Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 3: Starobylá sumerská civilizace

(3. díl)

Skutečné úspěchy Sumerů vyšly najevo až poté, co byly přeloženy a přepsány nalezené destičky. Ohromující, ale i znepokojující je fakt, že vědění a neskutečně vyspělá věda byly lidem nejprve poskytnuty, aby urychlily lidstvu jejich evoluci a pak byly "nějak" zničeny. Některé informace nás přivádí do rozpaků a některé překladatele doslova zdrtily. Starý Sumer disponoval tisíci písaři, kteří se neustále činili, aby zachytili co nejvíce důležitých informací do mokrého jílu. Neúmyslně nám tabulky vypovídají o tom, jak byli Sumerové ovládáni svými náročnými bohy. Díky válečkovým pečetím s rytinami ve tvrdém kameni, které zanechaly jasný otisk v mokré hlíně, mohli dodávat výukové materiály učitelům a školám, které vedli UMMIA – "odborní profesoři".

Sumerové zavedli už před 6 000 lety a používali: 360stupňový kruh, vyspělou astronomii, kalendář, sedmidenní týden, vypalovací pece, cihly, výškové budovy jako pyramidy a zikkuraty, keramiku, sochařství, umění, skládali písně včetně notových záznamů, znali metalurgii a odlévání měkkých kovů jako zlata, stříbra a mědi, vyráběli různé slitiny, vyvinuli obrovskou škálu šperků, zavedli první platidlo v podobě stříbrného "šekelu" a tím zavedli kapitalistickou ekonomiku, měli rozsáhlé znalosti z lékařství a chirurgie, je známa destička, na které je popisována operace mozku a šedého zákalu ad., ve stavebnictví používali živici a asfalt, stavěli 105 druhů lodí podle velikosti, účelu a místa určení, měli lodě nákladní, osobní a lodě pro přepravu bohů, měli obsáhlý zákoník s 38 zákony, které řešily nejrůznější témata společnosti (např., aby se sirotek nestal kořistí boháče nebo aby jednošekelový muž se nestal obětí muže šedesátišekelového ad.).

Měli rozsáhlé a doslova ohromující znalosti se zemědělství, vyráběli různé druhy mouky, různé druhy chleba, cukroví, sušenek, dortů a kaší. Sumerská kuchyně byla velice vytříbená a Sumerové měli značnou praxi v přípravě okázalých a rozsáhlých menu pro své bohy, kteří měli značný apetýt a vyžadovali přípravu nejrůznějších pokrmů, které jim byly předkládány v chrámech jako oběti (víno z hroznů a datlí, mléčné jogurty, máslo, smetana, sýry ad.).

Sumery "někdo" naučil používat šestkovou a (šedesátkovou) matematickou soustavu, ve které se dali počítat velmi složité výpočty, daleko lépe než v soustavě desítkové. Číslo 60 je matematicky mnohem pružnější a je dělitelné celou řadou čísel: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Tedy mnohem více, jako desítka. Uměli počítat díky této matematice vzdálenosti a navigaci k velmi vzdáleným hvězdám, a to dokonce několika způsoby, s obrovskou přesností, protože konstanta "pí" je v šestkové soustavě, na rozdíl od desítkové soustavy, celým číslem, což se projevuje zejména u navigace k velmi vzdáleným hvězdám, kdy odchylka jedné vteřiny (kruhu) by znamenala se zaokrouhleným "pí" velikou odchylku v km. Tato skutečnost udělala z pozemských počtů "matematiku bohů".

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 3: Starobylá sumerská civilizace

07.05.2020

Rychlá navigace: