropy. Přes své humánní postoje byli utopeni v krvi katolickou církví a dnes o nich oficiální historie mluví jako o sektách.
Stínová vláda a ti kteří pasou lidstvo si myslí, že celá planeta přijme jejich destrukční řád a že jsou mocní. To se jim nepovede, protože jsou spíše nemocní. Pár tisícovek deviantů nemůže trvale ovládnout miliardy lidí. Stačí si jen uvědomit všechny lži, iluze a podrazy, kterými nás globální mocenský systém ovládá a takto vzniklá velká energie pravdy automaticky smete tento systém lži.

Zorientujte se, co je dobro, zlo a co je manipulace, kdo je za čím a komu to slouží. Hlavními viníky není těch pár tisícovek lidských kreatur, kteří si hrají na vládce planety, ale my všichni, kteří jim to dovolíme, my, kteří se bavíme nějakou bezduchou zábavou, vyděláváním a hromaděním peněz, my co hrajeme některou z ubohostí komerční společnosti, kterou nám podstrčila, my, co jsme se nechali uzavřít do dokonalého vězení v kleci nevědomosti a virtuálních příběhů pro blbečky.


Odkazy na webové stránky biologa a terapeuta Petra Chobota:

Stránky o Peru, intenzivní meditační práci se šamany: www.infinite-life.eu

Stránky o Mutual help project / léčivých rostlinách / možnost pořídit si CD a DVD s nahrávkami meditací a bylinné čaje: www.mutual-help.eu

Stránky s audio přednáškami a meditacemi na internetovém rádiu, videa: www.free-planet.eu

22.12.2016

Rychlá navigace: