Souvislosti, které všude nenajdete

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 5: K čemu nás nabádá bible!

(5. díl)

"Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, ať se nepřiblíží, aby přinášel chléb svému bohu. Ať se nepřiblíží žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý nebo se znetvořenou tváří nebo s některým údem dlouhým nebo kdo by měl zlomenou ruku nebo zlomenou nohu nebo hrbatý nebo zakrnělý nebo se skvrnou na oku nebo postižený svrabem nebo lišejem nebo s rozdrcenými varlaty. Nikdo z potomstva kněze Árona, kdo by měl nějakou vadu, se nepřiblíží, aby přinášel ohnivé oběti Hospodinovi. Má vadu – nepřiblíží se." (Leviticus 21:17-21)

"Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", pak ho musíš zabít... Budeš ho kamenovat, dokud nezemře." (Deuteronomium 13:7-11)

"Vydá na smrt bratr bratra, otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen." (Matouš 10:21-22)

Tady nás "bůh" nabádá k tomu, abychom slepě poslouchali to, co řekne a dělali jen to, co si bude přát. Ve jménu boha můžeme udělat cokoliv, protože to je přece ten nejvyšší zájem, který nemůžeme pochopit. Máme odložit svoji intuici a svědomí a řídit se jako správní otroci jen tím co si bude přát náš "Pán". Zabijte všechny, kteří se znelíbili "bohu" ať je to vaše dítě, sourozenec či nejlepší přítel a budete spaseni. Nechce se mi ani trochu věřit tomu, že pokud se stanu příslušníkem božské armády hrdlořezů, že bude moje duše spasena. Všechna fakta, která bible v sobě nese, ukazují, že tato kniha je zcela rozporuplná a snaží se slepit židovské, starozákonní "pravdy" s ranně křesťanskými ideály a Kristovskou všeobjímající filosofií. Bible nás nabádá, abychom nekradli, nesmilnili, nezabíjeli, ovšem až na výjimky, které uděluje "bůh". Takže to nezabíjení se v minulosti projevilo tak, že zabíjet se sice nesmělo, ale pod praporem katolické církve a šíření křesťanství a ve jménu "lásky k bližnímu svému" byli tvrdě postihováni, pronásledováni a zabíjeni všichni, kteří měli trochu jiný názor, než měli pověření kněží. Historici vyčíslili, že za oběť násilné kristianizace, křížových výprav, pálení čarodějnic a obětí inkvizice za posledních 2000 let padlo více jak 60 miliónů obyčejných, demokraticky a lidsky smýšlejících a skutečně duchovně zaměřených lidí (Bogomilci, Kataři, Slované byli vždy trnem oku církve).

Jestliže Bůh řekl, že jsme se narodili v hříchu, vyznívá toto veškeré barvitě popisované vraždění v bibli arogantně, protože od Ježíše jsme naopak slyšeli: "Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem" a navíc máme ještě "nastavit druhou tvář". Co se to tady děje?! Ke které části bible se máme hlásit? První část je prosycena krví, násilím a agresivním vymáháním poslušnosti lidstva a ta druhá je zase znehodnocována mnohými vpisky cenzorů. Ukazuje se, že inspirací k sepsání této knihy nebyl božský duch a Bůh Vesmíru, ale agresivní, mocichtivá, manipulující vyspělá mimozemská bytost, posedlá představou, že musí stůj, co stůj udržet lidstvo pod svou kontrolou a později tuto roli převzala katolická církev se svými loutkáři za oponou.

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 5: K čemu nás nabádá bible!

28.06.2020

Rychlá navigace: