Souvislosti, které všude nenajdete

Celý svět je gigantická korporace, která zotročuje nevědomé lidi

(3. díl)

Téměř všechny země jsou registrované korporace. Všechny nesmyly, nelogičnosti a neekonomičnosti, které jsou zaváděny a skrytě podporovány ve společnosti, začnou dávat hluboký smysl, jakmile zjistíme, že naše země byly celou dobu registrovány jako korporace. A co dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností se rozšiřuje dále do států, provincií, měst a dokonce vlády samotné jsou nebo byly registrovány jako korporace. Celý svět kolem nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno na korporátní majetek, aby mohl být vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací a nakonec bankéři, kteří si na to vytisknou peníze. Závěr je zcela jasný: Vše má být nakonec kontrolováno a vlastněno elitními bankéřskými rodinami, jejichž královské rodokmeny sahají tisíce let zpátky. Toto vše se děje bez naší vědomosti, našeho souhlasu, a jelikož máme "volené", ale spíše jmenované vůdce, (jak naznačují nynější volby v USA) kteří pro nás přece "dělají to nejlepší", tak musíme dojít k závěru, že vše je jen řízená temná protilidská agenda a špatný úmysl.
Podle Black’s Law Dictionary občan je osoba, která se zavazuje věrností státu výměnou za výhody a privilegia. Víte vůbec, že prohlášením se za "občana" se podřizujete státu (nebo korporaci) výměnou za několik málo výhod a privilegií schovaných za termínem práva? Jestliže naše země jsou korporace, pak lidé jsou jejich akciemi a majetkem. Náš rodný list je akciový lístek, potvrzující, že se s námi obchoduje na akciových burzách. Vyzývám vás, abyste si ověřili všechny tyto informace a tak se ujistili o tomto obrovském podvodu. Je čas se probrat z našeho hypnotického spánku nevědomosti a sdílet toto se všemi. Celý svět je zotročený těmi, kteří řídí korporace – elitními bankéřskými rodinami. Jak tohle vysvětlíte vašim dětem? Vaše ignorance, váš nezájem a naivita umožní, nechat dobrovolně prodávat vaše děti do otroctví. Budou majetkem korporací a absolutními otroky systému, stejně jako my a budou bez budoucnosti, pokud se proti tomu důrazně nepostavíme a něco s tím neuděláme, dokud to ještě lze zvrátit. Pouze my můžeme zastavit tento neustále vytvářený a pokračující řetěz zotročování.
"Nikdo není více zotročený než ti, kteří věří, že jsou svobodní." Goethe
Nejen naše země jsou registrovány jako korporace, ale rovněž vlády, parlamenty, provincie, státy a také města. Nyní po odstranění závoje podvodu je zřetelně vidět rukopis celosvětové korupce, organizované skrytou Deep state. Protože i vlády jsou také registrované jako korporace, tak dochází okamžitě ke změně ve vztahu mezi vládou a jejím lidem. Vláda již není služebníkem lidu, ale s lidmi cíleně manipuluje, za účelem co největšího profitu (Přesně v tomto duchu probíhá celá falešná corona pandemie, jejíž cílem je očipovat a ovakcínovat většinu lidstva s 30 násobkem vložené investice jak prozradil Bill Gates, a to bez ohledu na utrpení, mnohá úmrtí a na závažné vedlejší zdravotní účinky, které vakcinace lidem přinese.). Korporacím Česká republika, Slovenská republika a ostatním, přece nejde o to, aby lidé byli zdraví, spokojení, aby prosperovali, byli vzdělaní a dobře informovaní, měli dobrou životní perspektivu, ale aby ihned vydělali skrytým elitám a jejich přisluhovačům co nejvíce peněz. Zároveň pomocí vakcinace a skrytého čipování, chtějí upevnit kontrolu nad lidmi a též prosadit eugenické cíle, tedy snížit množství lidí na planetě. Vlády přijímají takové zákony, aby se staly nedotknutelnými ze strany lidu, protože zákony korporací chrání vládu a ne lid. Takže když vláda prohlásí, že je jediným majitelem nějakého průmyslu, znamená to, že se jedná o vlastnictví soukromé korporace, která přináší výhody akcionářům, ale už většinou nepřináší výhody lidem dané země. A tak jsme stále klamáni nenápadným překrucováním slov a platíme přehnané ceny za všechno další, na co vláda sáhne, protože musí vytvářet zisky pro korporace. Je jasné, že naše práva jsou hrubě zneuctěna a my všichni jsme byli vmanipulováni do pozice služebníků, aniž bychom si to uvědomili. Nyní ale nastává doba, kdy máme ještě poslední šanci zvrátit tento nechutný a protilidský proces tím, že se probudíme, semkneme a pochopíme, že odhodlaná, informovaná a spolupracující masa vědomých lidí je nepřemožitelná.

Celý svět je gigantická korporace, která zotročuje nevědomé lidi

03.12.2020

Rychlá navigace: