Souvislosti, které všude nenajdete

To podstatné na začátek

Lidstvo je dlouhodobě záměrně udržováno v nevědomosti. Jsou mu brány evoluční výdobytky. Jsou zkreslovány výsledky vědy a výzkumu. Je podporován šlendrián, hloupost, zlodějna a slepé uličky vývoje. Jsou ničeny některé klíčové vědecké poznatky. Jsou podpláceni, zesměšňováni, někdy dokonce i zabíjeni nejpokrokovější vědci a jejich vědecká práce zpochybňována. Není zájem, aby se lidstvo svobodně vyvíjelo a zavádělo do praxe evolučně důležité a převratné výsledky výzkumu a vědy. Příkladem jsou tito géniové: Raymond Rife, Wilhelm Reich, Paul Montagno, Nikola Tesla, Tullio Simoncini, Matthias Rath a mnozí další.

Postupně vznikala odtržená civilizace "lidí", kteří si osvojili právo na vlastnictví nedůležitějších informací, které pak tajně rozvíjeli. Dnes již více jak půl století používá pro nás převratné vynálezy, jako jsou antigravitační kosmická plavidla, schopna létat mimo sluneční soustavu, umí omlazovat lidská těla, léčit nevyléčitelné nemoci, prodlužovat život, pohybovat se napříč časem...

Manipulace lidstva trvá již od roku 3.500 před Kristem, kdy se datuje vznik Babylonského bratrstva a globalizačního díla věků. Tehdy vznikl plán globálního ovládnutí planety pomocí stínové vlády a tajných společností, banksterů, zkorumpovaných přisluhovačů a negativních entit, které se skrývají tisíce let před zraky většiny lidstva, a které beztrestně tahají za nitky loutkovlád po celém světě a byly skrytou příčinou válek, pogromů, vražd, inkvizice, týrání a zla na planetě. Stály za ničením všeho pozitivního, pokroku, umění, přírody, vědy, rodiny. Podporovaly nejrůznější manipulace, korupci, chaos, ješitné, egoistické, hamižné a poslušné jedince.
Díky svým schopnostem kontrolovaly a dosazovaly k moci kruté a nemilosrdné vládce, prezidenty či vůdce politických stran. Tak se dostávali k moci šílenci a tyrani jako Nero, Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao Ce-Tung a celá řada dalších krutovládců. Naopak byli odstraňováni za "nevysvětlitelných okolností" pokrokové osobnosti jako John a Robert Kenedyovi, Indíra Gándhí, Olaf Palme, John Lennon, Martin Luther King a mnozí další.

Strach, bída, násilí, hlad, nevědomost, nevzdělanost, touha po moci se staly nástroji, které byly použity proti lidstvu. Lidem byla vzata jejich duchovní podstata, spojení se svou duší a Vesmírem. To způsobilo, že vyměnilo hodnoty skutečné a nadčasové za materiální pseudohodnoty. Vyměnili krátkodobý prospěch za ztrátu svých vibrací a svého kosmického potenciálu. Lidově lze říci, že upsali svou duši peklu.

Celá planeta je sevřena ekonomickou svěrací kazajkou úroků z uměle vytvořených dluhů. Všichni jsou zadluženi vůči skryté soukromé elitě včetně OSN a jednotlivých států z celého světa. V barbarském středověku poddaní platili církvi desátky, tedy 10%. Dnes v "demokratické společnosti" platíme "někomu" celých 60%. Tyto prostředky pak jsou z velké části používány stínovou vládou na tajné kosmické programy a budování podzemních základen na Měsíci, Marsu a dalších planetách, i když se vám to zdá neuvěřitelné. Tyto skutečnosti jsou předmětem toho nejpřísnějšího utajení.
Divíte se, jak lze utajit takové skutečnosti? Globální mocenský systém vytvořil dokonalý pyramidální systém utajování, zamlčování a zkreslování informací. Rozebral nejrůznější celky vědění na jednotlivá puzzle a ty rozmetal do prostoru, aby ukryl celkový obraz. Každý z nás se pak stal nositelem jen některých informací, takže složit pravdivý obraz je bez obrovské invence a kreativity pro většinu lidí nemožné. Tento postup byl uplatněn ve všech oborech. Příkladem je třeba zdravotnictví, kde byl člověk rozebrán na jednotlivé části, které se léčí odděleně, často bez ohledu na celek. Celostní medicína je zdravotně globalizační propagandou pak odmítána a vysmívána. Pokud se patřičně soustředíte a dáte si práci se sbíráním puzzle nějaké skutečnosti a pak je sestavíte do celku, objeví se vám najednou "slon" v obýváku...

Cílem globálního mocenského systému je trvalé zotročení lidstva. Chce co nejvíce lidstvo zaměstnat tak, aby nebylo schopno přijít na to, že se stalo pouhými nevědomými otroky. Dalším jeho záměrem je kumulace majetku a posléze zrušení soukromého vlastnictví, ovládnutí veškerých pozemků a kontrola pěstování zemědělských plodin. Pomocí potravinářského monopolu a geneticky modifikovaných potravin by pak v budoucnu ovlivňoval množství lidí na planetě. Zavedením bezhotovostních plateb by pak bylo lidstvo pod totální kontrolou a ztratilo by svou ekonomickou nezávislost.
Vaše platební karta by po takovém zavedení mohla být kdykoli vypnuta, v případě pokud byste zlobili, nešli do války, nenechali se očkovat či neříkali to, co by se po vás chtělo. Za těchto okolností si nekoupíte ani chleba, bez ohledu na to kolik budete mít na účtu uloženo.
Totální kontrola a diktatura!

Byl vytvořen represivní pyramidální systém, kdy jedno patro utiskuje patro pod sebou a to jak v oficiální společnosti, tak i v tajném plánu stínových a zednářských struktur. Nedovolí všem lidem ve spodních patrech, aby měli přístup k důležitým informacím ve vyšších patrech. Dělá vše proto, aby se ti na spodní úrovni nemohli dostat do vyšších pater. Tím je zabezpečena mnohovrstevnatá kontrola a represe.

Spravedlivý a evolučně nejrychlejší vývoj lidstva je však spojen s horizontálním systémem uspořádání společnosti. Tento systém je založen na spolupráci a ne na konkurenčním boji. Je to systém, který je založen na bratrství mezi všemi lidmi, na hledání a sdílení pravdivých informací a na harmonickém rozvoji lidstva s ohledem na ekologii celé planety a ostatních organizmů na ní.

V této době nastává čas odhalení a konec ohlupování, zotročování, tajných únosů lidí a hrůzovlády, kterou lidstvo muselo jako zkušenost absolvovat po celé věky. Celoplanetárně se zformovaly a aktivizovaly mocné síly, které si plně uvědomují, že lidstvo nemůže dlouhodobě surfovat na vlně konzumu, ničení a devastace přírodních a lidských zdrojů a na vlně luciferského principu ovládání, egoizmu a boje o moc, pokud nemá být naše planeta zničena.
Jsme na prahu vzniku nového globálního řádu, který je ale založen na bázi spolupráce a ne na konkurenčním boji, který ctí lidstvo jako svobodné duchovní bytosti a jenž respektuje všechny kultury jako důležitou a inspirující součást nového globálního uspořádání.

Každý z nás má obrovskou mentální moc, kterou pokud uplatníme, doslova vytvoříme zázraky. Svým pozitivním přístupem a láskou ke všemu a ke všem pomůžeme sobě, svému okolí a ke svržení negace na celé planetě. Změníme tak kolektivní vědomí a urychlíme tak dlouho očekávanou změnu. Zlu a negaci učiníme přítrž tím, že bude co nejširší lidská společnost informována o těchto skutečnostech. Pomožme my všichni tomu, aby tak dlouho skrývaná a utajovaná pravda ve všech oborech lidské činnosti postupně probublala do celé společnosti.

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: