Souvislosti, které všude nenajdete

Právní systém slouží vládě a korporacím

(5. díl)

Říkají nám, že máme nezávislý právní systém. To je ale naprostá lež, jejíž pravý význam lidem uniká, protože neznají jemnější detaily podvodu, který je dokonáván způsobem jmenování vrchního soudce, ministra spravedlnosti, prezidenty soudu a soudcem nejvyššího soudu. Soudci, státní prokurátoři a další lidé spojení s právním systémem jsou placení vládou. To znamená, že vláda je může zaměstnat a kdykoliv vyhodit, když není spokojená s jejich prací. Mělo by být tedy každému naprosto jasné, že právní systém je na hony vzdálen nezávislosti a že "korporace" nazývaná STÁT a její výkonní ředitelé ovládají právní systém. Je to evidentní konflikt zájmů. Korporace ani vláda nemohou vnucovat svá pravidla lidem.
Jelikož vláda je registrovaná korporace, pak zákony, které tvoří, platí pouze pro ty, kteří pro korporaci pracují nebo kteří přísahali té dané korporaci věrnost. Když pracujete pro KFC, musíte dodržovat jejich pravidla chování a poslouchat jejich nařízení. Jestliže NEPRACUJETE pro KFC, oni nemají žádné právo vám přikazovat nebo vnucovat jejich zákony, shledat vás vinným, udělit vám pokutu nebo vás dokonce poslat do vězení. A přeci, přesně toto se děje s lidmi a zeměmi. Vládní "korporace" nutí svoje pravidla a nařízení lidem. A z těchto důvodů by zákony, které vláda vytváří každý týden, neměly platit pro lidi, pokud nepracují pro vládu nebo nejsou majetkem vlády. Většina z nás si myslí, že NENÍ majetkem vlády – věříme, že jsme svobodní a naopak my věříme, že vláda pracuje pro nás – no, možná budeme muset naše názory přehodnotit nebo se tomu vzepřít.
Slibem věrnosti své zemi nebo své vládě slibujete svou věrnost korporaci a tím zároveň zákonům, které vytváří. Tento skutek podporuje existenci pokračujícího práva na prosazování "zákona země" vůči lidem. Pokaždé, když je někdo identifikován použitím kombinace legálního jména a data narození nebo identifikačním číslem, poddává se právnímu systému korporace nazývané stát nebo republika, ve které žije. Všeobecně platí, že jediní lidé, kteří přísahají a slíbí věrnost zemi, jsou ti, kteří nastoupí k policii, letectvu, armádě nebo do jiné vládní agentury. Zbytek lidí je přece veden k tomu, aby věřili tomu, že jsou občany země, ve které se narodili. "Jste občany své země?" Většina lidí by odpověděla, ano. A jaká je definice občana? Většina lidí o tom neví vůbec nic. Jestliže neznáte definici občana, proč byste tedy měli odpovídat ano? Podle Black´s Law Dictionary je občan osoba, která slibuje svou věrnost státu výměnou za výhody a privilegia.
Gratuluji, právě jste slíbili svou věrnost korporaci, aniž byste si toho byli vědomi. Stejně jako v armádě, všechna vaše přirozená práva jsou vám odebrána a jsou nahrazena "výhodami a privilegii". Ty sice vypadají jako práva a zní jako práva, ale práva to nejsou. Stejně jako v armádě vaše privilegia jako: jít o víkendu domů, nebo jezdit volně po silnici, vám mohou být však kdykoliv zrušena.
Vojsko a policie neslouží lidu, ale korporacím. Zavedením tohoto zdánlivě neškodného procesu vláda podvádí všechny, kteří slouží u armády, policie, námořnictva, FBI a u dalších tajných vládních agentur tím, že jim říká, že hájí práva lidí, zatímco ve skutečnosti tyto složky prosazují zákony korporace, která lidi zotročuje, včetně jich samotných. Je to opravdu neuvěřitelný a pozoruhodný podvod. Úloha policie se změnila z ochránců pořádku na výběrčí daní pro korporaci, bez vědomí policie samotné. Místo boje s kriminalitou vybírá daně, dopravní pokuty, mýtné a dokonce vyhání lidi z domů. Na druhé straně, když si zvolíte odstoupit od korporace a vymanit se z jejího vlivu, neměla by mít žádné právo vám násilím vnucovat své zákony. Toto je koncept často nazývaný jako FREEMAN (svobodný člověk) nebo princip SUVERENITY a podle něj postupuje stále více a více lidí po celém světě.
Nyní by již mělo být naprosto jasné, že všechny zákony jsou tvořeny tak, aby "všechny věci" připadaly obyčejným lidem velmi složité a matoucí. Je to spirála podvodu, která jde velmi hluboko a která již po velmi dlouhou dobu brání lidem postřehnout záludnost manipulaci s nimi a škodlivost pro ně ze strany jejich vůdců a tvůrců tohoto otrockého systému.

Právní systém slouží vládě a korporacím

05.12.2020

Rychlá navigace: