Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 12: Když "bohové" jak lidé pracovali

(12. díl)

Zpočátku byla planeta liduprázdná a hrstka Anunnaků musela sama tvrdě pracovat. Hovoří o tom epos – "Když bohové jak lidé pracovali".

"Když bohové jako lidé pracovali, trpěli námahou, námaha bohů byla obrovská, práce byla těžká a plná problémů."

Bylo založeno sedm měst a text zmiňuje sedm Anunnaků, kteří v nich vládli. Disciplína, která zde panovala, byla zřejmě velmi striktní: "Velcí Anunnakové, jen nižším bohům uložili všechnu práci." Nižší bohové hloubili koryta řek, aby se staly splavnými a v hlubinách Apsu hledali zlato a nerosty. I když jim práci ulehčovalo kvalitní náčiní – texty hovoří "o stříbrné sekyrce, jež svítí jako den, dokonce i pod zemí", tak to musela být úmorná dřina. Dlouhou dobu přesněji:

"Čtyřicet období Anunnakové lopotili bez reptání, potom však zvolali: "Už dost". Naříkali a pomlouvali, žalovali na práci kopáčů."

Příležitostí ke vzpouře se stala Enlilova návštěva v těžební oblasti:

"Chceme konfrontaci s velícím důstojníkem, ať nás zbaví této těžké práce, krále bohů, hrdinu Enlila pojďme vyrušit v jeho sídle!"

Vzpoura je vylíčená tak živě a barvitě, že připomíná útok na Bastilu:

"Nyní vyhlásíme válku, dejme se do boje", vyslechli bohové jejich slova. Náčiní svoje podpálili, podpálili svoje krumpáče, koše svoje zapálili a vydali se k bráně Enlila. Je půlnoc. Jeho dům je obklíčen. Nuska probudil pána svého, z lože donutil ho vstát. "Pane můj, tvůj dům je obklíčen, bitva se přihrnula až k naší bráně."

Enlilovou první reakcí bylo pozvednout proti vzbouřencům zbraně, ale jeho rádce Nusku se přimlouval, aby se svolalo shromáždění bohů:

"Vzkaž, nechť Anu sem sestoupí. Nechť Enki dostaví se sem." Anu pak sestoupil tam, také Enki se objevil u něj.

Když se usadili velcí Anunnakové, tak Enlil povstal a zahájil soud. Vzpouru bral ale příliš osobně, Anu navrhl, aby začali vyšetřování. Nusku podpořen autoritou Enua a dalších velitelů se vydal za povstalci s otázkami: "Kdo dal popud k boji? Kdo je podněcovatelem střetu? Kdo chce vyhlásit válku?" Anunnakové však byli svorní:

"Každý z nás válku vyhlásil, máme svoje ve výkopech. Obrovská dřina nás zabíjí. Těžká je naše práce a je plná překážek."

Když si Enlil vyslechl Nuskovo hlášení a všechny stížnosti, tak se cítil ublíženě a navrhl ultimátum: buď bude popraven vůdce vzbouřenců, anebo se on, Enlil, vzdá funkce:

"Vezmi si zpět svůj úřad, vezmi si zpět svoji sílu a já vystoupím s tebou zpět na nebesa..."

Ale Anu, který sestoupil z nebes, se postavil na stranu vzbouřených Anunnaků:

"Z čeho je viníme? Těžká je práce jejich a je plná překážek! Každý den... Jejich nářky jsou veliké, vždyť slyšíme jejich křik."

Enki povzbuzen otcovými slovy se také vyjádřil – "otevřel svoje ústa". Zopakoval slova Anua a nabídl řešení: "Stvořme lulu, primitivního dělníka". Návrh byl stvořen a po počátečních rozpacích byl přijat s nadšením. "Primitivní dělník, ponese břímě Anunnaků". Bohové se tehdy usnesli na tom, že bude stvořen dělník: "Jeho jméno nechť je člověk", pravili...

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 12: Když 'bohové' jak lidé pracovali

16.05.2020

Rychlá navigace: