Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (5. část)

(Článek 84)

Lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydaly již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšeli ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství.

Velikost a rozsah tohoto zločinu je nedozírný a jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí již za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?

V současné době v celém světě, umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností, jež v dnešní době dosahují astronomických částek.

V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba.

Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich nevěděl. Výsledek jeho práce je ignorován, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky a mohla proudit energie utrpení a smrti směrem k Archontům.

Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udržela tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem "Rakovinná léčba která fungovala" (The Cancer Cure That Worked).

Bohužel tato technologie i v dnešní době není povolena pro lékařské účely a mohou ji používat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři, používajícímu tuto metodu, který upadne v nemilost mocných, hrozí ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozoval lékařskou praxi, dostane se do konfliktu se zákonem a může skončit ve vězení. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena. Dr. Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok – kacíř už není upalován, ale pouze vězněn, pouze někdy zde umírá na "selhání srdce".

Pokud si někdo myslí, že žijeme v demokratickém světě, tak je na hlubokém omylu. Každý člověk má právo na šťastný život v míru, pokoji a ve zdraví. Každý člověk by měl myslet na druhé lidi, mít k nim lásku a být ochoten pro ně něco udělat. Myslet na druhé a nejen na sebe, je jedna z nejšlechetnějších vlastností, které může člověk mít. Pokud budou lidé z jakéhokoliv důvodu ožebračováni úzkou skupinou mocných, kteří vládnou tomuto světu a kteří vlastní banky, sdělovací prostředky, klíčové zdroje surovin a energií, bude tomuto světu vládnout duchovní chudoba a svět bude zbídačený a plný nuznosti. Dokud budou umírat miliony lidí ve jménu mocných farmaceutického průmyslu a jiných subjektů, bude tato planeta jen smutným místem k přežívání. Je na odvážných a laskavých lidech a na lidech, kteří mají zájem o druhé, toto vše změnit.

Snad se to vše brzy změní a tento brilantní vědec bude zařazen mezi největší velikány lékařského výzkumu, kteří přinesli lidstvu to nejcennější – účinný a levný lék se stoprocentní účinností, bez jakýchkoliv vedlejších účinků.

Videa a více informací v rubrice Geniové v šuplíku

Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (5. část)

28.09.2018

Rychlá navigace: