Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 43: Válka bohů 6

(43. díl)

Bohové z rodu Enlila očividně využívali Abraháma a jeho synovce jako informátory, aby získali zprávy o činnosti Marduka a jeho stoupenců. Při několika příležitostech v bibli čteme, že za Abrahámem přišli andělé, kteří se ptali na chování lidí v jednotlivých městech. Dvě města, o kterých se bible zmiňuje velmi obšírně, byla Sodoma a Gomora. Byla to dvě města z celé řady měst pod Mardukovou nadvládou. Hrozilo, že se v nich může sešikovat mnoho pobouřených lidských Mardukových přívrženců, kteří by mohli převzít moc nad institucemi v zemi i kontrolu nad Enlilovým kosmodromem. Když se podíváme na tuto zeměpisnou oblast, dávají všechny tyto informace hluboký smysl. Marduk vládl Egyptu a Sinajský poloostrov s kosmodromem ležel prakticky jen kousek na východ od něj, zatímco města Sodoma a Gomora jsou kousek severněji nad Sinají a tudíž představovala skvělou strategickou pozici pro útok na Enlilův kosmodrom. Nemělo by nás tedy překvapit, že těsně před zničením obou měst, přišli ještě Abraháma navštívit "andělé", aby získali poslední informace o obyvatelích těchto měst a o tom: "jak se spolčili proti bohu". Bible nám popisuje činy lidí těchto měst jako zcela ničemné a zlé. Abrahám sice ještě v poslední chvíli ukáže i svoji lidskou stránku, kdy se snaží odvrátit hněv bohů a snaží se zachránit alespoň hrstku "spravedlivých" (Enlilovců), ale marně. Zbytek příběhu už znáte z bible. "Andělé" jdou do města promluvit si s Lotem. Jejich přítomnost a vyptávání vzbudí u obyvatel města velké obavy a rozhořčení, protože tuší vražedný důvod jejich návštěvy města. Města jsou následně zničena obrovskými výbuchy, které promění Lotovu ženu v "solný sloup", ale ve skutečnosti se v podstatě vypařila. "Ninurta, syn Enliho a Nergal, syn Enkiho, byli vybráni k vykonání té věci zlé". Tak je odhalena totožnost oněch dvou andělů, kteří navštívili Abraháma. Byli to titíž "andělé", kteří následně přistoupili ke zničení Sodomy a Gomory nukleárními zbraněmi. Podrobný popis a mnohem více detailů těchto událostí nám popisují sumerské tabulky, které kompilátoři bible o 2500 let později už vynechali.

Enki v srdci svém, toužebné přání choval. Snad zbraně hrůzy po pobytu tak dlouhém se vypařily! Ale Enlil, aniž by potřeboval Enkiho, dvěma "hrdinům" úkryt zbraní odhalil. Oněch sedm Zbraní hrůzy na hoře uloženo je. Enlil pravil k nim. V dutině uvnitř země ony leží, odít hrůzou, nutno je. Potom tajemství, kterak zbraně z hlubokého spánku vzbudit, Enlil jim odhalil. Dříve. než zbraně použity budou, musí Anunnakové místa pro kočáry vyklidit. Když Ninurta k úkrytu zbraní dorazil, Nergal již je ven z dutiny vynesl. Když ME zbraní z dlouhého spánku probouzel, každé z nich Nergal jméno přidělil, celkem sedm bylo jich. "Ta, jež nemá sobě rovna", první pojmenoval zbraň. "Spalující plamen", nazval druhou. "Ta, jež s hrůzou drtí", udělil název třetí. "Ta, jež hory rozpouští", nazval čtvrtou. "Vítr, který okraj světa hledá", pojmenoval pátou. "Ta, jež nahoře, ni dole, neušetří nikoho", zněl název šesté. Zbraň sedmá, obludným jedem naplněna byla. "Odpařovač všeho živého", nazval ji. S Anuovým požehnáním oněch sedm zbraní bylo Nergalovi a Ninurtovi dáno, by napáchali s nimi spoušť. Po sedm nocí a sedm dní ti dva na pokyn od Enlila čekali. Jak v úmyslu to Marduk měl, do Babili vrátil se. V přítomnosti stoupenců svých, zbraněmi on vybaven, svou nadvládu vyhlásil. Tisíc sedm set třicet šest byl počet roků pozemských v době té, když Enlil v den ten osudný Ninurtovi znamení on dal!

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 43: Válka bohů 6

20.06.2020

Rychlá navigace: