Souvislosti, které všude nenajdete

Tarch a Tara – Tartárie

(8. díl)

V konfrontaci s mimozemšťany byli spojenci bílé rasy lidé se žlutou tváří v síni Velkého draka, zvané Arim. Bylo jim umožněno usadit se na Zemi Midgard, když určili své místo na jihovýchodě, při východu Jarila-Slunce. Toto je Arimia nebo moderním názvem Čína. Dalšímu spojenci, lidem rudé pleti ze země Ohnivého hada, bylo přiděleno místo na velkém ostrově v Atlantském oceánu a tento ostrov začal nazývat "Antlan", Země Antes. Staří Řekové ji říkali Atlantis. Podle starověkých zdrojů byli po zániku Atlantidy před 13 tisíci lety transportováni spravedliví lidé s červenou kůží na americký kontinent ve vajtmarách. V Americe se tedy objevili lidé s rudou pletí, kteří s sebou přinesli nejen známky smíchání s bílou rasou, ale také kulturu, kterou od nich přijímali.
Jakmile da'Aryané zachránili část lidí Černé rasy, kteří umírali na různých místech v zemích temné pustiny, zničených mimozemšťany, v důsledku velké Assy, kosmické války, tak je přesídlili na africký kontinent a do Indie, což odpovídalo klimatickým podmínkám, na které byli tito lidé uzpůsobeni. Poté zachránili část černochů ze zničené planety, která byla mezi Marsem a Jupiterem (dnes je zde pás asteroidů), tak vzniklo na naší planetě lidské společenství čtyř ras. Všechny výše uvedené rasy, i když se liší barvou pleti, mají jeden genotyp. Nepřátelé bílé a dalších ras na Midgard-Zemi jsou zástupci takzvaného pekelského světa, tj. nepřátelské civilizace z okrajové oblasti Galaxie, které tajně pronikly do Midgard-Země, a proto není stanoveno území jejich pobytu. Naši dávní předkové jim říkají Vetřelci a místa jejich primárního prostředí nazývali peklem. Jak naznačují starověké dokumenty, tyto nepřátelské bytosti měly odlišný genotyp, původně byly bisexuální (hermafroditi), mohly být ženou nebo mužem, zatímco jejich sexuální orientace se měnila v závislosti na fázích měsíce. Barva kůže byla mrtvě šedá a barva jejich očí se zornicí je černá nebo jiné barvy kombinované s černou. Barva vlasů je černá s krvavým odstínem nebo červená. Výška není vyšší než 150 cm. Pro barvu pleti a nedostatek duchovnosti je naši předkové nazývali Šedí. V průběhu času se tito mimozemšťané mísili na genetické úrovni s představiteli (obvykle těch nejhorších ras) a postupně ztráceli vnější známky bisexuality, ale vedli k poměrně velké vrstvě osob s genetickými a sexuálními odchylkami.
Během Velké války zničili mimozemšťané planetu – Zemi Dey, včetně jednoho jejího měsíce – Moon Luticia. Nyní na tomto orbitu je pouze pás asteroidů. Druhý satelit Dei, Luna Fatta, spolu s těmi, kteří byli zachráněni ze ztracených Zemí (nejen z Dei), byli přesunuti na oběžnou dráhu kolem Midgard-Země. Fatta se stala třetím Měsícem Midgard-Země a byla instalována mezi oběžnými dráhami dalších dvou Lun, (Lelya a Měsíc) které tehdy Země měla s oběžnou dobou 13 dnů (Lelya měla oběžnou dobu 7 dnů, podle čehož se očividně odvodil sedmidenní týden). Od té doby měla Midgard-Země tři měsíce. To se stalo v roce 140 990 př. n. l.
Lidské bytosti na Zemi Midgard nebyli ponecháni bez pozornosti svých rozvinutějších a "bohatších" příbuzných z nejbližších hvězdných světů. Ti jim poskytli veškerou možnou pomoc prostřednictvím vajtmaru. Jedním z těchto kurátorů a skutečnou historickou postavou byl Perun z Urai-Země, která se nachází v souhvězdí Orel. Když potřetí navštívil naši planetu v roce 38004 před naším letopočtem, předával lidem znalosti a varoval je před hrozícími nebezpečími a nadcházejícími událostmi v budoucnosti po dobu 40 176 let. Naši předkové zaznamenali tuto znalost v X'Aryanských runách v devíti kruzích (knihách) "Santii Veda Peruna". Tyto spisy, spolu s dalšími starodávnými dokumenty tvoří slovansko-árijské Védy, z nichž některé byly přeneseny do Indie během dvou tažení Árijců v letech 2692 a 2006 před naším letopočtem. Perun měl syna Tarcha a dceru Taru. Po přesídlení lidí přes Asii dohlížela Tara na území od pohoří Ripejských hor (Ural) po Ch'Aryanské moře (Bajkalské jezero) a Tarch – od Ch'Aryanského moře po Velký (Tichý) oceán. Společně se toto území nazývalo zemí Tarcha a Tary, kterou potomci změnili na Tartarii a poté přešli na název ruské republiky – Tataria. Naše předky pak navštívilo ještě mnoho dalších "bohů", kteří dohlíželi na své určité klany. Přibližně před 13 tisíci lety, s nástupem chladu na Zemi své návštěvy omezili a další návštěvy "byly nahlášeny" na naši planetu až po roce 2012.

Tarch a Tara – Tartárie

13.01.2021

Rychlá navigace: