Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 11: Těžba zlata

(11. díl)

V mnoha nově objevených nalezištích zlata v jižní Africe bylo zjištěno, že nerosty a rudy se těžily již ve starověku. Přizvaní archeologové zjistili radiokarbonovou metodou stáří těžby na 8 000 let před Kristem. Týmy archeologů tento neočekávaně vysoký věk nálezů zaskočil. Proto rozšířili výzkum na další oblasti. Na západních svazích Lion Peaku objevili jeskyň. Podle zuhelnatělých zbytků určili zde dobu těžby na 20 až 26 000 let před Kristem. Pak odebrali vzorek v místě, kde se s těžbou začalo. Vzorek odeslali do laboratoře a výsledek jim vyrazil dech. 41 250 let před Kristem plus – mínus 1 600 let! Další nálezy posunuly věk na 50 000 let. Nakonec badatelé vyslovili přesvědčení, že začátek těžby kovů ve Svazijsku spadá s největší pravděpodobností do období 70 000 až 80 000 let před Kristem a celá jižní Afrika se stala kolébkou technického pokroku asi před 100 000 lety. To jsou údaje, které jsou samozřejmě v přímém rozporu s tím, co se nám stále snaží vnutit mainstreamová věda.

Zlato bylo kovem bohů a zdá se, že Nefilimové těžili především ho, ale zřejmě těžili i radioaktivní materiály jako kobalt a uran – "modré kameny, které přivolávají nemoc", jak se o nich zmiňují texty. Na mnoha obrazech vychází Enki jako bůh hornictví z nějakého dolu a vyzařují z něho tak silné paprsky, že se ostatní musí chránit ochranným štítem. V pozdějších dobách, jak odhalují babylonské a asyrské texty, byli muži – mladí i staří odsuzováni na nucené práce v dolech Dolního světa. Dřeli do úmoru, v temnotě a smířeni s tím, že již nikdy neuvidí vlast. Sumerský přívlastek pro tuto zemi KUR.NU,GI,A znamenal "země z níž není návratu" a také "země, kde bohové pracují v hlubokých tunelech a vrší rudy".

Anunnakové pracující v dolech si stěžovali na těžkou práci v dolech stále více, ale ještě více nespokojení byli Igigové na Marsu. Jejich vůdce Anzu "z nebes na Zemi sestoupil" a přednesl stížnosti Igigů Enlilovi a Enkimu. Chtěli mít na Zemi svoje místo oddechu. Enlil se snažil Anzu uchlácholit a ukázal mu celý rozsah globálních operací, od dolů v Abzu až po kosmodromy v Edinu, dokonce i ME, takzvané tabulky moudrosti, pomoci kterých řídili veškerou činnost, které se nacházely v tajné komoře v Nibru-ki. "S nimi nad všemi přílety a odlety Enlil dohled měl". Anzu roztrpčen využil vhodného okamžiku a ME ukradl a unikl na kosmodrom, kde ho už čekali další Igigivé připraveni ovládnout Zemi. S ME by byli takřka neporazitelní. Ninurta, nejstarší syn Enlila přijal úkol, aby získal ME zpátky. Díky radám Enkiho se mu podařilo Anzu zneškodnit, zajmout a ME vrátit na původní místo. Anzu byl popraven a Mardukovi (synovi Enkiho) nařídili, aby ho převezl na Lachmu (Mars) a dočasně se zde ujal velení a dohlížel na chod základny.

Víme přesně, kdy se tyto události staly, protože nám to sdělují texty na hliněných destičkách. V dvacátém pátém šaru byl Anzu popraven. To znamená, že se to stalo 90 000 let po prvním příletu na Zemi, což tuto událost klade do doby 353 000 let od nynějška...

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 11: Těžba zlata

15.05.2020

Rychlá navigace: