Souvislosti, které všude nenajdete

Chazaři dlouhodobě razí a prosazují cíl: ovládnutí celé planety a zotročení celého lidstva

(11. díl)

Politický Sionizmus jako forma historického počinu se při bedlivém zkoumání nejeví jako přirozené ovoce hebrejských snah, ale spíše jako důmyslná podvodná akce s jistým dlouhodobým záměrem, kterým Chazaři dlouhodobě razí a prosazují svůj cíl: ovládnutí celé planety a zotročení celého lidstva.
Mnozí vládci pociťovali k nositelům židovských monopolů a agresivní chazarské manipulace, ožebračování a zotročování "méně bystrých" okolních národů, s přihlédnutím na jejich životní zásady, upřímnou nenávist, nevraživost a to dávno před tím, než by vůbec někdo hovořil o nějakém antisemitismu a spiknutí proti nebohým Židům. Svým životem a nesnášenlivostí k okolním národům se židovští Chazaři nikdy nejevili zrovna jako příkladný a vzorný národ. Tak například z Anglie byli Židé nekompromisně vytlačeni v roce 1290 a znovu se infiltrovali zpět až v roce 1655, Francie jim řekla své "Adieu" v roce 1306 a žili zde bez nich až do roku 1682, Maďarsko je dveřmi vyhodilo v roce 1360 a oni se oknem vrátili zase zpět v roce 1592, Belgie se jich zbavila v roce 1370 a oni se vrátili v roce 1700, také území dnešního Slovenska museli opustit v roce 1380 a pak se bránili jejich návratu až do roku 1744. Vypuzeni byli obdobně i z Holandska, Rakouska, Portugalska, Itálie, Bavorska atd. a do Malajsie měli zakázané vycestovat až do roku 1995. Každý panovník se jednoduše snažil ochránit svoji zem před jejich skrytými pokusy o destrukci, ovládnutí a podmanění obyvatel. Jejich "Talmudizmus" se totiž vyznačuje totální bezohledností vůči všem "Goyimům". Jejich filosofie a náboženství je staví do pozice mágů "ďábelského" finančnictví a tuto ďábelskost promítají do všech obchodních záležitostí, které jim slouží k jejich dravému cíli – plnému zotročení světa a lidstva. Jejich dravé a houževnaté nastavení je vede k důslednému a skrytému manipulování politiky pro jejich velký plán, pro svoje egoistické blaho a k bezohlednému obohacovaní na úkor třeba i těch nejubožejších. Opravňuje je konat všemožné zlo na celém světě, na každém, mimo osob svého druhu.
Proto nemůže být žádným překvapením, že je postupně nikdo nikde nechtěl a že dlouho hromaděná úzkost, utrpení a nespravedlnost čas od času vyprovokovala pogromy, které pak odnesli třeba i nevinní lidé. Martin Luther nebyl žádným fanatickým odpůrcem Židů (Chazarů) ani nebyl hlasatelem jakékoliv nesnášenlivosti, ale velmi střízlivě uvedl ve svém diele The Jews and Their Lies (Židé a jejich lži, kapitola E62, strana 189) následovné: "Talmudisti jsou zlý a zlomyslný národ s mimořádně jedovatým jednáním, jehož misí je přitáhnout si na svoji stranu ve formě vlastnictví úplně všechno a všechny, kteří nesdílí jejich myšlenky do nebe volajícího bezpráví. Rozmach jejich víry je provázený místo nekonečné milosti ke všem Božím tvorům jen bohapustou touhou pro krádeži majetku "pohana", kterého navíc neosloví jinak, než lidský dobytek. Jejich pánem je ďábel a tento národ bez nejmenší snahy o nalezení pravých slov božích neuznává postavení slabších v tomto světě a všechny svoje učedníky naučil tvrdě a efektivně profitovat "na své lenivé kůži" a prokletí Goyimů. Tedy podvody si z nich snaží udělat sluhy a přivlastnit si výsledky jejich práce. Jejich rabíni šíří i to, že dopouštět se křivdy nebo vraždy na pohanovi není hříchem, protože oni jsou přece nositeli vznešené krve a obřezaní světci, takže na to mají dopředu předurčené světské právo. Jsou učeni, aby skládali křivé přísahy k pohanům, klamali je, okrádali, podváděli, znásilňovali či hanobili jméno Spasitele den za dnem. Marii označují za děvku a její dítě (Ježíše Krista) za "Mamzera", zkurvy-syna. Ovládli farmacii a vyznají se v používání jedovatých medikamentů, kterými se snaží nežidy s radostí, potichu a nenápadně odstraňovat ze světa. Proč bychom jim měli toto všechno tolerovat a považovat je nadále za svoje bližní?"
Americký prezident George Washington k tomu ve svých memoároch "Maxims of George Washington", A.A.Aplatton and Co. (strana 125) řekl: "Židé pracují v boji efektivněji než jakýkoliv armádní nepřítel a jsou zároveň i stokrát nebezpečnější, a jsou velkou příčinou dramatických událostí znamenajících narušení svobody lidstva." Označil je za mor Ameriky a zároveň za největší hrozbu, která kdy byla, a která by měla být odstraněna a lovena.
I Benjamin Franklin k tomu řekl své a je to zaznamenané v díle Des Griffin, Anti-Semitism and the Babylonian Connection (Strana 28): "V jakékoliv zemi, kde se Židé usadili, tak se zde zachovali jako skuteční nepřátelští dobyvatelé a pokusili se zde zničit místní existující morálku, devalvovali komerční integritu, zesměšňovali a podmaňovali si původní lid, parazitovali na něm jako vampýři a zneužívali jejich děti pro své krvavé satanistické obřady. Proto mám nyní povinnost chránit náš mladý národ a pokusit se je vyčlenit z naší ústavy."

Podle van Helsinga

Chazaři dlouhodobě razí a prosazují cíl: ovládnutí celé planety a zotročení celého lidstva

14.02.2021

Rychlá navigace: