Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 45: Válka bohů 8

(45. díl)

"Zlý vítr z nebe chmurně snášel se. Slunce na obzoru temnotou on vymazal." Musíme si znovu připomenout, že tato slova byla napsána dávno předtím, než někdo zapsal první slovo bible. Je velmi těžké si představit, že by popisy událostí v bibli pocházely z nějakého jiného zdroje, než události, které zavdaly podnět k napsání sumerských tabulek. Popis nukleární zkázy je jednoznačný. Nukleární vítr všude rozséval nukleární prach, který vnikal do každé štěrbinky a skulinky. Nikdo se před ním neschoval. Rozsah pohromy Anunnaky šokoval. Vykonavatelé zla Ninurta a Nergal odeslali naléhavou zprávu Enkimu a Enlilovi: "Utíkejte! Utíkejte!" "Lidé na hromadách mrtvol skončili. Kašlem a hlenem plnily se plíce, sliny a pěna v puse hromadily se, ústa jejich krví byla zbrocena." Toto svědectví vynáší na světlo další děsivou a nemilosrdnou pravdu: Anunnakové vedle nukleárních zbraní použili i zbraně biologické. Jenže pak přišel neuvěřitelný zázrak, který se navíc odehrál i ve snu Enlila před touto událostí. Všechna města v této oblasti byla pohlcena a zničena, všechna vyjma Babylonu, města, kde Marduk vyhlásil svou nadvládu. Enlil a ostatní Anunnakové v tom spatřovali zázrak a nakonec vyhlásili, že Marduk byl k nadvládě předurčen. Následné roky byly pro přeživší velmi těžké. Staré biblické texty líčí útrapy a strasti lidských kmenů pod brutální diktaturou nového boha Marduka. Ten lidstvo tvrdě ovládal a manipuloval, když jim přikazoval, že se musí modlit jen k jednomu bohu, k němu. Bible se o něm zmiňuje jako o bohu pomsty. Vůči lidem neprojevil žádnou z pozitivních vlastností, které jsme viděli u jeho otce Enkiho. Pod jeho tlakem postupně mizeli mnozí polobohové, které lidé léta uctívali a svět se tak postupně měnil v monoteistickou společnost. Stal se jediným bohem, kterého mohlo lidstvo uctívat. Požadoval oběti v podobě zlata, potravin, zvířat a dokonce lidí. To naznačuje, že možná vstoupil do "koalice" s drakoniány, reptiliány a spirituálně se propojil s archontským elementem.

Ze sumerských tabulek jasně vyplývá, že "bohové" Jahve, babylonský Marduk, ale i římští, jihoameričtí, perští a řečtí bohové na Olympu byli vlastně jednotliví Anunnakové, Igigové a "božští hybridi", kteří se pohybovali po celé planetě a podle svého naturelu ovlivňovali pozitivně či negativně vývoj lokální lidské společnosti a její směřování. Stačí si spojit vlastnosti a skutky, které jsou spojeny s Enlilem, Enkim, Ninurtou, Ninmach, Ištar, Nergalem, Gibilem, Ninagalem, Ningišzidou, Dumuzim. Nannarem a Iškurem a rázem se nám objeví: "Zeus", "Poseidon", "Jahve", Kali a celá plejáda olympských bohů a dalších světových božstev, které lidstvu přineslo urychlení jeho evoluce, ale také zmar a zkázu při svém nekonečném boji mezi sebou o moc na planetě Zemi, ve kterém byla zničena atomovými zbraněmi celá řada měst a obrovské rozsáhlé oblasti, ať už na předním východě, v Indii, Číně, Africe i Americe. Tak vznikaly rozsáhlé pouště a třeba na Sahaře pod tunami písku pokrokové technologie zaznamenaly veliká, starodávná města. Ostatně o těchto mocenských bojích "bohů" a božském hněvu trestajícího boha se můžeme dočíst jak v bibli, tak i v nejstarších indických eposech a sumerské texty nám tuto skutečnost definitivně potvrzují. Bohužel nevědomému a zmanipulovanému lidstvu byla přisouzena v těchto konfliktech jen role pasivního pozorovatele nebo bylo sliby a výhružkami do tohoto boje vtaženo, aby svého boha "dobrovolně povinně" podpořilo v jeho nekonečném boji o moc.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 45: Válka bohů 8

22.06.2020

Rychlá navigace: