Souvislosti, které všude nenajdete

Zakázaná historie

Z historie trochu jinak, až k současnosti 1: Co dál po covidu 19

Z historie trochu jinak, až k současnosti 1: Co dál po covidu 19

(1. díl)

Co po nás chce ta láskyplná vesmírná inteligence, která nás sleduje a stále nám pomáhá a zatím zabraňuje tomu, abychom nezničili sebe i celou planetu?… více

02.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 2: Lidstvo je "věky" skrytě řízeno, manipulováno a ohlupováno

Z historie trochu jinak, až k současnosti 2: Lidstvo je "věky" skrytě řízeno, manipulováno a ohlupováno

(2. díl)

Tisíce let je lidstvo ovládáno, manipulováno a ohlupováno, nebylo mu umožněno, aby se skutečně svobodně vyvíjelo. Cíleně byly ničeny všechny zdroje vědění, vypalovány knihovny a ničeny všechny důkazy o jiných skutečnostech, než těch, které byly lidstvu oficiálně vnucovány. Tak jsou ničeny nebo ihned zabavovány všechny důkazy o mimozemské přítomnosti na planetě a schovávány do nekonečných podzemních prostor a nahodilí svědci jsou zastrašováni, případně i zneškodňováni. Pokud se lidstvo již začalo přibližovat k metě probuzení, pochopení a vzestupu, byl mu zmaten jazyk, jak nás informují sumerské tabulky při stavbě Babylonské věže, nebo byli ti, kteří byli nositeli pravdy a poznání, prohlašováni za blázny, kacíře a paradoxně za služebníky Satana. Dnes takové osoby globální prediktor hanlivě označuje jako konspirační teoretiky… více

03.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 3: Archonti a další entity nám nedovolují evolučně dozrát

Z historie trochu jinak, až k současnosti 3: Archonti a další entity nám nedovolují evolučně dozrát

(3. díl)

Lidstvo muselo poslouchat své loutkovodiče "za plentou", a když se odchýlilo od nalinkované cesty, přišel na lidi "z ničeho nic" tvrdý trest ve formě nejrůznějších pohrom: teroristické útoky, války, smrtící epidemie, mory, živelné katastrofy, tsunami, sucho, povodně, potopa, pád asteroidu, ledopád, hladomory, revoluce. Neinformované lidstvo si doposud naivně myslí, že si tvoří samo svůj osud, že žije v demokracii, a že si dokonce volí své politické představitele… více

04.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 4: Cílená demoralizace a snižování frekvencí lidstva

Z historie trochu jinak, až k současnosti 4: Cílená demoralizace a snižování frekvencí lidstva

(4. díl)

Tak se anunnackým "bohům" podařilo za vydatného přispění preadamitů, reptiliánů, drakoniánů a dalších "vyspělých" mimozemských ras zotročit lidstvo a není divu, vždyť měli všechny trumfy v rukách: vysokou inteligenci, dlouhověkost, díky které mohli plánovat procesy řízení lidstva na stovky let dopředu, na rozdíl od lidského druhu a každého konkrétního člověka, kterému zbývalo jen nemnoho let v jeho životním cyklu, aby mohl něco udělat se svým nevyhovujícím statutem a to ještě za předpokladu, že byl existenčně zajištěn, měl dostatek času a energie k hledání pravdy, měl dostatečně velké intuitivní a analytické schopnosti k nalezení toho, co se to vlastně kolem něho děje… více

05.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 5: Co nejmenší závislost na špatném a zotročujícím globálním Systému

Z historie trochu jinak, až k současnosti 5: Co nejmenší závislost na špatném a zotročujícím globálním Systému

(5. díl)

Dlouhodobé a cílené vtahování vlivných a bohatých osobností, podnikatelů, politiků a vládců mimozemskými loutkovodiči do světa korupce, sexuálních úchylek a pedofilie diskvalifikovalo další vlivnou část lidstva a udělalo z ní beztvarou politicko-hospodářskou hmotu, lehce ovladatelnou a nemilosrdně vydíratelnou, která udělá a odsouhlasí vše, co temná síla a stínová vláda za oponou připraví. Vzhledem ke své nesvéprávnosti nakonec přijme tato "politická elita" jakýkoliv zákon, jakoukoliv nesmyslnou směrnici, která je jí podstrčena… více

06.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 6: Nebuďte pasívní, už není čas!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 6: Nebuďte pasívní, už není čas!

(6. díl)

Vesmír je kreativní prostor a božský experiment umožňuje, aby se každá bytost podle svého nastavení kreativně projevila, získala patřičnou zkušenost a pak si vybrala směr svého směřování. V dualitě jsou prakticky pouze dvě cesty. Cesta rozvoje svého ega, ztotožnění se s hmotným světem a upřednostnění hmotných principů nad duchovními hodnotami a spirituálními zákonitostmi. Na této cestě bytosti rozvíjejí svou hmotnou stránku, užívají si "všech výdobytků hmoty" a čím dál tím více zapomínají, na to, že jsou v prvé řadě duchovní bytosti… více

07.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 7: Kámo užívej!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 7: Kámo užívej!

(7. díl)

Zaráží mě, nebaví a je mi docela protivný výraz či pozdrav při loučení: "Tak užívej". Ne, že by měl člověk propadnout depresi a nihilismu, stranit se zábavy, neradovat se z milých lidí, pěkných věcí a maličkostí, ale euforické užívání si uprostřed našeho "pracovního tábora" mi připadne trochu přitažené za vlasy, když se "dozorce" tohoto tábora neustále snaží lidem na všech úrovních škodit, zhoršovat jim životní podmínky a ničit svobodného a kreativního ducha. Nemám chuť naplňovat zcela význam tohoto slova v situaci, ve které se nachází naše zem, naše společnost… více

08.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 8: Už toho bylo dost!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 8: Už toho bylo dost!

(8. díl)

Jak dlouho lidé budou snášet to neskutečné ožebračování, skryté zotročování a rozsáhlou manipulaci? Copak bude ta "očarovaná" většina do nekonečna věřit všem těm milým slovům, které se na lidstvo sypou z médií, od politických představitelů a církví? Copak stačí věřit sdělením jen proto, že se na vás dotyčný mile usmívá, přesladce hovoří a je to "známá autorita" nebo zavedená televizní či rozhlasová stanice? Kdy už mlčící většina konečně pochopí na čem je založen tento zrůdný babylonský otrokářský režim? Tento Systém nechce vaši spokojenost, blahobyt, zdravotní a důchodové jistoty, nemá zájem na vašem zdraví, nepodporuje čistou a vzkvétající přírodu a harmonickou sounáležitost s ostatními tvory na planetě… více

09.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 9: Jak na to (1. díl) – "Spojujte se a spolupracujte"

Z historie trochu jinak, až k současnosti 9: Jak na to (1. díl) – "Spojujte se a spolupracujte"

(9. díl)

Staří gnostici uvádějí, že archontí strategie, která tak strašně dlouho ovládala lidstvo, byla založena na principu, kdy vše bylo přetáčeno naruby. Lež se tak stávala pravdou, život smrtí, utrpení pak pro ně bylo radostí, místo Světla byla uctívána Temnota atd. Použijme nyní na "konci věků" jejich metodu obrácení a obraťme to, co již bylo obráceno, tedy jejich kardinální heslo, které jim zabezpečovalo naprostou dominanci nad lidstvem a udržovalo je v pozici, která jim umožňovala tisíce let nemilosrdně ovládat lidi, zotročovat je a vládnout jim – "Rozděluj a panuj". Jestliže tento jejich plán v sobě nesl tak obrovskou moc Temnoty, tak by měl zase opak zákonitě tuto moc demontovat a měl by v sobě nést stejně velkou sílu Světla… více

10.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 10: Jak na to (2. díl) – Jsme Slované a naší zbraní je slovo

Z historie trochu jinak, až k současnosti 10: Jak na to (2. díl) – Jsme Slované a naší zbraní je slovo

(10. díl)

Na současné situaci na planetě a na zotročení lidí se nepodíleli jen Anunnakové, preadamité, reptiliáni, draconiáni ale další zlovolné entity, které jako Archonti působí ve spirituální oblasti frekvenčního spektra. Všechny tyto bytosti a entity spolu dlouhodobě vedli často nesmiřitelnou válku o moc nad planetou a o největší vliv nad lidskou rasou. Někdy vytvářeli krátkodobé "koalice" pokud si to jejich agenda vyžadovala a je paradoxní, že přes obrovské rozpory mezi nimi se vždy dokázali shodnout na jedné základní věci, totiž na tom, že "hloupé" a naivní lidstvo se nesmí za žádnou věc dozvědět o jejich existenci. Tím by se jim najednou objevil obrovský soupeř: Velká skupina probuzených odhodlaných lidí, masa poloprobuzených zmatených a masa neprobuzených, ale za to pořádně naštvaných lidí… více

11.07.2020

Rychlá navigace: