Souvislosti, které všude nenajdete

Chazarské plány, které pronikly na veřejnost

Píše se datum 20. 7. 1785 a podrobné plány k Francouzskému povstání jsou převáženy na trase Frankfurt – Paříž, s podrobnými detaily vypracované strategie postupů směřujících k povstání a byly adresované konkrétně osobě jménem Money Barons. Tyto důležité tiskopisy skončily v rukách bavorských úřadů hned po tom, jakmile u města Ratisbon uhodil blesk do osobního kurýra a člena Lóže Iluminatů, tedy nejtajnějšího Evropského spolku v té době, pana Johanna Jakoba Lanza, který jezdil pod falešným jménem Jacob Lang. Policejním vyšetřovatelům se tak do rukou dostaly spisy, které obsahovaly i následovné pokyny a všeobecné pravidla pro směřování společnosti do budoucna:
Lidské masy se budou na pokyn a podle vůle Illuminatů usměrňovat ve svých názorech a potom i v praxi kontrolovaným tiskem. Informace budou illuminovaní bratři upravovat podle potřeb Lóže.
Je nutné podporovat všechny zlé lidské zvyky, vlastnosti, slabosti, chyby a vášně, a to až do největších krajností.
Přeorientujeme národy tak, aby za skutečnost považovali jen obyčejné zdání, aby se s ním spokojili a zaměřovali se jen na věci povrchní, hnali se za zábavou a unavovali se nekonečnou závislostí při vyhledávání nových věcí.
Je nutností intenzívně provokovat osobní a národnostní protiklady v Evropě, gradovat rasovou a náboženskou nenávist a tak vytvářet nepřekonatelné propasti mezi lidmi.
Z řad našich podřízených otroků je třeba volit nové prezidenty a to takové, co mají nejvíce černých míst ve své minulosti. To nám zabezpečí jejich vynucenou věrnost a vazalský poměr k Illuminatům a to ze strachu před odhalením jejich zdiskreditovaných přešlapů a umožní nám požadovat, aby se měnily zákony a ústavy v duchu našeho plánu.
Díky korupci nejvýše postavených politiků a jednatelů států budou vlády motivované se zadlužovat a brát si půjčky v zahraničí od expandujících illuminatských bank a tím budou uvrženi do otroctví a naší úlohou bude tyto dluhy stále zvyšovat až do největších extrémů. Ve vhodnou chvíli pak naráz stáhneme z oběhu všechno zlato a tím vyvoláme peněžní a hospodářské katastrofy u neiluminovaných, což je srazí na kolena a donutí je prosit o naši pomoc. Moc peněz musí získat absolutní nadvládu, jak v obchodování, tak i v řemeslnictví, abychom získali plnou politickou sílu přes tuto formu průmyslového řízení.
Díky našemu manipulovatelnému a násilnému finančnictví potom donutíme národy, aby nám samy nabídly světovládu i svoji ochranu a následně vše plně přenechaly illuminovaným. Nová světovláda musí vždy navenek vystupovat a působit jako patron a dobrodinec národů, aby se nám neilluminovaní ve své nevědomosti bezvýhradně, bezpodmínečně a především dobrovolně podřídili. Pokud by se našel nějaký rebelant, přejdeme k vojenskému zásahu z jeho bezprostředního sousedství a pokud by takových vzpurných zemí bylo více a chtěli se spolčit, tak budeme nucení rozpoutat světovou válku.
Konečným cílem je převzít pod sebe celosvětovou moc, všechno a všechny ovládnout.
V podobném duchu se odvíjí plány z dílny autorů Giuseppeho Mazzinia a Alberta Pikea z 15-tého srpna 1871 v cílené snaze o mnohovrstevnaté vyprovokování monstrózního celospolečenského rozvratu pomocí krutostí a krvavých nepokojů, které jsou v režii těch nejzasvěcenějších. Konkrétně jde o plány s ideologickým názvem: "Třemi světovými válkami k nastolení – Novus Ordo Seclorum – tedy Nového Světového Řádu."
1) Zinscenujeme Světovou válku, aby bavorský řád Illuminatů získal moc nad carským Ruskem, které později využijeme jako obětního beránka v úloze všeobecného nepřítele této planety.
2) O něco později záměrně vyvoláme i Druhou světovou prostřednictvím zmanipulovaných názorů o smrtelně propastných rozdílech mezi německými nacionalisty a politickými sionisty. Díky tomu následně vytvoříme ve svaté zemi řídící stát Izrael a rozšíříme vliv Ruska, který po jistém čase nasměřujeme k revolucím obyvatelstva žijícímu uvnitř a to povede k jeho drastickému oslabení.
3) Po delší pauze rozpoutáme i poslední – Třetí světovou válku a jako záminku využijeme neshody mezi Sionisty a světem arabským a též proti sobě poštveme na život a na smrt nihilisty s ateisty a nastolíme sociální převraty doposud nevídané a bestiální brutality. Po válce zavedeme místo rozvráceného duchovna svoji doktrínu luciferianizmu a tak se jednou ranou zbavíme všech much. Z publikace "The Mystery of Freemasonry Unveiled" od autora jménem Cardinal Caro y Rodriguez of Santiago, Čile 1925
"Co vy na to, dařil se těm zlým chlapcům do současnosti naplňovat jejich plán?"

Chazarské plány, které pronikly na veřejnost

25.02.2021

Rychlá navigace: