Souvislosti, které všude nenajdete

Galaktický Kodex bytostí Galaktické Konfederace 2

(Článek 161)

Článek II: Zákon Rozdělení Konfliktních Stran

Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo být oddělená a ochráněná od negativních činů jinak vnímajících bytostí. Tato sekce upravuje podmínky v těch částech vesmíru, které byly právě osvobozeny od vlivu sil Temnoty, ale které zatím nebyly přijaty do Konfederace. Síly Světla vždy rozdělí strany konfliktu, aby je ochránily před vzájemným násilím. Síly Světla jsou poté vyjednávačem, dokud není konflikt vyřešen. Tato sekce je často užívána k ukončení válek a dalších ozbrojených konfliktů.

Článek III: Zákon Rovnováhy

Každá vnímající bytost, která se rozhodla žít a jednat proti principům Galaktického Kodexu a odmítá je, nebo není schopná je teď přijmout a vybalancovat následky svých minulých činů, bude eskortována k Centrálnímu Slunci, restrukturalizována na základní živelnou esenci a začne znovu svůj nový cyklus evoluce. Tato sekce upravuje vztahy mezi silami Světla a silami Temnoty. Při porážce je bytostem náležícím Silám Temnoty dána možnost přijmout Galaktický Kodex, udělat co nejvíc mohou, aby odčinily své chyby a následně žít pozitivně. Pokud vše přijmou, je jim odpuštěno a připojí se ke Konfederaci. Pokud nejsou schopni nebo ochotní toto přijmout, jsou eskortováni k Centrálnímu Slunci, jejich osobnost a duševní esence jsou restrukturalizovány Elektrickým Ohněm a jejich Boží Jiskra začne nový cyklus evoluce.

Článek IV: Zákon Zásahu

Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo zasáhnout ve všech situacích kde je Galaktický Kodex porušován, bez ohledu na lokální zákony Tato sekce popisuje politiku sil Světla ve vztahu k okupovaným planetám. Konfederace si vyhrazuje právo zasáhnout ve všech oblastech, civilizacích, planetách a solárních systémech, kde je Galaktický Kodex porušován. Má právo tak učinit bez ohledu na pozici lokální civilizace v daném zásahu. Vždy má právo užít všech mírumilovných prostředků vzdělávání a regulace. Pokud je porušená většina principů Galaktického Kodexu, má právo užít vojenských sil. Zvláštním případem jsou planety pod přímou okupací sil Temna. Síly Temna obvykle berou lokální populaci jako rukojmí, aby zmařily postup sil Světla.

Na Zemi také síly Temna vyhrožují nukleární válkou, pokud by síly Světla zasáhly. To je hlavním důvodem, proč síly Světla zatím neosvobodily tuto planetu (a ne nesmysly typu nezasáhneme, protože respektujeme svobodnou vůli nebo budeme jen sledovat, jak utrpení pokračuje). Tak jako v každé situaci s rukojmími i toto vyžaduje spoustu zkušeného vyjednávání a taktického přístupu. Tato situace je postupně v řešení a také planeta Země bude osvobozena v průběhu našich životů.

Článek IV. Odstavec 1: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo v případě potřeby povolat Galaktickou Konfederaci a ta má právo asistovat, bez ohledu na lokální zákony

Tento odstavec poskytuje základnu pro zásah a asistenci všem rukojmím sil Temnoty. Síly Světla dělají vždy to nejlepší, co mohou, aby asistovaly a vylepšily životní podmínky všech vnímajících bytostí.

Situace na Zemi jasně ukazuje, jak síly Temnoty všechny drtí, manipulují a dominují nad Světlem na této planetě. To se naštěstí brzy změní.

Článek IV. Odstavec 2: Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo implementovat Galaktický Kodex všem civilizacím a v případě nutnosti dobýt vojenskou silou oblasti porušující Galaktický Kodex

Tento odstavec poskytuje základnu pro osvobození okupovaných planet použitím vojenské síly. Vojenské síly Konfederace odstraní zastupitele sil Temna a osvobodí rukojmí. Poté ostatní síly Konfederace působí jako průvodci procesem přijetí planety do Konfederace tím, že lokální populaci poskytnou instrukce a inspiraci.

Někteří lidé si možná myslí, že Konfederace nemá právo zasáhnout a že lidstvo má právo vyřešit své problémy samo. Toto zkrátka není pravda. Mnoho válek napříč celou planetou a neustálé porušování základních lidských práv ukázalo, že lidstvo není schopné vyřešit svou vlastní situaci. Takže je určitě mnohem lepší, když obdrží moudré strážce jako průvodce. Konfederace tedy nahradí momentální loutkovodiče (síly Temna), které zotročilo lidstvo před dlouhou dobou v Atlantidě. Teprve potom se Galaktický Kodex konečně stane univerzálním etickým kódem napříč vesmírem a Temnota přestane existovat.

Galaktický Kodex bytostí Galaktické Konfederace 2

14.12.2018

Rychlá navigace: