Souvislosti, které všude nenajdete

Zákony slouží korporacím

(4. díl)

Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé živých, dýchajících lidských bytostí. Jejich agendou je zničit veškerou humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a blažené, pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů. Musíme odstranit nelidské, robotické vedení korporací, orientované pouze na peníze. WHO, OSN a ostatní mezinárodní organizace jsou bohužel také jen korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou bankéřských rodin a slouží pouze jejich zájmům a už vůbec ne lidem.
Připomeňme si slova prezidenta Abrahama Lincolna: "Na trůn usedly korporace a přijde doba korupce na vysokých místech. Peníze této země poslouží k prodloužení jejich kralování. S předsudky lidí bude manipulováno až do doby, kdy veškeré bohatství se shromáždí v několika málo rukou a pak bude Republika zničena. V této chvíli se velmi obávám o bezpečnost mé země jako nikdy před tím, dokonce více, než v době války."
Jestliže vlády dovolí takový průběh událostí za našimi zády, musí se všeho účastnit a musí být zapleteny do korupce, obrovské manipulace a zločinu proti lidem. Vzájemné korupční vztahy mezi podnikáním na vysoké úrovni, politiky, vládami a státní správou dnes již lze lehce dohledat a také protiprávní vměšování a obrovský vliv velkých korporací a neziskovek financovaných bankstery. Ale vlády jsou údajně voleny lidmi, aby sloužily lidu. Jak mohou lidé dovolit tak silný vliv korporací na činnost vlád?
Korporace jsou většinou kontrolované "lidskými bytostmi", z nichž většina v ignoranci zasvětí svůj život prospěchu korporace, které zatím zotročují své bratry a sestry. Pouze vědomí lidé svorně a dohromady mohou odstranit tuto velkou nespravedlnost. Korporace to nemohou udělat a také to nikdy neudělají.
Také schvalované zákony a celé soudnictví je pod kuratelou korporací. Slovo "act" (hrát roli) mluví samo za sebe. Jde zde o divadlo, předváděné na jevišti. Jevištěm je soudní síň, kde se většinou muži (a několik málo žen) oblečení do kostýmů a plášťů, klanějí jeden druhému a "modlí se navzájem" k něčemu, čemu se říká "spravedlnost", jež je reprezentována sochou slepé ženy držící v ruce váhy, které jsou obvykle nakloněné na jednu stranu. Pokud se normální lidé dostanou shodou okolností na jeviště, jsou považováni za dobrovolníky a jsou v této iluzi spravedlnosti rozdrceni všemocnou falešností epické tragédie. Každý týden tisíce lidí ztratí svůj dům, auta a další majetek, neboť je proti nim vydán rozsudek, dokonce i v případě, že nikdy u soudu nebyli a ani před soudcem nestáli, a aniž by se mohli vyjádřit k žalobě. Ve většině těchto případů si lidé buď nejsou vědomi celé akce proti nim, nebo nemají peníze na právníka. Ti, kteří mají za sebou nějakou zkušenost se soudy, budou vědět, že právnická pomoc je tak přehnaně drahá, že většina lidí se vzdá, aniž by se pokusila domoci se svého práva. A tak bez mrknutí oka soudci a soudy ničí životy tisíců lidí každý týden, v několika málo vteřinách, aniž by lidé pronesli jediného slůvka na svou obranu. A těch několik málo přítomných u soudu, kteří se dostaví a stanou se svědky vlastního pádu, se dokonce podle soudního protokolu musí uklonit soudci a poděkovat mu. Ach, jak se oni musí vysmívat nevědomým lidem, kterým není dovoleno nebo neumí uhájit svá lidská práva. Naše mládež je podvedená a jejich budoucnost a budoucnost jejich země je rozkradená nadnárodními korporacemi a nezákonnými vůdci, kteří z našich dětí udělali otroky.
Nyní již víme, že naše země je korporace a že tato skutečnost má nesmírný vliv na zákony, které jsou vytvářeny tak, aby nás ovládaly. Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY. Zákony, které nás zotročují, byly vytvořeny, aby sloužily korporacím a naší vládě, která jim slouží také. Pouze ti s penězi a mocí mají přístup k soudu. Celá řada zkušeností ukázala, že ani Listina lidských práv nemá ani cenu papíru, na kterém je vytištěná. Lidé, kteří normálně pracují, si nemohou dovolit trávit svůj čas právními spory. Ti, kteří jsou neprůbojní, stydliví, se také nedovedou sami bránit v soudním, korporačním, nepřátelském prostředí, ale také většina ostatních by si nikdy nemohla dovolit právníka na vlastní náklady, protože všichni, kteří v soudním systému pracují, jsou odborníci na odkládání, prodlužování, vyhýbání se, předkládání námitek a vytváření záměrně tak obrovských nákladů pro prosté lidi, že se nakonec většina z nich položí pod náporem finančních nákladů a mnohaletého sporu. U soudu jde na každém kroku pouze o peníze. Pokud nemáte bezedné kapsy, třeba tak jako banky, tak se jen stěží domůžete spravedlnosti. Ve Spojených státech jsou soudci nazýváni "Vaše Ctihodnosti". Oslovení nemá vůbec nic společného se ctí. Slovo "čest" je zde používáno jen jako opak k "nepoctivosti". Čest v soudní síni jednoduše znamená, že "všechno je v rovnováze". Proč si myslíte, že boží patronka drží váhy v ruce, jsou to váhy spravedlnosti? Ne, váhy se používají k vážení zlata a drahých kovů, dříve používaných jako peníze. A právě toto nám tyto váhy naznačují, že všechno v soudní síni je o penězích a ne o spravedlnosti.

Zákony slouží korporacím

04.12.2020

Rychlá navigace: