Souvislosti, které všude nenajdete

Zdravotnictví na pranýři

Měli byste vědět – 1. část

Měli byste vědět – 1. část

Necháváme to nejcennější, co máme, naše zdraví, v rukách "obchodníků" a ne v rukách těch, kteří jsou motivováni naším uzdravením. Dáváme až příliš velkou důvěru lidem, kteří mnohdy pracují bez účinné kontroly a jimž farmaceutické vzdělání, zaměřené především na tržní zájmy farmaceutického monopolu, nepředalo často do očí bijící základní vědomosti o příčinách nemocí, jejich průběhu, biochemických funkcích našeho těla a škodlivosti synergie obrovského množství léků, často schvalovaných na základě urychlených či zkorumpovaných testů… více

02.06.2019

Měli byste vědět – 2. část

Měli byste vědět – 2. část

Nikdy se nevydávalo tolik peněz na udržení nebo dokonce navrácení zdraví. Každý nemocný by měl být vlastně za těchto okolností pouhou výjimkou. Všichni ale víme, že tomu tak není. Lidé ještě nikdy nebyli tolik nemocní jako dnes. Jak se dá tento rozpor vysvětlit? Především tím, že jsme až do dnešní doby nevěnovali pozornost tomu, co vlastně nemoc je. Nemoci sice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, ale většina lidí na chorobu pohlíží jako na ránu osudu, rozmar přírody nebo prostě na náhodu, která člověka postihne, zatímco druhého stejnou náhodou ušetří. Především pak považují nemoc za poruchu, kterou je třeba co nejrychleji odstranit, aby mohli žít dál stejně nesprávně jako dosud… více

03.06.2019

Měli byste vědět – 3. část

Měli byste vědět – 3. část

Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a zodpovídá za zdraví a všechny nemoci. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, než řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické. Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biochemické a bioelektrické děje v našem organismu a je jen třeba tuto energii uvést do harmonie. Mysl a tělo jsou ve skutečnosti jeden celek… více

04.06.2019

Měli byste vědět – 4. část

Měli byste vědět – 4. část

Velice často není to, co říkáme, naše vlastní mínění, nýbrž mínění druhých. Pokud je přijmeme a učiníme z nich naše vlastní mínění, pak začnou utvářet náš život, jako fráze, které nás učili nejrůznější autority: Nechoď v noci na ulici. Nevěř nikomu cizímu. Lidé tě podvedou. Poslouchej silnější atd. Vychovávali nás pomocí podobných pouček a náš život podle toho vypadá. Všude pak budeme "nacházet" důkazy našeho přesvědčení. Pokud nám však vštěpovali: Lidé jsou v jádru dobří. Všude je láska nebo, že ti chce všechno jen sloužit a pomáhat, pak také budeme ve všem, co v životě potkáme, nacházet potvrzení těchto pravd. Věci a život nejsou buď takové, nebo onaké, nýbrž takové, jaké si myslíme, že jsou. I Ježíš říkal: "Každému se stane podle jeho víry."… více

05.06.2019

Měli byste vědět – 5. část

Měli byste vědět – 5. část

Každý z nás je pánem obrovského vesmíru, vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně sto bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů, každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed (atomovým jádrem) a planetami z protonů, elektronů a neutronů a vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoli vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem o zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci!… více

06.06.2019

Měli byste vědět – 6. část

Měli byste vědět – 6. část

Pokud jde o naše auto, připadá nám péče o něj jako samozřejmost. Když se náhle rozsvítí kontrolka oleje, víme okamžitě, co máme dělat, a uděláme to. Nikdo by s autem nikdy nedělal takové nesmysly, jaké děláme s naším tělem, které nemůžeme, když jej zničíme, prodat jako ojeté… více

07.06.2019

Měli byste vědět – 7. část

Měli byste vědět – 7. část

Lidské pocity ovlivňují formu DNA. Podle dosavadního vědeckého pojetí jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že jak se narodíme tak nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. Nyní se ale zjistilo, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! Bylo prokázáno, že DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a její řetězce se otevřely. To znamená, že se celý řetězec DNA prodloužil… více

21.06.2019

Měli byste vědět – 8. část

Měli byste vědět – 8. část

Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o "hudbě sfér" a vyvinul učení harmonie popisující výměnu energií mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy. Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme… více

22.06.2019

Měli byste vědět – 9. část

Měli byste vědět – 9. část

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co věděli již před staletími zasvěcení a moudří muži, že všechno (včetně vás) je v neustálém stavu vibrací a v rovnováze jsme, pokud jsme v optimální vibraci. Jeden ze způsobů, jak léčit tělo, je využít k tomuto účelu zvuk, protože každý orgán a každá buňka absorbuje a zároveň neustále vydává zvuk. Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence, to je například tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu… více

25.06.2019

Měli byste vědět – 10. část

Měli byste vědět – 10. část

Stejně tak jako se ze světa ztratila harmonická frekvence 432 Hz, "ztratily se" i další léčivé frekvence. Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel a úžasný léčebný efekt. Jaké frekvence tedy mají vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky? Ve Vesmíru je vše jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou, dlouhou dobu prostým lidem skrývané SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými výraznými léčivými účinky… více

26.06.2019

Měli byste vědět – 11. část

Měli byste vědět – 11. část

V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu ošetřená uměle přidáním chemikálií, jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenu. Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých… více

27.06.2019

Měli byste vědět – 12. část

Měli byste vědět – 12. část

Každý čin začíná nejprve nějakou myšlenkou a představou. Díky představám a myšlenkám dochází potom k vegetativní přípravě těla, například ke zvýšení krevního tlaku, silnějšímu prokrvení nebo ke zrychlenému pulzu. Pulzující energie může být blokována na všech úrovních… více

28.06.2019

Měli byste vědět – 13. část: C-vitamín, 1. díl

Měli byste vědět – 13. část: C-vitamín, 1. díl

Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější chemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Pauling (nositel dvou Nobelových cen) každodenně užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval denní dávku až na 18g a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a oba rodiče zemřeli ve věku 60 ti let. Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům… více

29.06.2019

Měli byste vědět – 14. část: C-vitamín, 2. díl

Měli byste vědět – 14. část: C-vitamín, 2. díl

Doporučené denní dávky C vitamínu (50-120mg) klasickou medicínou jsou výsměchem tomu, co všechno lidstvo ví o C vitamínu a představují spíše množství blízké minimu na přežití. Optimální denní příjem v zájmu udržení dobrého zdraví je mnohem vyšší než uvádí zkompromitovaná klasická medicína a tudíž než všeobecně uvádí. V době stresu a choroby jeho spotřeba ještě navíc několikanásobně stoupá. Celková tolerance organizmu na C vitamín je velmi vysoká a není známý žádný případ toxického předávkování… více

30.06.2019

Měli byste vědět – 15. část: C-vitamín, 3. díl

Měli byste vědět – 15. část: C-vitamín, 3. díl

Rozsáhlé oficiální studie léčby vitamínem C nebyly "dovoleny", ale i tak je hodně zkušeností mnoha lékařů: Klenner, Stone, Hoffer, Cameron, Cathcart, Lewin, Rioran a další, kteří desítky let vykonávali klinické výzkumy a léčili tisíce pacientů vitamínem C a rozšiřovali okruh jím vyléčených nemocí… více

01.07.2019

Měli byste vědět – 16. část: C-vitamín, 4. díl

Měli byste vědět – 16. část: C-vitamín, 4. díl

Právě vitamín C je nejsilnějším sběračem volných radikálů. Tuto roli by mohla sehrát i jiná látka, avšak vitamín C je unikátní - je laciný, přírodní, netoxický a můžeme ho dodat v jakémkoli množství. Pokud se potřebujeme zbavit velkého množství volných radikálů je vitamín C první volbou. Jsou potřebné velké dávky, aby v buňkách vysoká hladina zneutralizovala volné radikály a ještě aby zbylo pro obranné a čistící procesy těla… více

02.07.2019

Měli byste vědět – 17. část: C-vitamín, 5. díl

Měli byste vědět – 17. část: C-vitamín, 5. díl

Vrcholným a prakticky neznámým farmakologickým způsobem, jak využívat vitamín C je jeho role jako antibiotika. Tyto účinky jsou testované a ověřené a je neuvěřitelné, že toto bezpečné a účinné antivirotikum zůstává i po desetiletích takřka nevyužité. Při transportu do buňky vitamín C odstraňuje ochranný plášť virů a brání tak množení dalších virů. Navíc zabezpečuje lehčí fagocytózu a likvidaci virů imunoglobuliny… více

03.07.2019

Měli byste vědět – 18. část: C-vitamín, 6. díl

Měli byste vědět – 18. část: C-vitamín, 6. díl

Je ve všestranném zájmu pacientů, aby při léčbě jakékoliv infekce byly podávány rázné dávky vitamínu C. V době onemocnění je tělo obyčejně v hlubokém deficitu a nedostatku vitamínu C. Děti jsou všeobecně pod rizikem, že běžná infekce se velmi rychle, v průběhu hodin dokáže změnit v těžké onemocnění i smrt. Dodání 1-2g vitamínu C spolu s glukonátem vápníku je vhodným a bezpečným opatřením hned při projevených obtížích a v době, kdy příznaky ještě nemusí být přesvědčivé a není jasná diagnóza. Tato prevence zachraňuje životy. Mnohé lékařské studie zkoumaly a potvrdily biochemické výhody vysokých dávek vitaminu C pro organizmus… více

04.07.2019

Měli byste vědět – 19. část: C-vitamín, 7. díl

Měli byste vědět – 19. část: C-vitamín, 7. díl

V roce 1994 si Pauling dvojitý nositel Nobelovy ceny a profesor Rath patentovali na základě biochemických výzkumů a kontrolované studie pod vedením Dr. Kentona v letech 1997-2000 léčebný postup pro srdečně cévní onemocnění: 5g vitamínu C, 5g lyzinu a 1000 IU vitamínu E denně. Kontrolovaná studie zjistila zpomalení usazování plaku o 800 až 1500% proti kontrolní skupině. Konvenční medicína zarytě mlčí dodnes… více

05.07.2019

Měli byste vědět – 20. část: C-vitamín, 8. díl

Měli byste vědět – 20. část: C-vitamín, 8. díl

Ortomolekulární lékaři povzbuzují pacienty k účasti na standardní léčbě. Neexistuje ale žádný důvod proč by onkologové měli odmítat podpůrnou vitaminovou léčbu, protože snižuje její negativní dopady. Hodnota vitamínu C v prevenci je všeobecně uznávaná a prokázaná pro mnohé druhy rakoviny. MC Cormick dokonce představil hypotézu, že vývoj rakoviny je v podstatě degenerativní změnou následkem dlouhodobého nedostatku vitamínu C… více

06.07.2019

Měli byste vědět – 21. část: C-vitamín, 9. díl

Měli byste vědět – 21. část: C-vitamín, 9. díl

Případy: hepatitida, osypky, nádor na pankreasu, karcinom plic, doplňky stravy… více

07.07.2019

Měli byste vědět – 22. část: Vývoj zdravotního stavu obyvatelstva

Měli byste vědět – 22. část: Vývoj zdravotního stavu obyvatelstva

Zdravotní stav lidí v roce 1900; 1974 – 1997 = zhoršení kvality jídla; 1974 Aspartam schválen jako sladidlo; 1975 objeveny důkazy, že zvířata krmená Aspartamem trpěla záchvaty a mozkovými nádory (přesto se používá dál), fast foody se stávají hlavní používanou restaurací; důsledky… více

08.09.2019

Měli byste vědět – 23. část: Cesta za zdravím začíná v naší hlavě

Měli byste vědět – 23. část: Cesta za zdravím začíná v naší hlavě

Staňte se svobodnými lidmi. Nebuďte součástí nevědomého stáda a vezměte zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou. Předcházejte nemocem a uvědomte si, že prevence je vaše cesta… více

09.09.2019

Měli byste vědět – 24. část: Přejídání – toxemie

Měli byste vědět – 24. část: Přejídání – toxemie

Co je důsledkem zvýšeného příjmu potravin? ; Usazeniny, metabolity – příčina nemocí a stárnutí ; Odpadní látky, časovaná bomba v těle… více

10.09.2019

Měli byste vědět – 25. část: Voda jako lék

Měli byste vědět – 25. část: Voda jako lék

Když máme nedostatek vody v těle, tělo nám to signalizuje tím, že produkuje bolest. Mnoho degenerativních onemocnění, včetně astmatu, artritidy, hypertenze, angíny pectoris, lupénky a roztroušené sklerózy, je způsobeno chronickou dehydratací. Když máme správné množství vody, naše buňky jsou napnuté jako zralé broskve na stromě a všechny funkce uvnitř buňky fungují bezvadně… více

11.09.2019

Měli byste vědět – 26. část: Jaká je kvalita vody

Měli byste vědět – 26. část: Jaká je kvalita vody

Bohužel, co se týká kvality vody, musíme konstatovat, že se zhoršuje. Stále se totiž vyvíjejí nové průmyslové látky, chemikálie, hnojiva, léky atd., a ty se dostávají zpět do vody. Sedm miliard lidí vyprodukuje tolik odpadních látek, že to musí mít vliv na kvalitu vody na celém světě. Vodu bychom měli pít čistou! Ovšem většina vodovodních kohoutků však obsahuje vodu znečištěnou a naředěnou do přijatelných norem. Přesto mnoho lidí, kteří dbají na kvalitu konzumovaného jídla, tento aspekt úplně přehlíží. Pijí vodu z vodovodních kohoutků nebo z nádrží, které obsahují vodu přefiltrovanou pouze karbonovým či jiným filtrem, aby chutnala lépe. Pak jsou naplněni nečistými tekutinami, které znečišťují jejich svaly, orgány a mozek… více

12.09.2019

Měli byste vědět – 27. část: Chlor – zabiják v pitné vodě

Měli byste vědět – 27. část: Chlor – zabiják v pitné vodě

U lidí, žijících v primitivních podmínkách (kde není vodovodní řád s chlorovanou vodou) je srdeční infarkt věc neznámá, avšak jakmile se tito lidé přestěhují do "civilizace" s chlorovanou vodou, infarkt se u nich stane běžnou záležitostí. Jak to, že tam, kde je ve vodovodu tvrdá voda, mají lidé méně infarktů, než tam, kde je voda měkká? To teorie o nebezpečném cholesterolu nedokáže vysvětlit, ale teorie chloru ji objasňuje velmi dobře. Agresivní a extrémně aktivní chlor reaguje s částicemi tvrdé vody na chloridy… více

13.09.2019

Měli byste vědět – 28. část: Pravidelný a dostatečný pitný režim vás může zbavit závažných chorob, včetně rakoviny

Měli byste vědět – 28. část: Pravidelný a dostatečný pitný režim vás může zbavit závažných chorob, včetně rakoviny

Vodovodní společnosti nejsou schopny ochránit svoje klienty před kontaminací vody, choroboplodnými viry, bakteriemi, těžkými kovy a dalšími zplodinami, které vodovodní řád obsahuje. Výsledkem jsou i nedávné události v Praze, kde v důsledku kontaminace staletého potrubí došlo k masivní nákaze. A toto je jen špička ledovce, protože v přestárlém potrubí bude množství zamoření narůstat a zahraniční vlastníci vodáren nemíní tuto situaci řešit. Částečným řešením je pití balené vody, což je ale z dlouhodobého hlediska neekonomické. Popularita balených vod v plastových lahvích je velmi vysoká. Bohužel většina lidí se mylně domnívá, že potravinářský průmysl odpovědně pracuje na tomto poli, protože voda je nejdůležitější součástí lidského těla. Není tomu tak… více

14.09.2019

Měli byste vědět – 29. část: To nejdůležitější o pitném režimu

Měli byste vědět – 29. část: To nejdůležitější o pitném režimu

Člověk denně ztrácí 2,5 - 3 l vody. Příjem tekutin by měl být dodržován v průběhu celého dne. Jednorázové zavodnění těla, náhlé dohánění zanedbaného pitného režimu, zatěžuje ledviny a z těla mohou být odplaveny minerály. Určitě neplatí, že čím více tekutin pijete, tím lépe. Vypijete-li bez zjevného důvodu více než 4 l denně, neúměrně zatěžujete ledviny. Optimální přísun je 2 - 3 l tekutin denně. V horku a při zvýšené zátěži by se příjem měl zvýšit až na 5 l. Množství vypitých tekutin by se měl zvýšit i v případě, že v jídle konzumujete hodně solí… více

15.09.2019

Měli byste vědět – 30. část: Jen velmi málo z takzvaných alergií jsou skutečné alergie

Měli byste vědět – 30. část: Jen velmi málo z takzvaných alergií jsou skutečné alergie

U většiny alergií se jedná při bližším pohledu o reakce nesnášenlivosti, které se prostě projeví alergicky. Organismus, který je až po okraj plný jedů a jeho orgány na základě vzájemného propojení více faktorů nemohou již dále správně pracovat. Jestliže ledviny, játra a střeva nemohou již vykonávat svou vylučovací a detoxikační funkci, bude každé tělo reagovat "alergicky" na vše možné: potraviny, pyly, prach, zvířecí chlupy a ostatní látky. Kdyby byl organismus v rovnováze, snadno by se s těmito látkami vypořádal!… více

16.09.2019

Měli byste vědět – 31. část: Otrava číhá v našich buňkách

Měli byste vědět – 31. část: Otrava číhá v našich buňkách

Tažní ptáci, kteří na podzim odlétají ze střední Evropy do severní Afriky, často během letu v polovině cesty padají a zůstávají ležet na zemi mrtví. Po vyšetření jejich těl bylo zjištěno, že je jejich organismus otráven herbicidy, fungicidy, pesticidy a podobnými látkami ze zemědělství, nebo také těžkými kovy. Tito ptáci odlétají s plnými tukovými buňkami, v nichž jsou tyto jedy dobře "uklizené". Tento tuk je však během letu spotřebován, jedy se uvolňují a poškozují nervový systém. Ptáci spadnou a zahynou. Berte tento příklad jako varování a začněte systematicky a pod kontrolou svoje tělo pročišťovat dřív, než bude příliš pozdě!… více

17.09.2019

Měli byste vědět – 32. část: Detoxikujte se pomalu

Měli byste vědět – 32. část: Detoxikujte se pomalu

"Operace se zdařila, pacient zemřel!" Zde by to znamenalo: "Pročištění a hubnutí se zdařilo, ledviny a játra jsou zničeny!" Dopřejte si tedy čas: strusky, jedy a nadváha vznikaly po celá desetiletí, nemohou tedy zmizet během jednoho týdne. Proč byste také spěchali? Uvědomte si, že vaším cílem je cesta… více

18.09.2019

Měli byste vědět – 33. část: Zdravé tlusté střevo – váš životní úkol

Měli byste vědět – 33. část: Zdravé tlusté střevo – váš životní úkol

Základem správného fungování celého organismu jsou čistá střeva. Hydrocolonterapie, klystýr, detoxikace zažívacího traktu přírodními preparáty, to všechno jsou způsoby, jak zbavit střeva mnohaletých nánosů, nečistot, virů a bakterií. Proč je kvalita našeho střeva tak důležitá? Protože ve střevech sídlí naše imunita. V jakém stavu jej máme, tak se cítíme a také tak vypadáme! Dokonce i kožní projevy jako jsou vyrážky a ekzémy mají původ ve střevě. Víte, že průměrný člověk v sobě nosí asi 2 - 5 kg odpadní hmoty? Čím víc jste uvnitř zanesení, tím víc jste podráždění, deprimovaní a unavení. Nic vám tak rychle nepomůže zbavit se bolestí hlavy, ucpaných dutin, kožních problémů a dalších obtíží jako klystýr… více

19.09.2019

Měli byste vědět – 34. část: Příčiny oslabení imunity

Měli byste vědět – 34. část: Příčiny oslabení imunity

Můžeme vycházet z toho, že náš imunitní systém je nejsilnější v přirozených životních podmínkách. Pobyty v přírodě, na čerstvém vzduchu a na slunci, nejlépe u moře, v horách, u řek nebo jezer, případně v lese, imunitu zvláště posilují. Co však děláme my? Žijeme v železobetonových "džunglích" – velkoměstech, nezřídka se zavíráme na celé dny a týdny do uzavřených budov a nepřijímáme dostatek životní síly, kterou nám dává k dispozici příroda a Vesmír. Tato energie a informace jsou pro náš imunitní systém nejdůležitější potravou… více

20.09.2019

Měli byste vědět – 35. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 1. část

Měli byste vědět – 35. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 1. část

Plíživé překyselování. Problém překyselení organismu je dosti přehlížený. Jednou z příčin je, že překyselení vzniká pomalu, po celá léta, člověk se jeho projevům neustále přizpůsobuje a vnímá jej často teprve tehdy, když jsou potíže již velmi prudké či závažné. Také zatížení odpady a zahlenění nevnímají všichni lidé stejně. Příznaky jsou často skryté, plíživé a nenápadné. Tkáně, a to především ty podkožní pojivové, je možné přeplnit odpadem a kyselinami, aniž by se to projevilo bolestmi. Nemoci jsou zřídka spojovány s překyselením, protože probíhají téměř nepozorovaně a souvislost mezi kyselinami a chorobami bývá školskou medicínou většinou ignorována… více

21.09.2019

Měli byste vědět – 36. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 2. část

Měli byste vědět – 36. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 2. část

Jak můžete zjistit, jestli u vás došlo k překyselení? Jako první vás upozorní stav vaší pleti. Staré přísloví praví, že kůže je zrcadlem krve, popř. vnitřních orgánů. Pokud jste silně překyseleni, trpíte celulitidou. Při překyselení organismu se vyskytuje zbarvení bledé, červené až modročervené, šedé, žlutavé, zelenavé a hnědavé. Zdravá pleť je měkká a hladká, lesklá a čistá. Kyseliny a nečistoty v podkožních pojivových tkáních vedou k zatvrdlinám nebo k uvolňování kožních partií. Poškození vlasů projevující se suchými, křehkými a matnými vlasy a tvorbou lupů, jejichž prostřednictvím se tělo také snaží zbavit kyselin a jedů… více

22.09.2019

Měli byste vědět – 37. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 3. část

Měli byste vědět – 37. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 3. část

Co se děje v těle při překyselení? V překyselených částech těla se najednou zhroutí celý systém zásobování kyslíkem a živinami. Krvinky rozvádějí do tkání životně důležitý kyslík a mají podobu malého kotouče o průměru 7,5 mikrometru. Přesto proudí vlásečnicemi o průměru 3 až 4 mikrometry. Dokonce mohou projít i krátkými úseky, které mají průměr sotva 2 mikrometry. Za to vděčí své elastické struktuře. Při překyselení postupně ztrácejí pružnost, až nakonec ztuhnou a ucpou kapiláry… více

23.09.2019

Měli byste vědět – 38. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 4. část

Měli byste vědět – 38. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 4. část

Rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí těla je základem každé úspěšné léčby. Kyseliny mají ničivý účinek. Dokážou rozrušit dokonce i kámen nebo kov. Během látkové výměny neustále vznikají v těle kyselé látky jako kyselina močová, uhličitá, mléčná, octová a dokonce i solná a pokud nejsou vyloučeny a neutralizovány, způsobují v těle nejrůznější choroby… více

24.09.2019

Měli byste vědět – 39. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 5. část

Měli byste vědět – 39. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 5. část

Nejpřirozenější a nejjistější odkyselení je možné zředěnými až silně zředěnými čerstvě vylisovanými zeleninovými šťávami. Mají totiž jednu velkou výhodu – obsahují velké množství zásaditých minerálů a zároveň informace živoucích buněk, které těmto minerálům umožňují v organismu velmi blahodárně působit. Velmi vhodné jsou i zelené nápoje, které si připravíte následujícím způsobem… více

25.09.2019

Měli byste vědět – 40. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 6. část

Měli byste vědět – 40. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 6. část

Zásadité koupele jsou nejúčinnější v optimální v délce trvání kolem 2 hodin při teplotě 36-37 °C a pH 8,5. Cyklus zásaditých koupelí je dobré začít první koupelí v délce 30 minut. Zásadité koupele by měly trvat alespoň jednu až dvě hodiny. Teprve po šedesáti až devadesáti minutách se detoxikační procesy začnou projevovat viditelně. To znamená, že dvě až tři hodiny trvající koupel je optimální… více

26.09.2019

Měli byste vědět – 41. část: Střídavá studená a horká sprcha

Měli byste vědět – 41. část: Střídavá studená a horká sprcha

Jak se ukazuje, díky střídavé studené a horké sprše je možné dosáhnout udivující výsledky a zbavit se mnohých nemocí. Účinky střídání tepla a chladu spočívají v tom, že teplo působí na povrchové vrstvy těla a zlepšuje krevní oběh, zatímco chlad stimuluje oběh ve vnitřních orgánech. A proto je střídavá sprcha zázračným lékem proti mnoha potížím. Regeneruje proces normálního krevního oběhu, posiluje svaly, srdce a zvyšuje odolnost. Střídavou sprchu provádějte ráno i večer, při únavě, nervozitě nebo oslabení… více

27.09.2019

Měli byste vědět – 42. část: Kyslík náš strážný anděl – 1. část

Měli byste vědět – 42. část: Kyslík náš strážný anděl – 1. část

Nejlevnější a jedna z nejúčinnějších terapií je hluboké prodýchávání v lese a dlouhé pravidelné procházky v přírodě. Dochází tak ke spalování patogenů, kvašení a hnilobné procesy jsou nahrazeny dokonalým spalováním, patologické děje v těle jsou nahrazovány ozdravnými a přirozenými procesy… více

28.09.2019

Měli byste vědět – 43. část: Kyslík náš strážný anděl – 2. část

Měli byste vědět – 43. část: Kyslík náš strážný anděl – 2. část

Vědomé dýchání a dýchání pravou a levou nosní dírkou… více

29.09.2019

Měli byste vědět – 44. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 1. část

Měli byste vědět – 44. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 1. část

Cukr a výrobky obsahující cukr, mléko, bílá mouka, polysacharidy – bílá rýže, těstoviny a brambory, kuřecí maso, vepřové maso, uzené výrobky, šunka… více

30.09.2019

Měli byste vědět – 45. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 2. část

Měli byste vědět – 45. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 2. část

Slunečnicový olej i ostatní běžné rostlinné oleje, surový řepkový olej, hranolky, čipsy a pečené brambory, aspartam, akrylamid… více

01.10.2019

Měli byste vědět – 46. část: Co jíst?

Měli byste vědět – 46. část: Co jíst?

Čím více živé stravy, tím lépe. Minimální poměr mezi živou a vařenou stravou by měl být 70:30, ve prospěch živé stravy, ale lépe je dodržet pro větší zdravotní rezervu poměr 80:20. Živá strava nás alkalizuje a naopak jakákoli vařená strava zakyseluje. Enzymy obsažené v živé stravě jsou pro nás neskutečně důležité, dodávají nám energii, informace a řídí správný průběh všech metabolických procesů. Dlouhodobé zahřívání potravin nad 55°C, enzymy ničí… více

02.10.2019

Měli byste vědět – 47. část: Cukr – Hlavní nepřítel vápníku

Měli byste vědět – 47. část: Cukr – Hlavní nepřítel vápníku

Každý by měl pochopit jednoduchou pravdu: náš organizmus je celistvý systém, ve kterém jsou všechny naše buňky propojeny nespočetným množstvím reakcí, a pouze komplexní vliv na všechny životně důležité systémy a orgány dovoluje zlikvidovat potíže, nezávisle na tom, kde se zabydlely: v kostech, srdci, játrech nebo v palci levé nohy. Je všeobecně známo, že výrobky, jako jsou maso, sýr, cukr, živočišné tuky, dodávají během trávení velké množství škodlivých kyselin (mléčná, šťavelová, močová a jiné). Soli vápníku neutralizují tyto kyseliny, protože tak chrání organizmus před otravou. Čím více je v naší potravě výše uvedených produktů, tím méně je vápníku v kostech. Jednou z hlavních příčin deficitu vápníku v těle je nadměrná konzumace cukrů a výrobků, které jej obsahují… více

03.10.2019

Měli byste vědět – 48. část: Konzumace živočišných bílkovin

Měli byste vědět – 48. část: Konzumace živočišných bílkovin

Ohromné množství kyselin vzniká díky konzumaci bílkovinných výrobků živočišného původu. Slučuje se s vápníkem, čímž tvoří toxické nerozpustné krystalické sloučeniny. Organizmus tyto sloučeniny není schopen odstranit, a tak se začínají ukládat v našich kloubech. Tento proces trvá dlouhá léta a málokdo si ho všímá až do chvíle, když nám klouby začínají dělat potíže. V každém kloubu je specifické mazivo, které garantuje jeho pohyblivost. Zde hraje velkou a nezastupitelnou roli vitamín C, který je mimo jiné zodpovědný za tvorbu kolagenů, doporučuje se pravidelně užívat alespoň 5g denně, ale ideálně 10 až 15g. Nezávisle na tom, zda máte 40, 60 nebo 70 let, množství maziva se nemění. Ale když nerozpustné vápnité sloučeniny vytlačují mazivo z kloubů, funguje to podobně jako cement, tehdy pociťujeme bolest a zmenšuje se pružnost a pohyblivost kloubů… více

04.10.2019

Měli byste vědět – 49. část: Vaječná skořápka není smetí

Měli byste vědět – 49. část: Vaječná skořápka není smetí

Při léčbě osteoporózy pomáhá skořápka z vajec. Je totiž ideálním zdrojem vápníku, který je v 90% vstřebáván organizmem (kostmi). Kromě uhličitanu vápenatého jsou ve skořápce všechny pro organizmus nezbytné mikroelementy: měď, fluor, železo, mangan, molybden, síra, křemík, zinek a jiné – dohromady 27 složek! Složení vaječné skořápky je velice podobné složení kostí a zubů… více

05.10.2019

Měli byste vědět – 50. část: Se zakyselením přichází paraziti

Měli byste vědět – 50. část: Se zakyselením přichází paraziti

Paraziti jsou příčinou řady nemocí a dalšího vnitřního zakyselování a toxicity. Jedna pacientka trpěla dva roky úpornými bolestmi, prošla řadou nepříjemných vyšetření a bylo konstatováno, že je naprosto v pořádku. Po jejich dalších urgencích jí bylo sděleno, že její problémy jsou zřejmě psychiatrického rázu. S tím samozřejmě nesouhlasila a až na radu jejího přítele dala svou krev prozkoumat zvěrolékaři, který konstatoval, že pejsek, jehož krev analyzoval, je plný parazitů. Následovala antiparazitární kůra a ta ji vrátila opět zdraví a zbavila úporných bolestí… více

06.10.2019

Měli byste vědět – 51. část: Co také způsobují paraziti – 1. část

Měli byste vědět – 51. část: Co také způsobují paraziti – 1. část

Arytmie, tachykardie, autoimunita, astma, rakovina, štítná žláza, kůže – bouličky pod kůží, atopický ekzém, klouby a páteř, subfebrilie, nespavost… více

07.10.2019

Měli byste vědět – 52. část: Co také způsobují paraziti – 2. část

Měli byste vědět – 52. část: Co také způsobují paraziti – 2. část

Alergie, vysychání slinných žláz, tunitus, karpální tunel, únavový syndrom, migréna… více

08.10.2019

Měli byste vědět – 53. část: Proč o parazitech nevíme?

Měli byste vědět – 53. část: Proč o parazitech nevíme?

V tomto směru nás nikdo nevzdělal. Ani škola, ani rodiče, ani lékaři. Nejvíc v obraze jsou doktoři přírodních věd a veterináři. Pro ně tato skutečnost není překvapením. Lékaři ale často vůbec nedávají do souvislosti ani do očí bijící symptomy… více

09.10.2019

Měli byste vědět – 54. část: Máte rakovinu nebo máte jen parazita?

Měli byste vědět – 54. část: Máte rakovinu nebo máte jen parazita?

Příčinu velmi častých onkologických omylů u rakovinových podezření hledejme u retrovirů a dalších spouštěčů: CMV, EBV, žloutenky, Helicobactera, Papillomavirus, Adenoviry, Polyomaviry, HTLV-1, 2, onkoviry B, C, D. V těchto případech ale nikde nic není, jen parazit. Tělo reaguje zvýšenými markery na růst parazitární cysty. Přibývá lidí, kteří testují rezonanční technikou, u rakovin–nerakovin panuje shoda. Echinokoka nepřenáší jen lišky a psi, ale VŠECHNA hospodářská zvířata… více

10.10.2019

Měli byste vědět – 55. část: Tajemství mateřských znamének

Měli byste vědět – 55. část: Tajemství mateřských znamének

Co je obsahem mateřských znamének? Nejčastěji zde žijí larvy svalovců. Blíže k povrchu kůže pak žije plíseň, většinou aspergillus. A to vše je seshora přiklopeno víčkem z pigmentových buněk - melanocytů. Závěr se nabízí sám. Během nitroděložního vývoje placenta nemůže vždy dokonale ochránit plod. Jednotlivých parazitů, které proniknou přes placentu, se snaží organismus zbavit tak, že je vyvede ven přes kůži, co nejdále od životně důležitých orgánů. Totéž se děje s plísněmi. Tak plísně a paraziti spolu dřímají, dokud nějaké trauma nerozbije jejich bydliště, nebo dokud snížení imunity hostitele neumožní jejich další vývoj… více

11.10.2019

Měli byste vědět – 56. část: Paraziti, o kterých se nemluví

Měli byste vědět – 56. část: Paraziti, o kterých se nemluví

Cestujeme, žije mezi námi stále více cizinců, pracují v restauracích a koupou se s námi. Tato věta není namířena proti přistěhovalcům, ale proti úzkoprsé představě, že co je psáno v učebnici, je dáno, a tropická nákaza se u nás nemůže vyskytovat. Většinou je realita mnohem horší, než si umíte představit, a v lidech žijí nejrůznější zdánlivě exotičtí hosté. Lékaři o tom nemají a nechtějí mít ani zdání… více

12.10.2019

Měli byste vědět – 57. část: Energetičtí paraziti

Měli byste vědět – 57. část: Energetičtí paraziti

U každého člověka jsou dobří a zlí duchové; skrze dobré duchy má člověk spojení se světlem a světelnými světy, skrze zlé má spojení s temnotou a "peklem". Tito duchové jsou ve světě duchů, který je mezi nebem a peklem… více

13.10.2019

Měli byste vědět – 58. část: Příčiny pronikání energetických parazitů do lidského organismu

Měli byste vědět – 58. část: Příčiny pronikání energetických parazitů do lidského organismu

Negativní charakterové vlastnosti, sexuální zvrácenosti a chlípnost, egoistické přání prosadit se na úkor ostatních, praktikování magie, pokud je člověk nemocný, ale lékaři se nemohou dopátrat příčiny onemocnění… více

14.10.2019

Měli byste vědět – 59. část: Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

Měli byste vědět – 59. část: Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

Po vyhnání temných bytostí a běsů z těla mnohé nemoci mizí nebo se sami začnou léčit. Specifika tví v tom, že negativní energie se může nasměrovat na cokoliv, dokonce i na ikony. Dokud se člověk charakterově nezmění, zůstane nemocný… více

15.10.2019

Měli byste vědět – 60. část: Principy očisty životního pole od parazitů

Měli byste vědět – 60. část: Principy očisty životního pole od parazitů

Principy očisty životního pole od parazitů: dýcháním, uvolněním, být vděčným, okouzlením, smíchem, důvěrou, léčebný potenciál hudby, magnetickým polem a harmonickými frekvencemi… více

16.10.2019

Měli byste vědět – 61. část: Metodika očisty životního pole

Měli byste vědět – 61. část: Metodika očisty životního pole

Během provádění očisty životního pole se v každém člověku odehrávají různé změny, které můžeme rozdělit do dvou kategorií. Za prvé se uvolňují psychické bloky a postupně vyvěrají na povrch, za druhé se aktivizují paraziti v jednotlivých polích, pokud se nacházejí v organismu. Na psychické bloky je vyvíjen určitý tlak, jenž se většinou projevuje jako pevné a bolestivé útvary. Jakmile se energie v celém organismu vyváží s energií psychického bloku, ten se rozplyne a začne z organismu odcházet… více

17.10.2019

Měli byste vědět – 62. část: Jak se bránit před parazity životního pole

Měli byste vědět – 62. část: Jak se bránit před parazity životního pole

Obecně pomáhají rozptýlené esenciální oleje, kadidlo, modlitby a vysoce mravní způsob života. Klystýry s odvarem z osiky. Patogenní energie a energie vzniklá z uhranutí totiž osiku nesnášejí. Podíváme se na vše podrobněji… více

18.10.2019

Měli byste vědět – 63. část: Uhranutí, uřknutí, očarování a další negativní ovlivnění

Měli byste vědět – 63. část: Uhranutí, uřknutí, očarování a další negativní ovlivnění

Při uhranutí se zčistajasna začíná zhoršovat zdravotní stav oběti a v některých případech to vede i k její smrti. Uhranutí způsobuje různé psychické nemoci, od nepatrných odklonů v psychice po skutečně vážné negativní nálady: strach, smutek, deprese, zloba. A odsud už je jen krůček ke schizofrenii. Oslabí se nebo úplně vytratí láska mezi manžely a namísto ní nastoupí nenávist, pohrdání a odpor jednoho k druhému… více

19.10.2019

Měli byste vědět – 64. část: O psychických upírech

Měli byste vědět – 64. část: O psychických upírech

Nejvíce nebezpeční jsou lidé, kteří se nejsou schopni radovat ze samotné existence. Jejich přirozené životní instinkty jsou přesunuty do oblasti skryté agresivity. Fakticky požírají ty, k nimž se chovají s předstíranou mateřskou láskou a starostlivostí. Sebezapření odmítající jakékoliv potěšení ze života je ničivé ve vztahu k těm, na něž je směrováno. Podezření vzbuzuje člověk, který je nadměrně hovorný anebo přehnaně úslužný. Takoví lidé jsou chaotičtí, nesynchronní a navenek vypadají neupraveně. Jsou neobyčejně úporní a ve svých názorech tvrdošíjní a rádi si stěžují na nepochopení ostatních, ale ve skutečnosti sami nikoho nemilují, jsou závistiví a neustále demonstrují žárlivé soupeření s nároky vůči ostatním… více

20.10.2019

Rychlá navigace: