Souvislosti, které všude nenajdete

Převrácený biblický příběh o ráji

(Článek 22)

Židovskou metodu záměny a nápodoby nám naprosto nádherně a symbolicky ukazuje biblický příběh o ráji se dvěma stromy, kdy tisíce let rostl přes celou Asii až k nám jenom jeden strom, ale právě Židé zasadili strom druhý a ten první, buddhistický strom poznání, Buddhův fíkovník, surově pomluvili a Buddhu pak proměnili v "hada" a zasadili zrcadlovou nápodobou, strom druhý, který nazvali "stromem života". A co my teď s tím? Vždyť celá naše kultura je celých 2000 let tady rostlá z toho "druhého stromu života", odmítá a haní ten původní "strom poznání", který teď tady trošičku zaléváme. Těch lidí, kteří ho začínají zalévat, sice stále přibývá, ale je jich zatím málo a ten židovský, strom mimo poznání, ten je zalévaný všemi bankami, loupežemi a zločiny tak strašně moc, že z něj vyrostla masožravá kytka Adéla.

Takže tento "druhý strom", který má poznání za hřích, a který zasadili Židé v Bibli, je evidentně lidožravým stromem, je velmi nebezpečným stromem a požírá nám i celou přírodu, žere nám pramenitou vodu, žere nám čistý vzduch, deštné pralesy, zdravou půdu a je nutné s tím už konečně něco udělat. Celý vyrůstá z fikce, ze lži a zároveň pomáhá vytvářet svět temnoty a zla. Je to obrovský problém, a když si uvědomíme, jak mocný je dnes tento "strom", jak mocné jsou síly jeho tradice a jak lidé zde vyrůstající jsou moc zmanipulováni, a tím i nedostatečně vzdělaní, jak potom odmítají pravdu, prohlédnutí, tak pak si teprve uvědomíme, jak strašidelně je zde zakořeněna nevědomost a lež. Je velmi smutné a zároveň děsivé, že to křesťanské "svaté", co by mělo být nad námi, se bedlivým zkoumáním pravdy vyjevuje jako loupeživý, po moci a penězi toužící podvod. Určitě by se většina z nás ve svém životě ráda zúčastňovala něčeho, co není lží a přetvářkou a je veliká škoda, kolik lidského potenciálu je zneužito pro tento nepravý strom. Buddha jako zlý had v Bibli je pomlouvaný, protože rozdává, pro Židy a všechny ostatní chtoniky zapovězené plody stromu poznání, které jsou pro ně hříšné, jelikož umožňují rozlišení dobrého od zlého, a tak umožňují stát se nejen probuzenými lidmi, nýbrž i napomáhají dosažení ztotožnění se skutečným Bohem a ne s Pánem Temnot.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Převrácený biblický příběh o ráji

08.08.2018

Rychlá navigace: