Souvislosti, které všude nenajdete

Archontská matematika

(Článek 142)

Saturnova pečeť pochází z magického Saturnova čtverce, který je zároveň magickým čtvercem svobodného zednářství. Tvoří ho číslice od 1 do 9 uspořádané tak, aby součet všech jednotlivých sloupců a řádků ve všech směrech dával vždy výsledné číslo 15. V numerologii se čísla sčítají, dokud nedostaneme jedinou číslici. Pokud použijeme tento postup na magický čtverec Saturnu a na stále se opakující číslo 15, tak se toto číslo změní na 1+5 = 6 tedy 666 – "znamení Bestie" z knihy Zjevení.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Číslice jsou číselná vyjádření energetických stavů a magický čtverec opakujících se šestek není pojmenován po Saturnu vůbec žádnou náhodou. Všechna čísla v Saturnově čtverci dávají dohromady součet 45, což je numerologicky číslice 9. Spojíme-li všechna čísla od 1 do 9 tak dostaneme pečeť Saturnovu, které svobodné zednářství symbolizuje svým kružidlem. Saturnská frekvence je tak zakódována do hlavního symbolu svobodného zednářství a do všech čísel od 1 do 9 a také do všech čísel bez ohledu na jejich velikost, protože všechna čísla obsahují 1 až 9. Nula není považována za energeticky aktivní, stejně jako v počítačích představuje elektrický stav vypnuto. Takže kdo ovládá čísla 1 až 9, ovládá také všechna čísla a protože čísla vyjadřují energetické a informační stavy, může ovládat hru tím, že ovládá matematiku Matrixu. Matematika, kterou se učíme, není naše. Je to matematika Archontů, je to matematika Matrixu.
Většina členů tajných společností je programována a ovládána symboly a rituály, které provádějí, ale jsou pro ně nesrozumitelné a nerozumí jim. Rituály a symboly v každém patře zasvěcení jsou určeny k tomu, aby umožnily čím dál silnější posednutí členů archontským virem a s ním spojenými entitami. Mnoho známých a příbuzných svobodných zednářů popisovali, jak se změnila jejich osobnost poté, co vstoupili do "řádu". Symboly a rituály jsou mocnými nástroji, pomocí nichž dochází ke stále většímu posednutí účastníků, protože připoutají jejich pozornost k tomu, co je následně ovládne.
Připojování lidí k archontsko - saturnské frekvenci bez jejich vědomí probíhá také na "nízkofrekvenčních" koncertech a při sledování videí plných satanských symbolů. Existují, ale i jiné manipulace a cesty, které skrytě vedou k Archontům – politické strany a bankovnictví, pedofilie, satanismus, náboženství, armáda, média, farmacie, tajné společnosti. Hluboko ve struktuře těchto organizací nalezneme stejnou archontí stvůru, která je řídícím elementem. To je ta skrytá ruka, která ovládá a řídí svět na cestě k destrukci, umělé inteligenci a odlidštění, zotročení lidské populace a smrti. K tomu, aby na vás symboly působily, si je vůbec nemusíte uvědomovat. Působí podprahově, pod prahem vědomé mysli a zde symboly účinkují nejsilněji. Reklamy, ale i rozhlasové a televizní vysílání jsou plné těchto podprahových zpráv a sdělení, aby vás manipulovaly ke koupi nějakého výrobku, aby ovlivnily vaše postoje a aby vás propojily s nízkofrekvenční realitou. Podprahová manipulace byla skvěle zobrazena ve filmu "They Live" (jsou mezi námi), ve kterém speciální brýle umožňovaly těm, kdo je nosili, aby viděli to, co ostatní spatřit nemohli. Uvědomili si, že podprahové vzkazy jsou všude kolem nich a že nad nimi převzala kontrolu a vládu nelidská rasa, která se skrývala ve zdánlivě lidských tělech. Bohužel něco podobného se nyní všude děje kolem nás. Pusťte si filmy ze 60., 70., 80., let a porovnejte lidské chování a jejich přístup. Lidé byli mnohem lidštější a empatičtější. Uvidíte, jak velká změna už nastala, jak moc už jsme zmanipulování a přeprogramovaní. Je nejvyšší čas si vše uvědomit a zapnout evoluční zpátečku.

Archontská matematika

26.11.2018

Rychlá navigace: