Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini (3. část)

(Článek 88)

Zdá se, že plán globálního vládnoucího systému je prostý - snížit počet lidí v lidské populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka. Ano, ale skutečný archontí cíl je jiný: Rozložit jednotu lidstva, potlačit přirozený projev lidí jako je sounáležitost, soucit a vnuknout mu myšlenku, že na planetě je hodně lidí a tudíž je nutné, aby se k sobě lidé navzájem chovali jako dravci, že může přežít pouze ten nejsilnější, nejbezohlednější a ten, který zamlčel ostatním bytostem svého druhu co nejvíce informací. Stále to známé archontí: "Rozděluj a panuj". Přemnožením lidstva a záměrným vyhrocením neřešených problémů zdůvodňují, že je správné vést války, ničit nejrůznějšími způsoby životní prostředí, neléčit lidstvo skutečně efektivním způsobem, dovolit ho zabíjet dávno překonanými způsoby léčby a tak rozvracejí postupně lidem jejich imunitní systém a celé lidstvo oslabují. Tato agenda přináší na nižší úrovni "banksterům" a vysoce postaveným politickým, farmaceutickým a zbrojním přisluhovačům velké zisky. Ale na té nejvyšší úrovni je naplňován skutečný a hlavní cíl, cíl Archontů. Tedy co největší výroba nízkovibrační energie utrpení, strachu a zla, skryté ničení přírody a všeho organického na naší planetě, ale zejména rozdělování lidstva a stavění je neustále proti sobě, aby se lidé sami navzájem ničili, ubližovali si, zabíjeli se a tak se karmicky zatěžovali, přičemž Archonti zůstávají jako loutkovodiči skryti v pozadí. Není v zájmu Archontů, aby životní úroveň všech lidí rostla, spolupracovali spolu, pomáhali si navzájem a evolučně dospěli.

Pokud tedy nemocnému nestačí ke kolapsu rozvrácený imunitní systém, tak dílo zkázy dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Většina moderních "léků" na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé. Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak. Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Zbytky imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání a rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti čekajícími na smrt. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času.

Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění, ale aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě více oslabován.

Na konferenci v roce 1969 zasvěcenec dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto:

"V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny. Veškeré další informace k této věci naleznete v Rockefellerově nadaci."

Zároveň ale uvedl, že vzhledem k populační explozi není nejmenší zájem ze strany těch nejmocnějších léčit jedince postižené tímto smrtelným onemocněním. Day přímo uvedl, že pokud lidé pomalu umírají na rakovinu nebo nějakou jinou stejně nebezpečnou nemoc, tak to může zpomalit tempo populačního růstu. Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Zdá se, že tito lidé vůbec nemají "Duši".

Archonti brání evoluci lidstva - Dr. Tullio Simoncini (3. část)

05.10.2018

Rychlá navigace: