Souvislosti, které všude nenajdete

Archontská symbolika

(Článek 141)

Archontské parazitování na lidské energii již trvá velmi, velmi dlouho a je zde trvale přítomné a je prováděno individuálně i kolektivně. Pokud lidské bytosti sníží svoje frekvence a jsou připojeny k archontskému frekvenčnímu pásmu. Jejich energie může být odsávána způsoby, jaké si většina lidí ani neumí představit. Trik je v tom, že je připoutána pozornost k osobě nebo symbolu, který představuje archontskou frekvenci a skrze toto soustředění se vytvoří energetické spojení s Archonty. Platí zásada, že kam jde pozornost tak tam jde i energie.
Důležitým způsobem jak odsávat energii je využívání symbolů. Archontské symboly jsou všude kolem nás. Třeba socha Svobody je dalším příkladem archontského převrácení. Drží v ruce klasický symbol archontské sítě – zapálenou pochodeň. Ve skutečnosti je znázorněním babylonské bohyně Semiramis. Pochodeň je sice symbolem osvícení ale jen pro zasvěcené, tedy pro ty, kteří jsou spojeni s archontí agendou. Archonti jsou známí jako démoni ohně. I gnostici je popisovali tak, že jsou složeni ze "světélkujícího ohně" a také podle koránu jsou džinové (Archonti) vytvořeni z "ohně bez kouře". Do naší reality vstupují přes frekvenci ohně. Proto je oheň tak často používaný v satanistických rituálech. Dalšími archontsko-saturnské symboly jsou – pyramida, vševidoucí oko, šestiúhelník, krychle či černá kostka, kříž ve správných proporcích, pěticípá i šesticípá hvězda a lebka, související s astrologickou rolí Saturnu a jeho spojením s kultem smrti.
Kopec Kapitol, jeden ze sedmi římských pahorků, dostal svoje jméno od latinského "caput", což znamená lebka, a proto, když je něco kaput, je to ukončené nebo mrtvé (čili to náleží Saturnu). Kapitolský vrch se původně jmenoval Mont Saturnius – hora Saturnu a na jejím úpatí dodnes najdete ruiny Saturnova chrámu. Odtud se také odvíjí název vrchu Kapitolu ve Spojených státech (ovládaného Demiurgem a Saturnovým kultem smrti). Anglický název pro hlavní město, kde sídlí vláda země je "capital", je to další symbolika cíleného spojení se Saturnem a smrtí. Vyobrazení Ježíše trpícího na kříži je také výrazná satanská symbolika trpící oběti. Symboly Spojených národů, Evropské unie, nadnárodních korporací, různých náboženství, tajných společností a satanismu nejsou náhodné. Mají energetický a okultní význam.
Všechny symboly reprezentující kolem nás Demiurga, Saturn, Archonty, Měsíc a Matrix nejsou kolem nás jenom tak bezdůvodně. Satanisté uvádí, že pentagram v kruhu vytváří energetické zdi, které umožňují různým entitám proklouznout do naší reality, ale přitom jim nedovolí uniknout z energetického štítu pentagramu. Satanisté mají ze svých pánů obrovský strach a respekt. Symboly jsou holografické projekce informačních polí a takto se je musíme naučit vnímat. Mluvená slova jsou sice také energetická informační pole, ale my slyšíme, co nám říkají a máme volbu na ně vědomě reagovat. Ale u vizuálních symbolů to většinou není možné. Vstupují do mozku přes zrakové senzory, většinou podvědomě, aniž bychom si jich vůbec všimli. Naprostá většina zrakových vjemů proniká do mozku vědomou částí mozku a je nepovšimnuta. Tam jsou zachyceny podvědomím, kde se i tvoří naše "fantomové Já". Proto jsou symboly tak mocné a úspěšné při vytváření manipulaci fantomové reality. Jsou bránami do našeho vědomí. I čínský filosof Konfucius (551 – 479 před n.l.) řekl: "Znaky a symboly řídí svět, ne slova ani zákony". Symbol odráží frekvenci toho, co symbolizuje a zaměření na symbol vytváří energetické spojení a vy se propojujete nejen se symbolem, ale i s tím, co symbolizuje. Muslimové na své pouti v Mekce krouží v davu kolem černé kostky "Kaaba" (saturnského symbolu). Věřící se tak ladí na tuto frekvenci, stejně jako muslimové po celém světě, když padají pětkrát denně na kolena čelem k Mekce a zaměřují se ve své mysli na kostku Kaaba. Jejich energie tak může být vysávána a jejich mysl a tělo se stále silněji propojuje s Demiurgovým, archontím virem. Jejich vědomí je tak manipulováno a udržováno v transu nevědomí, podřízenosti a závislosti.

Archontská symbolika

25.11.2018

Rychlá navigace: