Souvislosti, které všude nenajdete

Svobodná volba

(Článek 143)

Naše tělo i vědomí je manifestací ducha a svobodné volby. Máme v sobě obrovskou moc a schopnosti, o kterých tuší jen málokdo. Můžeme úplně všechno, být úspěšní, nemocní, zdraví, zamilovaní, ignorantští, můžeme se vydat ke světlu a být šťastní nebo si můžeme zadat s temnem a tak postupně snižovat své vibrace a postupně tuhnout a měnit své srdce i sebe v kámen. Můžeme pomocí svého probuzeného vědomí měnit svou povahu, karmu, osud i DNA, tím, že rozdmýcháme v sobě božskou jiskru v oheň poznání. Podle původní božské matrice je možno opět přeprogramovat, překódovat naši zmanipulovanou a zaneřáděnou DNA. Veškeré nástroje pro naši pozitivní změnu máme v sobě, jen musíme ten transformační program na vědomé úrovni spustit. Klik, odhodlané, vědomé rozhodnutí a program se spustí. Jakmile se skutečně rozhodnete, začne fungovat zákon rezonance a od toho okamžiku se začnete měnit na vědomé i nevědomé úrovni. Spolu s vámi se začnou díky rezonanci měnit postupně i lidé kolem vás a celé okolí. Můžeme šířit kolem sebe světlo poznání nebo depresivní tmu. Vaše rozhodnutí Vesmír respektuje a záleží jen na vás, jakou duchovní evoluci si vyberete, jestli strávíte v dalších inkarnacích tisíce let v temných nízkofrekvenčních světech nebo tuto zkušenost minete. Ve Vesmíru neexistuje čas a tak vaše evoluční utrpení může trvat neskonale dlouho. Fraktálové uspořádání Vesmíru umožňuje opravovat na základě jedné buňky fyzická těla a božské uspořádání umožňuje na základě božské jiskry tvořit naši auru, duši a vědomí.
Mnozí si myslí, že jednají správně, ale často jednají jen z úrovně nevědomí, protože si nedají tu práci, aby odhalili pravdivé informace na základě logiky, intuice či gnostického vnitřního poznání. Neomlouvá je, že často z důvodu neznalosti a nevědomosti nekonají správně, ubližují a tím si snižují vibrace, vzdalují se od Světla poznání a zbytečně se karmicky zatěžují.
Je nejvyšší čas si uvědomit, kdo jsme! Můžeme začít s tím, že si uvědomíme, kdo nejsme. Nejsme určitě ubohé hračky a oběti v rukách bytostí, které si říkají "elita". Nejsme přece hlupáci, kteří se nechají zmanipulovat natolik, že uvěří a přijmou i do očí bijící lži, podle kterých se budou "pokorně" chovat. Nejsme také ubozí otroci, kteří si nechají vnutit otročinu a životní styl bez své jediné skutečně originální myšlenky a projevu a otročí, aby zaplatili základní životní potřeby na planetě hojnosti nebo spláceli dluhovou past, kterou jako nášlapné miny na ně nastražili Archontské entity. Přece také nechceme být těmi, kteří prodají svojí duchovní podstatu, lidství a budoucnost vychytralým entitám a kteří začnou pro materiální výhody ubližovat, ničit a dokonce i případně zabíjet ostatní, těžce zkoušené příslušníky svého živočišného druhu. Ve své podstatě jsme vnímaví lidé a ne odlidštěné počítačové terminály, nejsme přece ani montující roboti pracující na povel. Nebuďme zombie bez mozku, připravené o své vědomí. Nebudeme ani "věšáky na kabáty", tedy těmi, kterým vypnuli levou mozkovou hemisféru, která může odhalit pomocí logiky a zkoumání tu obrovskou lež a manipulaci, která se na nás praktikuje a "zabetonovali" pravou mozkovou hemisféru, která odhaluje bezpečně lež pomocí intuice, nacítění a hlubokého vhledu. Nejsme přece také kamenné sochy bez citlivosti, světla a božské jiskry v srdci.
Nebuďme líní, a vezměme si zpět k sobě veškeré pravomoce, které jsme delegovali nejrůznějším autoritám. Ty prokázaly, že neslouží celku a nám lidem, ale jen sobě a archontské agendě, ať už jsou to politici, duchovní, lékaři či pracovníci sdělovacích prostředků. Tou nejdůležitější nezbytností je neustále hledat a ctít pravdu! To je nejzákladnějším předpokladem pro naši úspěšnou a vzestupnou evoluci. K tomuto cíli nám pomůže uvědomění, že jsme nesmrtelné, duchovní, multidemenzionální bytosti, které se neustále inkarnují, aby získali další zkušenosti.
Jako duchovní a nesmrtelné bytosti můžeme kdykoliv přestat tvořit tuto realitu, která nás manipuluje, lže nám, ovládá a vykořisťuje. Stačí, přestat hrát tuto hru zvanou Matrix a zvolit si jakoukoliv cestu mimo oficiální systém. Naši vnitřní svobodu nemohou vyvážit žádné peníze, kariéra ani moc. Svobodné rozhodování, ušlechtilý přístup a pochopení celistvosti a důležitosti kolektivního vnímání je alfou a omegou našeho probuzení a pochopení. Rozhodně bychom neměli dělat nic proti svému srdci, svědomí a probuzenému vědomí a dělat jen to, co nás těší, baví a je v souladu s naším vyšším "Já", ale zároveň pomáhá a slouží druhým. Žádné materiální pozlátko, úspěch a moc nestojí za to, abyste to dělali jinak.

Ke svobodnému životu bez Matrixu potřebujeme mít určitý stupeň skromnosti, abychom si uvědomili, jak málo toho víme a jak málo nám oficiální zdroje dovolují poznat. Je třeba opustit veškeré zkostnatělé a bez výhrady přijímané systémy, přesvědčení a víry. Musíme obnovit periferní vnímání tím, že se přestaneme soustřeďovat jen na jednotlivé body a začneme hlavně sledovat to, jak jsou propojené. Tím pádem se nám začnou objevovat a odhalovat skutečné obrazy. Až toto uděláme, fantomový svět se ocitne ve vážných problémech, protože jeho základní programy budou vymazány. Nejsilnějšími příčinami ovládnutí lidstva je arogance a naivita. Jakmile se zbavíme této hochštaplerské dvojky šmejdů, tak se i rychle zbavíme nevědomosti. Než k tomu ale dojde, musíme nosit okovy. Záleží ale na každém z nás, zda si zvolí vězení nebo ráj.

Svobodná volba

27.11.2018

Rychlá navigace: