Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 2: Sumerské keramické tabulky 2

(2. díl)

Vykopávky z Akkadu přinesly pozoruhodné nálezy. Nejvzácnější byla knihovna krále Aššurbanipala v Ninive, kde objevili 25 000 destiček s akkadskými texty, přičemž na mnohých stálo, že jsou to kopie dávných textů a badatelé byli přesvědčeni, že akkadština musela vzejít z ještě staršího jazyka, což potvrdila jedna z Aššurbanipalových tabulek, která nám prozradila:

"Bůh písařů věnoval mi dar, jimž je znalost jeho umění. Byl jsem zasvěcen do tajů písma a tak umím číst složité tabulky v sumerštině. Rozumím tajuplným slovům v kamenných rytinách z časů před potopou."

Podle akkadských tabulek založil jejich království Akkad Šarrukin "spravedlivý vládce", který tvrdil, že to byl Enlil, kdo mu zemi přidělil a dovolil vládnout. Dovídáme se, že Šarrukin nebyl jediný vládce, který učinil takové prohlášení. Mnoho králů tvrdilo to stejné. Vždy to byl nějaký bůh, který dotyčného panovníka jmenoval králem a dovolil mu vládnout lidu té příslušné země.

Akkádština byla prvním známým semitským jazykem, ještě před hebrejštinou, aramejštinou (kterou hovořil Ježíš), féničtinou, kanaánštinou. Akkadština se vyvinula ještě z mnohem staršího jazyka, o němž se zmiňují některé tabulky. Ze sumerských destiček jsme se dozvěděli velmi důležité informace. Jsou jimi jména, rodokmeny, skutky a pravomoci bohů. Mezi sumerskými destičkami byly nalezeny i takové, které dlouho nikomu nedávaly žádný smysl. Až později bylo objeveno, že to jsou akkádsko – sumerské slovníky a tím se otevřelo další obrovské pole neuvěřitelných informací. Bohové minulosti byli neustále v kontaktu s lidmi, jak uvádí bible, korán nebo staré sumerské texty. Tito bohové byli všudypřítomní. Zjevovali se bleskově osobně nebo za sebe posílali anděly. V městech vládli dosazení vládci, kteří se nazývali EN.SI a např. v rozmezí 650 let v Lagaši panovalo celkem 43 EN.SI. Kterýkoli z nich mohl usednout na trůn jen se souhlasem bohů. Vládce Uru jménem Ur-Nammu je zobrazen jak přímá shůry příkazy na výstavbu chrámu pro bohy podle velmi přísných pokynů. Také další bibličtí – Mojžíš, Šalamoun i Ezechiel stavěli svým bohům domy na základě přesných, přijatých instrukcí "shůry".

Jedním z nejdůležitějších dokumentů jaké lidé kdy objevili je – Sumerský královský seznam, který je zaznamenaný klínovým písmem na keramickém sloupu. Uvádí posloupnost 149 králů a vládců na planetě Zemi, počínaje deseti panovníky před potopou, jejichž vláda trvala 240 000 let. Dále jmenuje vladaře mnoha dynastií a uvádí, kdy každé království sestoupilo z nebe na Zemi od Anunnaků, čili biblických nefilim. Seznam také popisuje příchod Igigů, biblických Anákovců z jejich vesmírné kolonie (na Marsu) na Zemi. Mimo jiné je zde uvedeno, že to byl jeden z bohů, bůh Ninurta, biblický JAHVE, kdo zničil Sodomu a Gomoru...

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 2: Sumerské keramické tabulky 2

06.05.2020

Rychlá navigace: