Souvislosti, které všude nenajdete

Chraňte svoje děti a svoji duši

(Článek 327)

Komerční masmédia (noviny, časopisy, rádio, televize a film) záměrně zveřejňují a vysílají negativní a násilné informace a prakticky je rozšiřují i do nejvzdálenějších míst naší planety. Tyto informace se však v 99,9 % případů neztotožňují s duchovním vzorem člověka a nepodporují jeho růst. Pokud se s některými negativními informacemi ztotožníme (například prostřednictvím mainstreamových zpráv, agresivních filmů nebo komerčních seriálů), začnou měnit naše vědomí a do kroniky Ákáši se dostanou myšlenky krutosti, rozvratu, chtivosti, zvráceností, sexuálních úchylek a jiných nízkofrekvenčních negací a špatností. Vlivem zhlédnutých obrazů si člověk vytváří svoji realitu a životní styl, který ho bude stále více vzdalovat od normální evoluční cesty jeho vývoje.

Není náhodné, že se člověk narodí na určitém místě planety, v určitém národě a v určité rodině, kde hraje svoji nezastupitelnou roli. Právě na tomto místě je povinen postarat se o Zemi, realizovat svoje lidské vlastnosti, zpracovat svoji karmu a rozvinout svou zanedbanou duchovnost. Zvrácená podpora "uprchlictví" tak pracuje přesně opačně proti skutečným zájmům lidstva. Život člověka připomíná podobný život buňky v organizmu. Každá z nich pracuje individuálně pro obecné blaho na svém přirozeném místě. Tím docházíme k zajímavému závěru: jestliže se lidé z různých zemí a lidé různých ras budou zabývat vlastním duchovním růstem ve svém rodišti, mohou, aniž by se navzájem setkávali, společným úsilím oduševnit svůj univerzální domov, planetu Zemi a pomoci společnému evolučnímu vzestupu.

Lidstvo svírá vnucovaná orientace na hmotné bohatství a tím dochází k postupnému narušení přirozeného způsobu života, zvyků a tradic. Plno lidí zůstalo bez vlastních rodových kořenů, často jsou nuceni a naváděni k tomu, aby začali měnit své životní podmínky, hledali jinou zemi, jiné bydliště, rodinu, příbuzné, názory i víru. Je to organizovaná provokace temných sil, které se snaží takto vyprovokovat celoplanetární karmické síly, stejně jako když se neustále snaží vyvolávat válečné konflikty. Nyní sklízíme následky toho, že lidé museli odstoupit od svých skutečných tradic, zvyků i svého způsobu života. Mnozí prožívají velké zklamání na nejrůznějších úrovních, od všedního života až po mezistátní úroveň.

Lidem je podsouvána mylná představa o smyslu života, štěstí a úspěchu a jsou velmi dlouho masírováni kapitalistickou archontskou propagandou, že za peníze lze koupit úplně všechno. Tato situace zhoršuje jak ekologii v kronice Ákáše (zvrácené myšlenky o koupi a prodeji), tak i obecnou ekologii na planetě Zemi. Podsunutá zvrácená cesta vývoje je univerzálním hříchem lidstva, proti kterému je nutno se postavit a na své úrovni takovou cestu odmítnout.

Jedním z nejtěžších hříchů člověka je nesprávné využití vlastní duše. Jestliže člověk prodá duši, hazarduje s ní, nebo ji ztratí, dopustí se velmi závažného hříchu. Lidskou duši je možné z karmického hlediska posuzovat jako energetický útvar, který slouží k dosažení nejrůznějších cílů. Velký hřích vzniká tehdy, jestliže člověk podlehne pokušení a zneužije svoji duši pro negativní cíle. Dalším závažným hříchem je odejmutí duše jiné bytosti, zvláště pak člověku. Tímto činem dotyčný narušuje normální činnost životního proudu a bude za něj tvrdě platit. K hříchům řadíme také špatnou péči o živé duše, zvláště o duše svých bližních a nemohoucích příbuzných. Je potřeba si také uvědomit to, že temné archontí síly nepáchají zlo přímo, protože jsou si velmi dobře vědomi karmických zákonů, ale nastrkávají do této role nevědomé a zmanipulované lidské bytosti, které tuto špinavou práci odvádí za ně a vůbec si neuvědomují, jaké karmické následky za to později ponesou.

Čím je úmysl člověka ušlechtilejší, lepší a potřebnější, tím více možností se před ním otevírá. Vesmír aktivizuje pro každý záměr člověka vhodné síly, a tak připravuje vhodnou půdu k jeho realizaci. I v kronice Ákáše se vytváří konkrétní pole, které je připravené k realizaci zamýšleného plánu.

Člověk by měl v průběhu svého života vykonávat nejen prospěšnou práci pro Zemi, ale měl by stále stoupat výše po schodišti, které ho přivede k duchovnímu osvícení. Pokud tento proces ale neproběhne a člověk obětuje svůj život lživým a egoistickým záměrům, dojde u něj k dalšímu karmickému zatížení a on nezvládne svou duchovní evoluční lekci.

Chraňte svoje děti a svoji duši

28.06.2019

Rychlá navigace: