Souvislosti, které všude nenajdete

Cabal v průběhu věků byla hybnou silou válek a stála za destabilizaci zemí, rozdělení lidí a uzurpování vlády

(14. díl)

Protokoly sionských mudrců jsou oficiálně považovány za hoax, ale na základě hlubokého zkoumání je třeba říci, že hoaxem nejsou. Sionští mudrcové ve 24 protokolech popsali svoji vizi světa, jeho populaci a ukázali svůj nejvyšší cíl – vytvoření naprosté světové dominance a jedné světové vlády a Nový světový řád, kde jejich král, král králů, bude korunován na trůnu Sionu, aby navždy vládnul světu.
Někteří mají za to, že protokoly byly okopírovány z knihy z 19. století jménem "Dialog v pekle" mezi Machiavellim a Montesquieuem od Maurice Jolyho, ve které osoba Napoleona byla změněna na Žida a Francie byla změněna na svět. Ostatní jsou zase přesvědčeni, že sionské protokoly byly okopírovány z knihy "Machiavelli, Montesquieu a Rousseau", kterou napsal Jacob Venedey. Další teorii měl Barruel. Ten byl přesvědčen, že původní viníci nebyli Židé ani Napoleon, ale zednáři. Barruel napsal řadu čtyř knih o Velké francouzské revoluci, ve kterých přednesl důkazy o zapojení tajných společností do revoluce. Prostě tyto protokoly, které byly publikovány v Rusku v roce 1905, nebyly nikterak nové. Jedním z problémů se sionskými protokoly je ale ten, že jsou obklopeny velkými emocemi.
Lidé, kteří je studují, jsou konfrontováni se svým vlastním systémem přesvědčení. Zdá se, že sionské protokoly jsou velmi starým textem a byly použity jako zdrojové texty, ze kterých vznikly další knihy. Vzpomeňte na Adama Weishaupta, zakladatele iluminátského řádu. V roce 1776 sepsal dokument, který udával jasný přehled cílů, přesvědčení a protokolů iluminátů neboli Cabal. Instrukce, co dělat a co nedělat, byl jeho úkol od Rothschilda. Že by ty protokoly sepsal sám od začátku? Podle zasvěcených lidí je to velmi nepravděpodobné. Spíš mu původní protokoly dal Rothschild, stejně jako konstantinopolský dopis, který Adam Weishaupt od Rothschilda dostal. Rodina Rothschildů byla nesmírně mocná a Rothschildi byli přímými potomky chazarské šlechty, která kolem roku 1080 odešla z Ruska. Vlastnili spoustu původních dokumentů a protokolů a právě tyto texty mohly být původním zdrojovým dokumentem pro sionské protokoly z 20. století, jak byly publikovány v Rusku. Pokud to tak bylo, tak si můžete být jisti tím, že slovo Chazar bylo změněno na slovo Žid a slovo chazarské na slovo židovské. Tyto protokoly jsou dokonalým textem, který se velmi hodil jako spoušť pro vyprovokování antisemitismu v ruské revoluci a v obou světových válkách, který z Židů udělal největší obětní beránky. Čím více se ponoříte do starých textů, tím více vylézá na povrch, že Chazarové v průběhu věků Židy využívali k tomu, aby byli terčem viny za vše, co se pokazilo a za vše, co vysoce postavení Chazarové udělali, aby zotročili lidi a okradli je. Ze všeho byli viněni Židé, ale konec konců, Chazarové pro vnější svět jsou Židé, Aškenázové a nacisté. Protokoly jsou popisem všech různých způsobů, které Cabal používá k řízení, manipulaci, vymývání mozků a ovládání Goyimů, obyčejných lidí – ne-Chazarů. Pokud budete studovat "Protokoly" dostatečně pozorně, naleznete v nich zásadní informace, ale při četbě těchto textů vám zřejmě bude běhat mráz po zádech....

Cabal v průběhu věků byla hybnou silou válek a stála za destabilizaci zemí, rozdělení lidí a uzurpování vlády

17.02.2021

Rychlá navigace: