Souvislosti, které všude nenajdete

Neviditelní loutkovodiči za oponou

(Článek 78)

Archontští predátoři pracují skryti a využívají druhé, aby za ně konali ve viditelném lidském světě a zároveň, aby nesli ihned důsledky a později pak i na karmické úrovni. Cožpak existuje lepší způsob, jak nerušeně a bez námitek ovládat své oběti, než tak, že dotyční ani netuší, že ten ovládající existuje? Dokonce se ještě vysmívají a nadávají těm, kteří tuto lest prohlédnou. Archonti jsou specialisté na klam a iluzi (v gnozi je popsaná jako phantasia). A proč se Archonti prostě neukážou a nepřevezmou moc? To nemohou. Jsou projevem energetické poruchy a mají zde velká omezení ve srovnání s lidmi. Pokud by ale lidstvo projevilo svou skutečnou sílu a spojilo se, tak by Archonti museli odtáhnout pryč. V mnoha knihách se píše o tom, že mají predátoři strach z lidí a z odhalení a proto zůstávají ukryti. Alespoň prozatím. Musí oklamat lidstvo natolik, aby si samo vybudovalo své vlastní vězení a věznili se navzájem. Tak by bylo dosaženo našeho plného zotročení. Archonti jsou pro nás neviditelní také proto, že se pohybují v jiném frekvenčním pásmu, než jsme schopni dešifrovat našimi pěti smysly. Archontský virus potřebuje mnohem více radiace než my, a proto je ozařována zemská atmosféra. Potřebují k životu nízkofrekvenční energii, ale neumí si ji sami vyrobit, a proto používají lidské bytosti jako "baterie" a nutí je tuto energii vytvářet. Umí si ale také brát energii z vysoké radiace. V tomto kontextu se nabízí myšlenka, že jaderná katastrofa ve Fukušimě zřejmě nebyla takovou náhodou, jak se oficiálně tvrdí. Ve frekvenčním pásmu lidstva hají archontské zájmy hybridi, kteří jsou speciálně vytvořené tak, aby se staly nositeli viru Demiurga. Existují různé úrovně infiltrace archontím virem a to se projevuje podle toho, jak moc jsou lidé ovlivňováni "Nekonečným Vědomím". Jsou lidé, kteří takřka úplně dokážou odfiltrovat vliv fantomového "Já" a u dalších zase dokázalo fantomové "Já" získat nad člověkem absolutní kontrolu a moc. Největší skupinou jsou ale lidé, ovládaní archontským virem částečně či do značné míry. Zcela kontrolovaní archontským virem jsou většinou psychopati, kteří se díky tomu stávají protěžovanými lidmi, které globální archontský systém vyhledává a používá v politice a řídících hospodářských funkcích. A nakonec tu máme "elitní" pokrevní linie, které jsou přímým vtělením Archontů a to jsou skutečně ti nejtěžší psychopaté. Oni jsou přímými prostředníky mezi skrytými Archonty a lidskou populací a de fakto řídí celý Systém. U elitních hybridů se archontský virus v jejich chování projevuje mnohem výrazněji než ve zbytku populace a vytváří s lidskou DNA frekvenční komptabilitu, která umožňuje, aby byli více "posedlí" a jejich činy a vize byly děsivější a protilidštější.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Neviditelní loutkovodiči za oponou

22.09.2018

Rychlá navigace: