Souvislosti, které všude nenajdete

Ivo Wiesner: Awareness

Awareness (Cosmic Awareness) je skupinová duchovní energie, vyjadřující sebe samu prostřednictvím osobního vědomí takových osobností jako byli Buddha, Kristus, Edgar Cayce, Krišna, Muhammad a další velcí avatarové, představující propojení univerzálního kosmického vědomí (Boha, Stvořitele) s vědomím lidstva a každého člověka. Awareness hovoří k lidem neustále od okamžiku, kdy Země začala vstupovat do nového věku vyššího duchovního vědomí a může s ním komunikovat každý člověk s probuzeným vědomím, přičemž taková komunikace se stává brzy oboustrannou. Počínaje rokem 1963, komunikuje Awareness prostřednictvím pečlivě vyškolených duchovně vyspělých osobností, které přijímají informace ve stavu hlubokého transu a interpretují je způsobem, který je lidem srozumitelný. Použité informace pocházejí od média Paula Shockleye, kterým jsou zapsány a poskytovány formou Cosmic Awareness Communications (C. A. C.). Informace od Awareness jsou objektivní, nestranné a ukazují se jako pravdivé (pokud to vůbec lze posoudit). Oproti tomu u relací poskytovaných entitou Germane, lze pozorovat jistou, byť nepříliš velkou tendenci stranit civilizaci Lyranů a interpretovat jejich historii a činy v příznivějším světle, než jak to vypráví historie. Může na tom mít podíl skutečnost, že entita Germane je velmi pravděpodobně skupinovým vědomím, majícím kořeny v prastaré humanoidní civilizaci Lyranů. Proto ji považuji za spojené kolektivní vědomí, které vystupuje jako "plural majesticus". Informace z tohoto zdroje jsou zjevně poněkud zatíženy samotným původem tohoto vědomí, takže některé závěry vztahující se k lyranské civilizaci jsou do jisté míry tendenční a je vhodné si je prověřovat v konfrontaci s jinými zdroji. Je to zřetelné především v případě osvětlování původu lidstva, ale také v přístupu k fenoménu Ježíše Krista, oproti informacím ze zdroje Cosmic Awareness, který podle některých indicií pochází z centra Kristova vědomí.

Podobným informačním zdrojem jsou Sethovy knihy, což je soubor zápisů diktovaných duchovní bytostí jménem "Seth" médiu Jane Robertsové, prosté písařce bez akademického vzdělání, které podávají hluboký filozofický, historický a společenský pohled na řadu základních problémů lidstva. Poskytnuté informace mají tak hluboký a filozofický záběr, že je zcela vyloučeno, aby byly původním autorským dílem této prosté ženy. Významné informace, zejména o dávné historii pozemské civilizace, poskytly tzv. Naacal Tabletts, nalezené Jamesem Churchwardem, plukovníkem britské koloniální armády v Tamilnadu v Jížní Indii. Churchward se ve volném čase se zabýval amatérskými archeologickými výzkumy prastaré tajemné civilizace Nágů a navázal na studie Le Plongeona. Ve starém hinduistickém Šivově chrámu v Kančípuramu objevil rozsáhlou prastarou knihovnu měděných, kamenných a hliněných tabulek popsaných archaickým zapomenutým písmem z období země Mu. Pod vedením chrámového kněze po dvou letech ovládl tento jazyk do té míry, že mohl tabulky číst a překládat. Tabulky byly původně uloženy v tajné knihovně chrámového komplexu zasvěceného Nagarjunovi, (Nága Nejvyšší Moudrosti) postaveném Nágy na území Nágalandu. Tabulky nikdy neopustily Indii a jsou údajně nadále uloženy a bedlivě střeženy v tajné knihovně kančípuramského chrámu zasvěcenému Šivovi. V tabulkách je uvedeno, že Nacaalové původně sídlili na velkém kontinentu v Pacifiku jménem Muror (Mu, Elmurie), který zanikl v několika etapách během rozsáhlého zemětřesení vyvolaného geotektonickou zbraní použitou nepřátelskými obyvateli ostrova Talavaitichquya (Antarktida?). Nágové převezli ještě před katastrofou lidské kmeny (předky Hopiů) na pevninu a sami přesídlili do oblasti dnešní Zadní Indie.

09.04.2017

Rychlá navigace: