Souvislosti, které všude nenajdete

Korporace je nenasytná saň

(6. díl)

Korporace je pouze idea napsaná na papír a parta lidí běhajících a hrajících divadlo o idejích a pravidlech, napsaných na kousek papíru. Korporace nedýchají ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou projevit nekonečnou lásku, toho jsou schopni pouze lidé.
Od roku 1868 se s korporacemi začalo zacházet přesně stejně jako se skutečnými živými bytostmi. Reálný právní termín zní "umělá osoba". Ale protože "on"?, "ona"?, "to"? nemají žádnou morálku, nemohou zemřít a nemají žádné buňky a živou tkáň, může se korporace asi rozpínat na věky.
Lidské bytosti označované jako "spotřebitelé" tuto parazitickou zrůdu neustále krmí, živí a mohou vidět, jak vysává život ze všeho, co se s ní dostane do kontaktu. Pohlcuje přírodní zdroje bez jakékoliv odpovědnosti a slouží jednomu jedinému účelu: maximalizovat finanční profit. Naše zákony prosazují práva korporací – těch kousků papíru – a staví je nad práva živých dýchajících lidských bytostí. Korporace jsou považovány za "osoby" stejně jako my. Jediný rozdíl je v tom, že když s námi podepíší smlouvu, tak nás to staví do podřízené pozice, v níž musíme pracovat, platit a opakovaně jim podřizovat svá práva. Hlavní tragédií je, že většina těchto zákonů je napsaná a uvedená do praxe lidskými bytostmi, které vůbec netuší, co vlastně dělají. Naplňují tak slova proroka: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.". A právě se dohrává konečná fáze obrovské manipulace proti celému lidstvu a většina lidí vůbec netuší, že tato nezákonná aktivita probíhá již tisíce let.
Mnozí otroci jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou neustále bojovat za jeho obranu. Naplňování brutální nelidské praxe obchodu s otroky a dětmi, obzvláště v průběhu minulých 500 let, je neodbytnou připomínkou, poukazující na nekonečně větší význam korporace před zákonem, ve srovnání s lidskými bytostmi, se kterými se vždy obchodovalo jako s živým majetkem nebo jako s věcí v rukou korporací, kupujících a prodávajících otroky. Obchodníci s otroky byli často šlechtici vysokého postavení ve společnosti. Mnozí se stali nesmírně bohatými a politicky vlivnými, právě díky obchodování s lidským utrpením. Dnes si tyto skutečnosti nepřipouštíme a pro většinu z nás jsou nemyslitelné. A přece, přesně takovým otrokem se stal každý z nás. Jsme nevědomými otroky korporací nebo takzvané "země", ve které jsme se narodili. Nejsmutnější částí tohoto podvodu je skutečnost, že mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj třeba i zemřít. Připomeňme si:
"Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře. Mysl právě těchto lidí se snažíme zachránit, ale dokud se nám to nepovede, ti lidé budou stále částí Matrixu, a proto budou zároveň našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena na odpojení a mnozí z nich jsou tak zmanipulovaní, a tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu". Morpheus
Systém vytvořil svoje impérium pomocí papírových, bezcenných a jimi vytištěných peněz.
– Naše zákony neslouží lidem, ale slouží korporacím.
– Korporace mají mnohem více práv než živé lidské bytosti a přitom nás je více jak 99%.
Nikdy nezapomeňte, že moderní "peníze" byly vytvořeny těmi, kteří vlastnili zlato a otroky. A oni si uvědomili, že mohou vydávat mnohem více papírových peněz než fyzického zlata, které si schovali a teď tisknou peníze na požádání a podle své potřeby. Tyto peníze jim vybudovaly kartel a velkou říši, která i dnes stále roste.
Potřebujeme úplně nový právní systém, který bude především sloužit všem lidem a zákony, které budou napsány námi lidmi a budou vhodné pro lidi a ne pro korporace. Musíme vytvořit zákony, které budou na prvním místě pro lidské bytosti, a nebudou zvýhodňovat jakoukoliv "fiktivní entitu" nebo korporaci, proto bychom je měli nazývat Lidskými zákony.
Jestliže máme mít nějakou budoucnost, hlavními autory těchto nových zákonů musí být, nezávislí lidé s nadhledem a jasnou vizí. Tyto nové zákony nás přivedou do budoucnosti plné hojnosti ve všech oblastech lidské činnosti, protože pokud by lidé neprozřeli, nespojili se a současná situace by trvala dále, čekala by na naše děti absolutní otroctví, povinná vakcinace a NWO.

Korporace je nenasytná saň

06.12.2020

Rychlá navigace: