Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 46: Válka bohů 9

(46. díl)

Rané americké kultury Aztéků pořádali kruté obřady, kdy kněží vytrhávali lidem ještě tepající srdce. Při jednom takovém rituálním obřadu usmrtili až 20 000 zajatců. Není důvod si myslet, že takové věci dělali sami od sebe. Tyto hrůzné činy lidí byly odrazem "kontraktů", které uzavřeli určití lidé s bohy. Zdá se, že tyto barbarské praktiky se začaly ukazovat mnohem masívněji po roce 2064 př. n. l., poté, co vládu nad planetou převzal Marduk, který byl zřejmě spirituálně úzce spojen s temnými archontskými silami, s drakoniánsko-reptiliánským fenoménem a tyto entity musel těmito rituály energeticky dotovat. Proto byly Lidstvu také vnucovány zbytečné války, agresivní násilí, celoplanetární satanské rituální obřady. Mučení statisíců malých dětí pro výrobu drogy adrenochromu, propagace masívního konzumování zvířat s každodenními obrovskými celoplanetárními jatkami, jsou jen další moderní metody, jak si tyto temné entity obstarávají svoji nízkofrekvenční potravu, prostřednictvím vybraných "lidských" dozorců, pastýřů a vůdců, kteří se jim "upsali". Tímto se stali "lidskými zrádci" a zaprodali svůj vlastní živočišný druh. Dříve tyto nízkovibrační energie byly generovány prostřednictvím činů agresivních a po moci toužících Anunnaků: Enlila, Inanny (Kali), Nuerty (Jahve), Marduka, ale také prostřednictvím masívních krvavých a zápalných obětí býků, ovcí a koz, které lidem bohové předepisovali, a které na jejich počest lidstvo muselo provádět. Později byla tato krvavá praxe přenesena do židovského a arabského náboženství jako "košer" a "halal" rituály. V tomto neblahém koloběhu uvízla ještě později katolická církev se svou svatou inkvizicí a jezuitskou armádou s desítkami miliony mrtvých, které má na svědomí. Pocta této skryté, temné a krvavé síle byla vždy vstupenkou do vysokých mocenských i náboženských pozic. Na veřejnosti ale tito členové královských rodin, vysoce postavení politici a vládci často maskovali svou reptiliánskou podstatu a archontský škleb milou, přívětivou a "všechápající" tváří. Nemusíme se příliš daleko vracet v čase a můžeme vidět, jak velikou práci a obrovský raut pro tyto entity připravili: Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot či z doby nedávné Busch a. d.

Položme si klíčovou otázku: "Co se to tu pro všechno na světě děje? To nás po celé věky obelhávali a balamutili? Je lidstvo skutečně tak dětinské a naivní, že se nechalo tak dlouho vykořisťovat a zabíjet?" Odpověď zní – jednoznačně ANO!

Laura Eisenhower (vnučka amerického prezidenta) poslala v této souvislosti do éteru důležitý vzkaz: "Cítím, že musím sdělit něco, co musí být řečeno nahlas. Je to vzkaz lidem, jako je třeba Bill Gates. Mohla bych sepsat dlouhý seznam těch, ke kterým chci promluvit. Jsou to členové "cabal". Mluvím k lidem, kteří se snaží nastolit nový světový řád. Mluvím k těm, kteří manipulují s Lidstvem a zneužívají ho. Mluvím k těm politikům a vládcům, jejichž chování je vázáno úmluvou s démonickými silami, které se snaží vytvořit svou celosvětovou nadvládu, zatímco Lidstvo má být zotročeno.

Vaše činy jsou porušením Svobodné Vůle Přírodních a Vesmírných Zákonů. Rozumíme důvodu, proč tady existuje i temný protipól, ale nyní zacházíte příliš daleko. Na naší planetě nastává nový čas, kdy energie Matky Země a její Vědomí již drží skutečnou nadvládu. Aktivovali se mocné galaktické světelné síly, které vám již nedovolí naplňovat vaši zrůdnou agendu. Nemáte právo, abyste dělali dál to, co stále ještě děláte. My s tím vědomě nesouhlasíme. Milióny lidí otevřely svou mysl a začaly naslouchat a již odhalily vaše lži, podvody, váš hluboký morální úpadek a taky všechny vaše hrubé zločiny. V reálném životě podporujete zavírání lidí do vězení na základě kompromitujících informací, které se ani zdaleka nemohou rovnat zlu, které způsobujete vy sami, ani tomu, jak vy sami porušujete Přírodní a Vesmírné Zákony. Tento přístup už vám nebude dál dovolen ani tolerován."

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 46: Válka bohů 9

23.06.2020

Rychlá navigace: