Souvislosti, které všude nenajdete

Únos lidstva

(Článek 77)

Don Juan Matus, mexický šaman citovaný v knihách Carlose Castanedy, popsal únos lidstva velmi působivě v Castanedově poslední knize (Aktivní část nekonečna):

Z hlubin kosmu se vynořil predátor a převzal vládu nad našimi životy. Lidské bytosti jsou jeho vězni. Tento predátor je naším pánem a vládcem. Udělal z nás poslušné, bezmocné bytosti. Pokud chceme protestovat, náš protest okamžitě potlačí. Pokud chceme jednat nezávisle, zajistí, abychom to nedělali… Ano, jsme ve vězení!

Ovládli nás, protože jsme jejich potravou a nemilosrdně nás vysávají, protože se tím udržují při životě. Přesně tak, jako my chováme na drůbežích farmách kuřata, tak chovají predátoři nás na lidských farmách. Tak mají svoji potravu vždy při ruce.

Zamyslete se nad tím, jak byste vysvětlili obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho přesvědčení a názorů. Domorodí šamani věří, že nám predátoři dali náš systém víry, přesvědčení a názorů, naše pojetí dobra a zla, naše společenské zvyklosti včetně peněžního systému. To oni nastavili naše názory a představy o úspěchu a neúspěchu. To oni nás obdařili závistí, nenasytností, a zbabělostí. To predátoři nás nutí k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti.

Aby nás udrželi v poslušnosti a slabé, použili predátoři strategický manévr, předali nám svoji vlastní parazitickou mysl, která je rozmrzelá, rozporuplná, zasmušilá, neustále plná strachu z odhalení. Tak lidstvo "žije" a neuvědomuje si, jaké mu bylo podsunuto poslání. Produkovat potravu archontským parazitům, což jsou nízkofrekvenční vibrace, na které je lidská energie jejich manipulacemi snížena. Tak globální společnost naoko hovoří o lásce, rodině, pokroku, soucitu, spolupráci, ale ve skutečnosti je podporován všeobecný chaos, násilí, válečné lokální konflikty, bezpráví, cynický kariérismus, singl, homosexualita, nejrůznější úchylky a závislosti. Je celosvětově podporováno stravování masem, na úkor ekonomičtějšího vegetariánství, což přináší obrovské utrpení zvířat a každý den se tak stal satanským rituálem - dnem obrovského zabíjení zvířat, kdy krev teče proudem. Tak je zaručena pravidelná produkce obrovského množství nízkovibrační energie strachu, napětí, úzkosti a bolesti.
Je nejvyšší čas zastavit tyto sračky!

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Únos lidstva

22.09.2018

Rychlá navigace: