Souvislosti, které všude nenajdete

Archontský závoj – 1. část

(Článek 158)

Před 26 000 lety Archonti prohlásili tuto planetu za svůj majetek a všechny bytosti žijící na ní za své zajatce a otroky. Prohlásili tuto planetu za obsazenou zónu a každé vesmírné vozidlo vstupující nebo opouštějící planetu potřebovalo speciální povolení od Archontů. Toto je důvodem pro takzvané "nezasahování" o kterém tolik slyšíme. Lidská rasa byla po celá tato milénia Archonty držena jako rukojmí, a poté, co byla lidská rasa udržována v nekonečné smyčce systému reinkarnací, znovu a znovu na to samé místo, nastalo zapomnění a přišla letargie. Čas amnézie je téměř u konce. V minulosti byl jedinou cestou jak z této karantény utéct proces vzestoupení, během kterého člověk musel uvolnit všechny závazky a připojení (attachments) na všech fyzických, éterických, astrálních a mentálních realitách, kde Archonti mohou působit. Jakmile ale bude rozpuštěna karanténa, lidstvu se otevře alternativní cesta ke svobodě a získají ihned možnost cestovat do jiných solárních systémů.

Archonti svoji kontrolu udržovali díky speciální technologii, která je nazvána - Závoj. Je to elektromagnetický frekvenční plot na nižší astrální a především na éterické pláni, s dosahem maximálně 13,4 kilometrů směrem nahoru a směrem dolů od povrchu naší planety. Tento plot do značné míry zabraňuje Světlu vstupovat do karanténní Země. Závoj je ovládán nefyzickými Archonty. Tato technologie by mohla být nejlépe popsána jako éterický HAARP. Zkresluje strukturu časoprostoru na kvantové úrovni a tak vytváří velké potíže pohonným systémům UFO pozitivních mimozemských sil. V minulosti to značně zbrzdilo jejich postup, když pomáhaly této planetě.

Technologie Závoje drží stranou pozitivní mimozemšťany a její funkcí je programování a přeprogramování lidské populace. Také udržuje lidstvo v reinkarnačním / recyklačním procesu.

1) Snižuje vědomí světelného těla, deaktivuje merkabu. Tento program je udržován pomocí rezonanční technologie éterické stojící vlny.

2) Blokuje svobodnou vůli lidí a jejich pozitivní iniciativu. Tento program je udržován pomocí éterické infrazvukové technologie. Část tohoto zvuku je vysílán vůči fyzické rovině a někteří lidé ho mohou slyšet jako velmi nízko frekvenční šum. To bylo zdrojem záhadných zvuků, které lidé slyšeli na počátku roku 2012 a nebylo to ničení hluboko podzemních armádních základen, jak některé zdroje chybně hlásily. Infrazvuk blokuje určitá centra ve fyzickém mozku a to blokuje pozitivní iniciativu. Tento infrazvuk je také zdrojem neobvyklé únavy, kterou mnozí lidé zažívají bez zjevného důvodu.

3) Snižuje inteligenci. To je prováděno vyvoláváním silných magnetických polí do éterického mozku a do membrány mezi fyzickým a éterickým mozkem a to narušuje proces myšlení. Tento program má za následek zamlženou mysl, zapomnětlivost a nedostatek soustředění.

4) Navozuje disharmonii ve vztazích. Toto je prováděno manipulací s čakrami éterického těla a vytvářením disharmonických frekvencí v aurické membráně pomocí éterického infrazvuku. Tento program má za následek umělé oddělení mezi láskou a sexualitou, zavření srdce, hyperaktivitu mysli a nerovnováhu mezi ženskými a mužskými principy.

5) Navozuje chudobu. To se děje projektováním hologramů / obrazů chudoby do éterického mozku.

6) Rozděluje lidi a vytváří menšiny. Tento program operuje zaměřováním se na rozdílné menšiny specifickými protikladnými éterickými holografickými obrazy a poté mezi nimi vytváří rozdělení.

7) Vytváří negativní stravovací vzory a obezitu. Tento program je vyvoláván projekcí obrazů určité stravy, které vytváří obezitu, do éterického mozku.

8) Vševidoucí oko. Tento špehovací program pracuje z éterické pláně a monitoruje všechny aktivity všech fyzických bytostí a poté je hlásí nefyzickým Archontům.

9) Implantáty. Jsou to éterické, astrální krystaly, které byly vloženy do aury každé lidské bytosti těsně před inkarnací. Tyto implantáty odstraňují paměť předchozích inkarnací a jsou hlavním důvodem, proč si většinou nepamatujeme minulé životy, ani Archontské entity, které řídí planetu. Implantáty jsou něco, co můžeme poeticky nazvat "rouška zapomnění".

Archontský závoj – 1. část

12.12.2018

Rychlá navigace: