Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti nám nedovolují evolučně dozrát

(Článek 79)

Archonti v námi neviditelné sféře nám berou výsledky našeho poznávání, bádání a naši evoluci navádí do temnoty slepé uličky. Velkou většinu výsledků vědeckých výzkumů lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dno trezorů mimo lidský dosah a organizované vědecké experimenty slouží úzké skupině archontských hybridů, ovládaných archontskými loutkovodiči. Lidem jsou zpřístupněny pouze vědecké výzkumy druhé kategorie. Experimenty, které by lidstvo skutečně mohlo evolučně posunout jsou zesměšňovány, tvrdě kontrolovány a mediálně ignorovány. Progresivní vědci jsou sváděni z nadějné cesty poznání prostřednictvím manipulativně vypsaných a korupčně zaměřených tendrů či záměrně chybného zadání. Tak se stalo, že lidstvo dnes používá dávno přežité technologie a stále dokola objevuje věci, vynálezy a informace, které již vznikly v hluboké minulosti a které už dávno používalo. Archonti "za oponou" výsledky jejich práce ničí, převrací, zatajují nebo se jim vysmívají. Evoluční rozvoj lidstva by totiž jednoznačně zvýšil vibrace lidstva, a to by se odvrátilo od nízkovibračních praktik. Tím by archonti přišli o svůj pravidelný zdroj nízkovibrační potravy. Proto jsou průběžně ničeny důležité zdroje informací i celé starodávné knihovny. Místo toho se "naoko" s velkou vervou organizují stále dokola "nekonečné vědecké bádání" s cílem nic neobjevit a to pod záštitou těch nejtemnějších a nejkonzervativnějších sil. A pokud by se omylem objevilo něco skutečně převratného je to pečlivě uschováno hluboko v trezorech či v nekonečných sklepeních "Vatikánu". Jak jinak byste vysvětlili tyto skutečnosti? Před 6 000 tisíci lety v Sumerské říši vznikly tabulky a válečky s klínovým písmem. Na některých z nich byly objeveny výpočty oběžných drah velmi vzdálených planet a to hned třemi různými způsoby. 200 let před Kristem v době rozkvětu antiky Aristoteles přesně a matematicky definoval naši sluneční soustavu a pohyb planet. A přes všechny tyto dlouhodobě známé astronomické a matematické znalosti a informace, byl v roce 1600 upálen Giordano Bruno za svá tvrzení, že Země je kulatá a není středem vesmíru. Tisíce let archontská síla ohlupuje a sráží lidstvo a brání mu používat historicky nabyté vědomosti a poznání a rozvíjet jeho logické schopnosti a duchovní hodnoty. Naopak je neustále sráženo do propasti nevědomí a ti nejlepší, nejcitlivější a nejvědomější jsou pronásledováni, upalováni a zabíjeni. Je nejvyšší čas toto pochopit, přijmout a tomuto zlu se postavit.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Archonti nám nedovolují evolučně dozrát

24.09.2018

Rychlá navigace: